Σάββατο, 19 Μαρτίου 2016

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 27 ΠΟΛΕΩΝ, ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΠΟΙ'ΗΜΑΤ'Α ΤΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ.Τα Άσπρα Σπίτια,
πρωτο-στατούν!...

21η Μαρτίου :
Παγκόσμια ημέρα Ποιήσεως.

Η πρώτη ημέρα της Ανοίξεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου