Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2016

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΡΤΟΤΙΝΑ ΤΟΥ 1895

Μία επίσκεψη στην κωμόπολη της Αρτοτίνας το 1895

Από το βιβλίο τον δημοσιογράφου Γ. Π. Παρασκευόπουλου,
«Ταξίδια ανά την Ελλάδα» Τόμος Α' 1895


Ο επισκεπτόμενος την Δωρίδα, πρέπει να θεωρεί απαραίτητον την επίσκεψιν και της ωραιοτέρας κωμοπόλεως αυτής και ορεινοτέρας εν ταυτώ.