Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020

Η Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΔΕΛΦΩΝ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ (δ.π.) "ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ" ΛΟΥΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ

 


Απάντηση στο από 23.11.20 δημοσίευμα του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δ.Δελφών, κ.Λουκά Αναγνωστόπουλου


  Η αναβολή της συζήτησης του θέματος της λύσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης έγινε μετά από την έκφραση αμφιβολιών από τους Πολίτες στο Προσκήνιο σε προηγούμενο Δημοτικό συμβούλιο σχετικά με την ορθότητα της νομοθεσίας , κ. Αναγνωστόπουλε και όχι μετά τη δική σας ‘σφοδρή’ αντίδραση. Δεσμευτήκαμε και με το υπ. αριθ. πρωτ. 3080/30.09.2020 έγγραφό μας έχουμε ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ., προκειμένου να μας απαντήσουν στα ερωτήματα που τέθηκαν. 

  Ωστόσο, μέχρι και σήμερα δεν έχουμε λάβει επίσημη απάντηση, με αποτέλεσμα το θέμα να μην μπορεί να οδηγηθεί στα αρμόδια όργανα (Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ και Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών) για ψήφιση.

  Ανεξάρτητα από τη διαδικασία λύσης ή μη της Επιχείρησης και την λήψη της σχετικής απόφασης αρμοδίως, η Επιχείρηση οφείλει να λάβει απόφαση άμεσα για την τιμολογιακή της πολιτική, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία (Ν. 1069/80 και υπ. αριθ. 135275/17 – ΦΕΚ 1751 Β/22-05-2017 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων) σε εναρμόνιση με τις γενικές κατευθύνσεις και τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ). Σε διαφορετική περίπτωση αποτελεί παράβαση καθήκοντος για τους υπηρεσιακούς παράγοντες.

  Στο πλαίσιο σύνταξη του νέου Προϋπολογισμού της Επιχείρησης για το έτος 2021 είναι επιβεβλημένη η ψήφιση της νέας τιμολογιακής πολιτικής των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, όπως ο νόμος ορίζει, ανεξάρτητα από τον Φορέα που τελικά θα την υλοποιήσει (ΔΕΥΑ ή Δήμος). Εμείς ως υπεύθυνη διοίκηση οφείλουμε να διασφαλίσουμε τις νόμιμες διαδικασίες.


Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Δ.Δελφών

Σωτήρης Σωτηρόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου