Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (με "παραθυράκι") ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ (λόγω Covid-19)

 Τους (μας) ήλθε "κουτί"!


  Η Υπηρεσιακή Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Γεωργία Βαλάτσου, υπέγραψε την υπ' αρ. πρωτοκόλλου 79903/20-11-2020 απόφαση του Υπουργείου (ΑΔΑ : 9ΨΣ346ΜΤΛ6-5ΟΘ), σύμφωνα με την οποία, διανέμονται στους Δήμους ολοκλήρου της χώρας, 50 εκ. ευρώ, προκειμένου να ενισχυθεί η ρευστότητά τους και να καλυφθούν οι έκτακτες ανάγκες τους, οι οποίες δημιουργήθηκαν λόγω της μειώσεως των εσόδων τους με την εμφάνιση του Covid-19.

Παραθέτουμε μόνον τα αναλογούντα ποσά για τους 2 Δήμους του Νομού μας :

Το "παραθυράκι" σε αυτήν την απόφαση είναι η διατύπωση, ότι τα χρήματα θα είναι ελεύθερα να διατεθούν από τις Δημοτικές Αρχές, για την "Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των Ο.Τ.Α. κλπ".  

Δηλαδή και για απ' ευθείας αναθέσεις "έργων" και για λοιπές υποχρεώσεις και "τακτοποιήσεις" παρελθόντων εκκρεμοτήτων;...

"Για να δούμε τι θα δούμε..."


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου