Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016

Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΗΣ : ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ Τ.Ε.Ι.


ΘΕΜΑ : « Προαιρετική πρακτική άσκηση για ένα (1) εξάμηνο στην Δ.Ο.Υ. Άμφισσας για απόφοιτους Τ.Ε.Ι. »
Η Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι το Υπουργείο Οικονομικών καθόρισε και ενέκρινε μία (1) θέση για αποφοίτους Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που μπορούν να πραγματοποιήσουν προαιρετική πρακτική άσκηση για ένα (1) εξάμηνο, στη Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ, κατά το έτος 2016.
Η εξάμηνης διάρκειας πρακτική άσκηση των σπουδαστών, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31/12/2016, επομένως τελευταία ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης θα είναι η 01/07/2016. Ως τελευταία ημέρα υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος στην υπηρεσία μας, ορίζεται η 30/05/2016. Σε περίπτωση μη προσέλευσης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. μπορεί η θέση να συμπληρωθεί από απόφοιτο Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικότερα από τον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ καθώς και αναζητώντας τον ΑΔΑ 6ΨΦΟΗ-4ΩΑ στην ιστοσελίδα www.diavgeia.gov.gr.
(Τηλ. επικοινωνίας Δ.Ο.Υ. Άμφισσας 22653 52228, κος Μανώλης Βασίλειος)


ΑΜΦΙΣΣΑ 29/03/2016
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Ο.Υ.
ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ ΠΕ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου