Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ ΠΛΕΟΝ ΜΕ ΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Πέμπτη, 12 Nοεμβρίου 2020

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Έναρξη ηλεκτρονικής εφαρμογής e-ΔΛΑ

Γνωρίζεται ότι τέθηκε στην παραγωγική της έκδοση, η ηλεκτρονική εφαρμογή e-ΔΛΑ, για την ηλεκτρονική καταχώριση αιτήσεων και την πλήρη διεκπεραίωσή τους από τις Λιμενικές Αρχές χωρίς τη φυσική παρουσία του πολίτη.

Οι κατηγορίες για τις οποίες δύνανται να καταχωρούνται αιτήσεις από τους πολίτες και να διεκπεραιώνονται από τις Λιμενικές Αρχές, είναι οι ακόλουθες:

  • Άδεια ναυαγοσώστη

  • Δραστηριοποίηση δύτη

  • Δραστηριοποίηση Θαλάσσιου ταξί

  • Δραστηριοποίηση μαθητευόμενου δύτη

  • Εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής

  • Εκμίσθωση μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων μικρών σκαφών

  • Ίδρυση και λειτουργία καταδυτικού συνεργείου

  • Καταδυτικές υπηρεσίες αναψυχής

  • Σχολή εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών τ/χ σκαφών

  • Σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης

ενώ σταδιακά θα προστίθενται επιπλέον κατηγορίες/αιτήσεις.

Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται από εξωτερικούς χρήστες [πολίτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)] μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://edla.hcg.gr, είτε χωρίς σύνδεση για περιήγηση στην εφαρμογή, είτε με χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNET για αυθεντικοποίηση κι εν συνεχεία υποβολή αίτησης. Σημειώνεται ότι, στον σύνδεσμο https://edla.hcg.gr/help/ παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με την ορθή χρήση της εφαρμογής από τους εξωτερικούς χρήστες.


                                              ΕΚ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου