Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020

ΤΟ "Ε.ΠΑ.Μ." ΜΗΝΥΕΙ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μήνυση του ΕΠΑΜ κατά του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας
για ενέργεια εγκληματική σε βαθμό κακουργήματος


Σήμερα, 16 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:15 μμ, το ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ), ο Δημήτριος Καζάκης ενεργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος του προαναφερόμενου Πολιτικού Κόμματος αλλά και ατομικά, καθώς και οι δικηγόροι Αθηνών Φώτιος-Σπυρίδων Μαζαράκης και Αριστείδης Λαμπρόπουλος, κατέθεσαν μήνυση/έγκληση (που έλαβε ΑΒΜ: Ε20-5519) ενώπιον του κυρίου Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κατά του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, καθόσον,

ο τελευταίος, με την από 13 Νοεμβρίου 2020 και με αριθμό 1029/8/18 Απόφασή του, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5046/Β/14-11-2020, αποφάσισε, από 15 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 6.00 π.μ. έως και τις 18 Νοεμβρίου 2020 ώρα 9.00 μ.μ, την απαγόρευση όλων των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων στο σύνολο της Επικράτειας στις οποίες συμμετέχουν τέσσερα (4) ή περισσότερα άτομα και την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω απαγόρευσης, υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων κυρώσεων που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία.

Ο προαναφερόμενος Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, κατ’ αυτόν τρόπο, ενήργησε με κατάχρηση της ιδιότητάς του ως οργάνου του κράτους, ήτοι ως Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, ενεργώντας καθ’ υπέρβαση:

α) των άρθρων 11 παρ.1 και 2 και άρθρου 5 του Συντάγματος και της ερμηνευτικής δήλωσης του τελευταίου,

β) της παρ. 2 του άρθρου 68 της από 20.3.2020 Π.Ν.Π.

γ) της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342 από 06.11.2020 ΚΥΑ,

δ) του άρθρου 3 παρ.3 του ΠΔ 73/2020 που εκδόθηκε για τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων του ν. 4703/2020 σύμφωνα με το οποίο για τις συναθροίσεις της Πρωτομαγιάς και της επετείου του εορτασμού του Πολυτεχνείου της 17ης Νοεμβρίου δεν οφείλεται γνωστοποίηση στις Αρχές, και έτσι αδρανοποίησε την καθολική ισχύ του ατομικού δικαιώματος που προστατεύει η παρ.3 του άρθρου 134 ΠΚ περίπτωση η’ σε όλη τη Χώρα, ήτοι αδρανοποίησε την ισχύ του ατομικού δικαιώματος του άρθρου 11 παρ.1 του Ελληνικού Συντάγματος για διάστημα από 15 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 6.00 π.μ. έως και τις 18 Νοεμβρίου 2020 ώρα 9.00 μ.μ. σε όλη την επικράτεια της Χώρας, δηλαδή του δικαιώματος οι Έλληνες να συνέρχονται ήσυχα και χωρίς όπλα το προαναφερόμενο διάστημα, και μάλιστα επί ποινή.

Σημειώνουμε ότι το έγκλημα είναι διαρκές (άρθρο 120 παρ.3 Συντάγματος), σε βαθμό κακουργήματος, ενώ η επιχείρησή του τιμωρείται με την ποινή του τετελεσμένου εγκλήματος. Εν προκειμένω δε, το έγκλημα έχει ολοκληρωθεί και το εγκληματικό αποτέλεσμα, για κάθε περίπτωση, βρίσκεται σε ισχύ, όσο βρίσκεται σε ισχύ η προαναφερόμενη από 13 Νοεμβρίου 2020 και με αριθμό 1029/8/18 Απόφασή του.


Αθήνα 16 Νοεμβρίου 2020

Η Πολιτική Γραμματεία του ΕΠΑΜ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου