Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020

Η Ε.Υ.Δ.Α.Π. Παγίων ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΟΣ ΑΜΦΙΣΣΗΣ

 Αθήνα, 16.11.2020

Αύξ. αριθμ. -80-

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Η απάντηση του Προέδρου της ΕΥΔΑΠ Παγίων στα αιτήματα του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας και Βουλευτή Φωκίδας – επιβεβαιώνονται οι υποχρεώσεις της Εταιρείας για την διάθεση της αναγκαίας ποσότητας νερού για την άρδευση του ελαιώνα της Άμφισσας


Κατά την επίσκεψη στη Φωκίδα του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κωνσταντίνου Σκρέκα, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός και ο Βουλευτής Φωκίδας, κ. Ιωάννης Δ. Μπούγας, παρέδωσαν προς τον εκπρόσωπο της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης για τα εν εξελίξει αρδευτικά έργα στη Φωκίδα, μεταξύ των οποίων και το αρδευτικό του ελαιώνα της Άμφισσας, το υπ΄ αριθμ. 200597/30.09.2020 έγγραφό τους με το οποίο, προκειμένου να ολοκληρωθεί το ως άνω μείζονος σημασίας έργο, ζητούσαν να διευθετηθούν τα εξής ζητήματα: α) ο καθορισμός των σημείων υδροληψίας, καθόσον από αυτό θα εξαρτηθεί η όδευση των κύριων αγωγών τροφοδοσίας του δικτύου και β) o καθορισμός της τιμής διάθεσης του παρεχόμενου για την άρδευση ύδατος από την ΕΥΔΑΠ.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΥΔΑΠ Παγίων, κ. Γεώργιος Πέτραινας, με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 591/20.10.2020 έγγραφό του προς τον Περιφερειάρχη και τον Βουλευτή Φωκίδας ως προς τα πιο πάνω ζητήματα, αναφέρει ότι διαφαίνεται ως κατ΄αρχήν αποδεκτή λύση η προταθείσα εξαρχής από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ, ενώ η οριστικοποίηση της επιλογής της θέσης της δεύτερης υδροληψίας θα γίνει με την ολοκλήρωση των τεχνικών μελετών εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας και της έγκρισης αυτών από τον κύριο του έργου, ενώ η υλοποίηση της τεχνικής σύνδεσης θα λάβει χώρα μετά το πέρας όλων των λοιπών κατασκευαστικών εργασιών. Υπενθυμίζει ότι η διάθεση του ακατέργαστου νερού θα πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα είναι σε θέση να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη υδροδότηση της πρωτεύουσας, ενώ ως προς το ζήτημα της τιμής διάθεσης απαντά ότι αυτή θα λάβει χώρα σε ύστερο χρονικό διάστημα, με την ολοκλήρωση του έργου και πριν τη θέση αυτού σε παραγωγική λειτουργία, που σύμφωνα με την ενημέρωση της Προϊστάμενης Αρχής υπολογίζεται σε δύο (2) έτη.

Με το παραπάνω έγγραφο του Προέδρου του ΔΣ, επιβεβαιώνονται πλήρως όλες οι υποχρεώσεις της Εταιρείας για την διάθεση της αναγκαίας ποσότητας νερού για την άρδευση του ελαιώνα της Άμφισσας.


Πολιτικό γραφείο Ιωάννη Δ. Μπούγα

Βουλευτή Φωκίδας

Αν. Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου