Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020

"ΥΒΡΙΣ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΩΚΙΔΑ Η ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ "ΔΥΤΙΚΟΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ Α.Ε." ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ "ΚΟΚΚΙΝΑΡΙ" ΤΗΣ ΓΚΙΩΝΑΣ - Ψήφισμα

Ο Κόλπος της Ιτέας από το "Κοκκινάρι" - 1.909 μέτρα υψόμετρο

  Την Παρασκευή 30-10-2020, έγινε συζήτηση του Υπομνήματος το οποίον είχαν καταθέσει Συλλογικότητες του Νομού Φωκίδος στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, με το οποίο καταγγελλόταν η υπ' αρ. 930/2020 απόφαση της ΡΑΕ (ΑΔΑ : 6ΠΝΠΙΔΞ-8ΣΧ) και εζητείτο η υποστήριξη από τους αιρετούς παράγοντες του Νομού, προκειμένου να ανατραπεί αυτή η απόφαση.
  Όπως είναι γνωστό (έχουμε δημοσιεύσει σχετικά), πρόκειται για την αδειοδότηση ενός κολοσσιαίο αιολικού πάρκου με παραγωγή και αποθήκευση ηλεκτρικής ενεργείας, στην κορυφή "Κοκκινάρι" της Γκιώνας, η οποία κορυφή (μαζί με την δίδυμή της "Προφήτης Ηλίας") δεσπόζει της Ιτέας και του ημίσεως Δελφικού Τοπίου.
  Η φωτογραφία του τίτλου μας, απεικονίζει την νότια πλευρά της κορυφής, ενώ η αντίστοιχη βορεινή της, έχει ως θέα τον "Βλαχοθανάση", την κατεστραμμένη ελατοπεριοχή από τις επιφανειακές εξορύξεις της πάλαι ποτέ "S&B" και νυν  "IMERYS".  Την αδειοδότηση της οποίας είχε εγκρίνει ως Υφυπουργός, ο νυν Βουλευτής Φωκίδος Ιωάννης Μπούγας, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στους αποδέκτες αυτού του υπομνήματος.
  Βεβαίως ο Βουλευτής μας, μας είχε προ ημερών ενημερώσει ότι, θα παραχωρηθεί και το "Κορακοβούνι" στην Δεσφίνα για την κατασκευή ενός νέου αιολικού πάρκου και ότι αυτού του είδους οι "επενδύσεις", είναι αναγκαίες για την "πτωχή" Φωκίδα.  
Το οποίον μεταφράζεται : Ή θα σκάβουν την γη μας, ή θα "φυτεύουν" στην επιφάνειά της, ανεμογεννήτριες.
Περιβάλλον;  Τι είναι αυτό;...

  Ευτυχώς, θα "μείνει" απείραχτο στην μέση του Δήμου Δελφών, το Δελφικό Τοπίο.  Έως ότου ευρεθεί κάποιος Βουλευτής (μας), ο οποίος θα παραχωρήσει (ωσάν περιουσία του) τον ναό του Απόλλωνος, σε κάποια μεγάλη εταιρεία ταχυ-εστιάσεως (την McDonald's π.χ.), δίνοντας με αυτόν τον τρόπο (κατά την γνώμη του) εργασία (κοινώς δουλεία), σε κατοίκους της περιοχής μας (ιθαγενείς).

Για την ιστορία και μόνον :  Το Δημοτικό Συμβούλιο υιοθέτησε το ψήφισμα, εμπλουτίζοντάς το ακόμη περισσότερο και με τις ενστάσεις του Δήμου.

Το Υπόμνημα-Ψήφισμα-Διαμαρτυρία :
***********************************************

Άμφισσα 6 Οκτωβρίου 2020

ΥΠΟΜΝΗΜΑ – ΨΗΦΙΣΜΑ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Συλλογικών Φορέων Ν. Φωκίδας

ΠΡΟΣ

Τους αιρετούς παράγοντες Ν. Φωκίδος

  • κ. Δήμαρχο Δήμου Δελφών

  • Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δελφών

  • κ. Δήμαρχο Δήμου Δωρίδας

  • Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δωρίδας

  • κ. Αντιπεριφερειάρχη Ν. Φωκίδας

  • κ. Βουλευτή Ν. Φωκίδος

Αξιότιμοι κ.κ. αιρετοί παράγοντες του Νομού Φωκίδος,

Προσφάτως περιήλθε σε γνώση μας η υπ’ αριθ. 930/2020 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενεργείας (ΡΑΕ), που αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, με την οποία χορηγείται στην εταιρεία με την επωνυμία «Δυτικός Υβριδικός Ανώνυμη Ενεργειακή Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «DYTIKOS HYBRID A.E.», άδεια παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενεργείας εγκατάστασης ισχύος 100MW με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης ενεργειακά επικουρούμενης από Αιολικό Σταθμό ισχύος 70MW μη διασυνδεδεμένου απ’ ευθείας με το Δίκτυο παρά μόνο μέσω της μονάδας αποθήκευσης, στην θέση «Κοκκινάρι» των Δήμων Δωρίδας και Δελφών της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος.

Ως συλλογικοί φορείς του Νομού, διαμαρτυρόμαστε εντονότατα κατά της απόφασης αυτής της ΡΑΕ, και εκφράζουμε τις οξύτατες ανησυχίες μας για τις σοβαρές και ανεπίστρεπτες επιπτώσεις που αυτή θα επιφέρει στην τοπική κοινωνία, της οποία δεν ζητήθηκε η άποψη, ούτε καν ως γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού.

Η συγκεκριμένη επιλεγείσα τοποθεσία, θέση «Κοκκινάρι» της Δημοτικής Ενότητας Άμφισσας του Δήμου Δελφών και της Δημοτικής Ενότητας Λιδωρικίου του Δήμου Δωρίδας, αποτελείται κατά κύριο λόγο από πλούσιο ελατοδάσος Κεφαλληνιακής Ελάτης (Adies cephallonica), καθώς και αλπική ζώνη απαράμιλλου φυσικού κάλλους και περιέχεται στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 με κωδικό GR42200014 .OROS GKIONA η οποία με βάση την κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ ονομάστηκε Τόπος Κοινοτικού Ενδιαφέροντος (ΤΚΕ/SCI). Επίσης βρίσκεται εντός του Μόνιμου Καταφύγιου Θηραμάτων (ΜΚΘ,-ΦΕΚ305/Β/86), όπου εκτός των άλλων ενδημικών θηραμάτων, ενδημεί και το αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra balcanica), σπάνιο είδος θηλαστικού για την πατρίδα μας, που ανήκει στην μεγάλη οικογένεια των ορεσίβιων οπληφόρων, του είδους των αγριόγιδων των Άλπεων, το οποίο αποτελεί υποείδος του. Είναι το νοτιότερο σημείο της Ευρώπης, όπου συναντάται πληθυσμός αυτού του είδους, και δεν έχει καμία σχέση με το Αγριοκάτσικο ([κοινώς αγρίμι] Capra aegagrus cretica) το οποίο ζει στο φαράγγι της Σαμαριάς και γενικότερα στα Λευκά Όρη της Κρήτης. Επίσης οι συστοιχίες των ανεμογεννητριών θα είναι ορατές απο το Δελφικό Τοπίο γιατί η θέση «Κοκκινάρι» βρίσκεται στα όρια του Δελφικού Τοπίου, και έτσι θα υποβαθμίζεται αυτό ως αρχαιολογικός χώρος και ως φυσικό τοπίο. Τέλος η όλη τοποθεσία αποτελεί το στολίδι της πόλεως Αμφίσσης, της πρωτεύουσας του Νομού Φωκίδος, που διαφυλάχθηκε μέχρι σήμερα ως κόρη οφθαλμού από αλόγιστες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις.

Οι οποιεσδήποτε επεμβάσεις εντός της συγκεκριμένης περιοχής θα επιφέρουν τεράστια αλλοίωση στο φυσικό περιβάλλον, που δεν αντισταθμίζεται με οσαδήποτε κι αν είναι τα ανταποδοτικά οφέλη της εταιρείας διαχείρισης του αιολικού πάρκου προς την τοπική κοινωνία, αφού η καταστροφή του φυσικού κάλλους θα στερήσει μακροπρόθεσμά και αενάως για τις επερχόμενες γενιές, αξίες και πόρους ανεκτίμητου πολιτιστικού πλούτου, σε ένα Νομό ήδη επιβαρυμένο από τις εξορύξεις Βωξίτη.

Εμείς που γεννηθήκαμε σ’ αυτόν τον τόπο και επιλέξαμε να παραμείνουμε εδώ, δεν έχουμε γενικά αρνητική στάση για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όμως αντιδρούμε στο γεγονός ότι δεν υπάρχει κανένας στρατηγικός σχεδιασμός εντός των ορίων της κάθε Περιφερειακής Ενότητας ή Περιφέρειας και εξεύρεση κατάλληλων περιοχών με τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών, αντίθετα υπάρχει μία ανέλεγκτη επιτάχυνση της εξάπλωσης των αιολικών πάρκων. Αντιδρούμε στο γεγονός ότι δεν υπάρχει σεβασμός των σημαντικών από οικολογική άποψη περιοχών, ότι λεηλατούνται τα δάση, ότι δε προστατεύονται οι υδατικοί πόροι και η βιοποικιλότητα, ότι ρυπαίνεται το περιβάλλον απο χωματουργικά και λιπαντικά. Η μαζική εγκατάσταση ανεμογεννητριών θα έχει σοβαρές συνέπειες στα φυσικά τοπία της περιοχής μας γιατί θα μετατραπούν σε βιομηχανικές μονάδες παραγωγής ενέργειας και άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα της ζωής μας και στις τοπικές οικονομικές δραστηριότητες όπως ο τουρισμός. Για τους λόγους αυτούς αντιδρούμε στην συγκεκριμένη απόφαση της ΡΑΕ, που αναφέρεται σε αδειοδότηση μεγάλου αιολικού πάρκου στο «Κοκκινάρι», περιοχή με ιδιαίτερη αξία.


θέλουμε και απαιτούμε, να έχουμε άμεση και αποφασιστική συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων της πολιτείας που μας αφορούν. Η Δημοκρατική πολιτεία δεν μπορεί να αποφασίζει (και να νομοθετεί) σε θέματα που επηρεάζουν άμεσα την ευζωία μίας τοπικής κοινωνίας ερήμην της, μάλιστα απλοποιώντας εν γένει την διαδικασία της αδειοδότησης των αιολικών πάρκων και της έγκρισης των περιβαλλοντικών μελετών.

Για τους παραπάνω λόγους

Κ α λ ο ύ μ ε

Όλους τους αιρετούς παράγοντες και τα θεσμικά όργανα του Νομού μας, να συνταυτιστούν μαζί μας και να πράξουν τα δέοντα προς όλες τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, έτσι ώστε να ακυρωθεί και να εξαφανιστεί η συγκεκριμένη απόφαση (930/2020) της Ρυθμιστικής Αρχής Ενεργείας. Δηλώνουμε ότι θα εναντιωθούμε με κάθε πρόσφορο μέσο στην όποια μεθόδευση υλοποίησης της συγκεκριμένης απόφασης.

Οι Συλλογικοί Φορείς του Νομού.

***************************************

Η απόφαση της ΡΑΕ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου