Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΑΙ ''ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ'' ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ (από την γνωστή ''εταιρεία'')


 Τα Καστέλλια σε απόγνωση


    Συνεχίζοντας το καταστροφικό της έργο στην Φωκίδα η μεταλ- λαγμένη εταιρεία ''Ευρωπαϊκοί Βωξίτες Α.Ε.'', εθεώρησε ότι το όρος Γκιώνα, είναι στην δικαιοδοσία της και στην απόλυτη κυριαρχία της, καθώς και οτιδήποτε υπάρχει επάνω της και εντός της.   Από οικισμούς, χλωρίδα και πανίδα, έως ορυκτά και υπόγεια ύδατα.
Και επειδή την αρχή, δεν την έκανε από μόνη της εδώ και αρκετά έτη, αλλά με την υποταγμένη και αγαστή συνεργασία των Κρατικών και Δημοτικών Υπηρεσιών της περιοχής μας, εθεώρησε ως αυτονόητη την αναζήτηση νέων κοιτασμάτων βωξίτη στην Γκιώνα, αδιαφορώντας για οτιδήποτε το οποίο νομικά και ηθικά θα ήταν δυνατόν να σταθεί ως εμπόδιο στο ''ευαγές'' έργο της, αυτό της κερδοφορίας.

    Τελευταίο θύμα της, η εδαφική περιοχή γύρω από την Κοινότητα Καστελλίων. Όπου μετά από την καταστροφή στην ''Αλεφάντω'' και τις περιβαλλοντικές ''τροποποιήσεις'', τις οποίες επέβαλε στην ευρύτερη περιοχή, τώρα επιχειρεί και για την ''εξαφάνιση'' από του χάρτου και της ίδιας της Κοινότητος. Και αυτό είναι δυνατόν να γίνει με έναν απλό τρόπο : Με την ''εξαφάνιση'' των υπογείων υδάτων της περιοχής, από τα οποία υδρεύονται (άρα υπάρχουν), τα Καστέλλια.

  Παραθέτουμε εκτεταμένο απόσπασμα από την υπ' αριθμόν 13/2016 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητος Καστελλίων, όπου ομόφωνα απεφασίσθη η καταγγελία των ενεργειών της εταιρείας. 
Όπως όμως θα παρατηρήσετε, οι υπερκείμενες Υπηρεσίες, είναι με την ''άλλη'' μεριά. Δυστυχώς. Ο Δήμαρχος όμως;...

*********************************************
Πρόσφατα, 21/4/2016, αντιπροσωπία του Τοπικού Συμβουλίου μας καθώς και συμπολίτες μας, επισκεφθήκαμε έναν χώρο εργασίας της εταιρείας «Ευρωπαϊκοί Βωξίτες» και πιο συγκεκριμένα μία γεώτρηση στη θέση Μηλιά. Επαληθεύτηκαν οι καταγγελίες που μας έκαναν διάφοροι συμπολίτες μας, μιας και διαπιστώσαμε ότι το γεωτρύπανο άνοιγε τη γεώτρηση στα 50 μέτρα από τη βρύση. Από ότι γνωρίζουμε δοθήκαν παραχωρήσεις και για τη θέση «Καλός Διπλοπίττες» όπου υπάρχει πλούσια δραστηριότητα υπόγειων υδάτων. Το γεγονός αυτό πιστοποιείται και από την ύπαρξη δύο πηγαδιών (ένα ανοικτό και ένα κλειστό) αλλά και τριών πηγών (Μηλιά, Κανάλια, Τάρναβος) πολύ κοντά η μία με την άλλη και που μάλλον επικοινωνούν μεταξύ τους.
Σε συνάντηση που κάναμε με στέλεχος, γεωλόγο, της εταιρείας του ζητήσαμε να μας πει αν υπάρχει υδρολογική μελέτη και εάν στον χάρτη υπάρχει σημείωση τόσο των πηγών όσο και των πηγαδιών, δεν υπήρχε τίποτα από αυτά. Επειδή το νερό στο χωριό μας είναι λιγοστό, αυτή η κατάσταση έφερε αναστάτωση μιας και υπάρχουν οι βάσιμες υπόνοιες ότι θα χάσουμε τα νερά μας, εξ αιτίας αυτής της δραστηριότητας, που εξ άλλου δεν κατοχυρώνεται από καμία επίσημη, εγκεκριμένη, μελέτη υπόγειων υδάτων και σίγουρα δεν μας αρκεί η όποια διαβεβαίωση του γεωλόγου ότι δεν θα χαθούν τα νερά.
Σε ερώτημα που κάναμε στη Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφ. Ενότητας Φωκίδας για την παραχωρούμενη επίσης έκταση για γεωτρήσεις στη θέση Πύργος – Παλιοκαστέλλι όπου βρίσκονται οι βασικές πηγές υδροδότησης του χωριού μας, η απάντηση που πήραμε μάλλον προσβάλει τη λειτουργία του Δήμου αλλά και την συγκεκριμένη υπηρεσία. «Για να απαντηθεί το ερώτημά σας μας είπαν, πρέπει να τοποθετηθούν οι πηγές στον χάρτη!».
Δηλαδή για τον Δήμο Δελφών οι δικές του πηγές, πηγές του χωριού μας, είναι δευτερευούσης σημασίας; Άποψη μας είναι ότι και οι δύο αυτές μελέτες πρέπει άμεσα να συμπληρωθούν, ολοκληρωθούν, απαραίτητα και από τις υδρολογικές μελέτες έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της ύπαρξής τους, χωρίς τον κίνδυνο να χαθούν τα νερά μετά τις γεωτρήσεις ή την όποια εξορυκτική δραστηριότητα!
ΖΗΤΑΜΕ
Να συμπεριληφθεί ως θέμα ημερήσιας διάταξης στο ερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, το θέμα των γεωτρήσεων, μιας και δεν υπάρχουν ολοκληρωμένες μελέτες και μέχρι να υπάρξουν αυτές να σταματήσει κάθε δραστηριότητα! Θα σας εξηγήσουμε ακόμη ποιο αναλυτικά, στο Δ.Σ., την κατάσταση και πως από κοινού θα προγραμματίσουμε την στάση μας σαν Δήμος απέναντι στην εταιρεία προκειμένου να μην υπάρξει ΚΑΜΙΑ περίπτωση να χαθούν τα νερά. Το Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών να πάρει θετική θέση στο αίτημά μας και να μην χρεωθεί τη μελλοντική έλλειψη υδροδότησης του Δήμου και της περιοχής μας.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει ως έχει την ανωτέρω εισήγηση – πρόταση του Προέδρου. Η παρούσα να αποσταλεί στο Γραφείο του κ. Δημάρχου Δελφών και να κοινοποιηθεί: α) Στη Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών, β) Στον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, γ) Στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, δ) Στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δελφών, ε) Στους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων του Δήμου Δελφών & στ) Στη Δ/νση της μεταλλευτικής εταιρίας «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε».
Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό 13/2016.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου