Κυριακή 31 Μαρτίου 2013

ΕΠΙΣΤΟΛΗ του Τ.Σ. κου ΑΘ. ΚΟΥΦΑΛΗ

Μια προφανώς λογική άποψη

  Είναι χαρά για το epikourositeas.blogspot.gr να φιλοξενεί και να προβάλει επώνυμες απόψεις για τα τρέχοντα και επερχόμενα προβλήματα της περιοχής μας. Πόσο μάλλον όταν αυτές οι απόψεις είναι τεκμηριωμένες, με σοβαρό λόγο, περιγράφουν την πραγματικότητα και δημοσιοποιούνται για έναν και μοναδικό σκοπό: την ενημέρωση και τον προβληματισμό των κατοίκων.  Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν και με την σύμφωνη γνώμη μας για τα περιγραφόμενα και ερωτώμενα από τον Τοπικό Σύμβουλο κο Αθ. Κουφάλη, δημοσιεύουμε την (μακροσκελή όντως) επιστολή του, ευχόμενοι και οι υπόλοιποι Τοπικοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, να αντιληφθούν ότι το θέμα είναι τεράστιο και δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζεται με ένα παραταξιακό ''ναί'' ή ένα ''όχι''.
Να σημειώσουμε μόνον ότι αυτά τα οποία ''στιγματίζει'' ο κος Κουφάλης για το ΓΠΣ Ιτέας-Κίρρας και για την Β' Ζώνη του Δελφικού Τοπίου, είναι μόλις το 1/5 από όσα ανέδειξε και ''στιγμάτισε'' ο Σύλλογος ''ΚΑΡΤΕΡΙΑ'' και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών και στο Τοπικό Συμβούλιο της Ιτέας.
                            -----------------------------------------------------------------------------------


Για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ιτέας…
Θέλω να γράψω σχετικά με το ΓΠΣ της πόλης μας με αφορμή το πρώτο στάδιο πού έγινε και να σας επισημάνω κάποια ερωτήματα πού δεν απαντήθηκαν.
Τονίζω ότι η μη απάντηση σε θέματα Δημοτικού η και Δημοσίου ενδιαφέροντος ισοδυναμεί με αδιαφορία για τον τόπο, αλλά στα ίδια τα ερωτήματα που όμως περιμένουν την απάντησή τους.
Διαβάστε λοιπόν φίλοι αναγνώστες και βγάλτε εσείς τα συμπεράσματα σας, γιατί εγώ έχω πραγματικά βαρεθεί να κάνω επιστολές, να θέτω θέματα και απαντήσεις να μη παίρνω.
Έθεσα μια σειρά από ερωτήματα ουσίας, αλλά όπως σας είπα δεν σχολιάσθηκαν ούτε απαντήθηκαν.
Όταν έχουμε ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως το ΓΠΣ και οι χρήσεις Γής στα πλαίσια του ΓΠΣ, υποτίθεται ότι θα μας δώσει ο Δήμος κεντρικά μέσω της κ. αντιδημάρχου όλα τα σχετικά έγγραφα για ενημέρωση, ώστε να μπορούμε μα πάρουμε απόφαση και να γνωρίζουμε τι ψηφίζουμε .
Αυτό λέει η λογική αλλά και η στοιχειώδης λειτουργία της Δημοκρατίας. Κάτι τέτοιο όμως δεν συνέβη και ότι πληροφορίες συνέλεξα τις πήρα από το διαδίκτυο, όπου όποιος έχει υπολογιστή όπως εγώ βρήκα ο,τι υπήρχε ,ευτυχώς πού υπάρχει αυτή η υποχρέωση του Δήμου, τα υπόλοιπα τα έψαξα μόνος μου, και ευχαριστώ τους ανθρώπους πού με βοήθησαν.
Σας παραθέτω τώρα τα θέματα πού έθεσα
-Υπάρχει ένα έγγραφο του Δήμου από την διεύθυνση υπηρεσίας δόμησης με αποδέκτη την κ. αντιδήμαρχο με ημερομηνία 13 Νοεμβρίου 2013 και αναφέρεται στις «προτάσεις για χρήσεις Γής και των Δημοτικών Ενοτήτων Ιτέας- Κίρρας εντός της ζώνης Β΄ του Δελφικού Τοπίου». Αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ σημαντικό για να διαμορφώσουμε άποψη και εμείς. Ο λόγος της μη ενημέρωσής μας ήταν ότι «για τις χρήσεις Γής απεφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο» άρα εμείς το συμβούλιο της κοινότητας μας ,ας μην ήξερε τίποτα απολύτως, ούτε βέβαια χρειαζόταν να γνωμοδοτήσει .
-Υποβλήθηκε με ημερομηνία 8 Νοεμβρίου 2012 από την κ. αντιδήμαρχο στο γραφείο του κ. Δημάρχου «Συμπληρωματική πρόταση για χρήση Γής στην ζώνη Β΄ΖΟΕ Δελφών» όπου ζητούσε για την αξιοποίηση των υφισταμένων κτηρίων του βρίσκονται επί της Εθνικής Οδού Άμφισσας-Ιτέας την παροχή δυνατότητας εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πάνελ τα οποία «δεν θα διακρίνονταν από τους Δελφούς και δεν θα προξενούσαν αισθητική όχληση.
Αυτά τα δύο έγγραφα ήταν σημαντικά για την διαμόρφωση γνώμης για το ΓΠΣ και τις χρήσεις Γής.
Στο ερώτημα γιατί δεν μας πληροφόρησαν απάντηση δεν δόθηκε.
Είναι κατά τη γνώμη μου μία εξαίρεση (για τα φωτοβολταϊκά) πού δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί για τον απλούστατο λόγο εξαιρέσεις τέτοιου είδους ισοδυναμούν με καταπάτηση του πνεύματος του Νόμου.
Αν είναι να επιτραπεί κάτι, αυτό πρέπει να είναι καθολικό για όλη τη ζώνη Α.
Ακόμη και στη λογική αυτής της συμπληρωματικής πρότασης να μπει κάποιος, δεν αποφεύγεται η απορία , γιατί ΜΟΝΟ στα κτίρια του υπάρχουν στη Ε.Ο. Ιτέας –Αμφισσας και όχι και στα άλλα κτήρια πού υπάρχουν εσωτερικά στα δύο οικόπεδα για τις παραγωγικές επιχειρήσεις , πώς και αυτή η προτίμηση;
Για τις χρήσεις Γής τώρα πρώτα θα αναφέρω δύο γνώμες από την καταγραφή των προβλημάτων πού συνέταξαν οι μελετητές οι οποίοι σαν ανεξάρτητοι από τα τοπικά συμφέροντα της περιοχής μας λένε:
-Στο κεφάλαιο(Α.3.1.4) Κρίσιμες περιβαλλοντικές παράμετροι για το σχεδιασμό της μελλοντικής ανάπτυξης αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής
Κρίσιμο στοιχείο αποτελεί η διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura
2000, καθώς εκεί εντοπίζεται και σημαντική εξορυκτική δραστηριότητα.
Αποτελεί αναγκαιότητα ο καθορισμός του πλαισίου διαχείρισης υπό την αιγίδα
Φορέα Διαχείρισης, το οποίο θα εξειδικεύει στο χώρο τiς περιοχές και τους επί μέρους όρους ύπαρξης των διαφόρων δραστηριοτήτων και κυρίως της εξόρυξης μεταλλευμάτων.
-Και στο κεφάλαιο Αξιολόγηση δεδομένων υπάρχουσας κατάστασης τάσεων και κατευθύνσεων (Α.5.4.2) διαβάζουμε ότι
Η μόνη επιβαρυντική για το περιβάλλον λειτουργία είναι οι εγκαταστάσεις της
Εταιρείας S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε
Ως προβληματικές χωροθετήσεις (ελάχιστης επιβάρυνσης) στον εξωαστικό χώρο, που δημιουργούν προβλήματα στους οικισμούς ή/και στο περιβάλλον, θα μπορούσαν να θεωρηθούν οι παρακάτω περιπτώσεις:

-Η χωροθέτηση ορισμένων δραστηριοτήτων του δευτερογενή τομέα πολύ
κοντά στα όρια του σχεδίου της Ιτέας (στην βόρεια πλευρά).

-Η γραμμική ανάπτυξη επιχειρήσεων κατά μήκος του οδικού άξονα Ιτέας-Άμφισσας.
Στο ίδιο κεφάλαιο και για τις αδυναμίες του τέως Δήμου Ιτέας τονίζονται ότι
Υπάρχουν περιβαλλοντικά υποβαθμισμένες περιοχές λόγω των εξορυκτικών δραστηριοτήτων. Βέβαια η εξόρυξη του βωξίτη παίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία της ευρύτερης περιοχής Φωκίδας και Βοιωτίας αλλά τα άμεσα οφέλη για τους κατοίκους και την οικονομία του Δήμου είναι περιορισμένα.
Τα δε τελευταία χρόνια έχει μειωθεί και η απασχόληση του εντόπιου εργατικού δυναμικού λόγω των νέων μεθόδων οργάνωσης της παραγωγής.


Θα επιχειρήσω να σχολιάσω τις χρήσεις Γής της Κοινότητας μας.
Η βόρια μεταλλευτική ζώνη (ΜΖ) είναι η λάκα του Αϊ Γιαννάκη όπου σήμερα επιτρέπονται βιοτεχνίες χαμηλής όχλησης και κατ΄ εξαίρεση ελαιοτριβεία.
Τώρα προτείνεται να γίνει μεταλλευτική ζώνη.
Πρέπει να λεχθούν τα επιχειρήματα του Δήμου και να πείθουν, γιατί αυτή η αλλαγή, και ποιες ανάγκες εξυπηρετούν ;;
Η νότια μεταλλευτική ζώνη(ΜΖ) προς την θάλασσα προφανώς καλύπτει και νομιμοποιεί αυτό πού υπάρχει .
Αν δεν υπήρχε άλλος τρόπος για την πλύση και μεταφορά του βωξίτη θα συμφωνούσα .
Ο άλλος τρόπος είναι η απόθεση του βωξίτη στο οικόπεδο της περιοχής Άμφισσας πού βρίσκεται βόρεια της λάκας Αϊ Γιαννάκη και με υπόγεια ταινία να βγαίνει στη σκάλα φόρτωσης χωρίς να φαίνεται όπως συμβαίνει σε ανάλογη εγκατάσταση πού έχει ο ίδιος όμιλος στη Σαρδηνία.
Αυτή θα είναι μια μεγάλη περιβαλλοντική μεταβολή για την πόλη μας και είναι δυνατόν να γίνει σε εύλογο βάθος χρόνου. Δυσκολίες υπάρχουν αλλά με θέληση όλα ξεπερνιούνται.
Εργάσθηκα και τελείωσα τον εργασιακό μου βίο σε εταιρεία αλουμινίου και μπορώ να έχω μια πλησιέστερη γνώμη πώς είναι δυνατόν , το περιβάλλον να προστατεύεται, και η κερδοφορία να υπάρχει, και η εταιρεία να μην έρχεται σε αντίθεση με την τοπική κοινωνία.
Σε συνέχεια από τις εγκαταστάσεις των βωξιτών υπάρχει η δεύτερη μεταλλευτική ζώνη(ΜΖ) και ζώνη παραγωγικών επιχειρήσεων (ΠΕ) με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και βέβαια με την ρύπανση πού υπάρχει συνορεύουν με περιοχή…. ήπιας τουριστικής ανάπτυξης.
Ακατανόητο είναι και η νότια χρήση παραγωγικών επιχειρήσεων (ΠΕ1) δίπλα σε περιοχή ήπιας τουριστικής ανάπτυξης (ΠΕΠΔ ΗΤ1).
Τονίζεται ότι στη νότια πλευρά οι περιοχές μεταλλευτική ζώνη (ΜΖ), και παραγωγικών επιχειρήσεων (ΠΕ) τώρα είναι Δελφικό Τοπίο.
Επομένως οι λόγοι που θα πρέπει να γίνουν αυτές οι αλλαγές πρέπει να είναι σοβαροί και να πείθουν.
Σε αυτές τις χρήσεις τονίζω την διαφωνία μου.
Δεν είναι δυνατόν περιοχή ήπιας τουριστικής ανάπτυξης να συνορεύει με μεταλλευτικές ζώνες(ΜΖ) και ζώνες παραγωγικών επιχειρήσεων (ΠΕ).
Κανένας μα κανένας δεν θα επενδύσει σε τουριστική επιχείρηση δίπλα σε μεταλλευτική ζώνη όπου εκ των πραγμάτων υπάρχει ρύπανση γιατί βιομηχανία χωρίς ρύπανση ΔΕΝ υπάρχει .
Αυτός ο τόπος πού δήθεν προορίζεται για ήπια τουριστική ανάπτυξη ο τελική του χρήση είναι όπως είναι σήμερα, δηλαδή χώρος για σκουπίδια και ακαλλιέργητη Γή- -μπαϊρι.
Απλώς δεν το λένε και το καλλωπίζουν… σαν μελλοντικό τουριστικό.
Για το κοιμητήριο προτείνεται να γίνει όχι επί του περιφερειακού δρόμου αλλά σε βάθος 150 μέτρων μέσα στο δρόμο, στο βόρειο μέρος.
Ο λόγος είναι γιατί το κοιμητήριο δεσμεύει σε περίπτωση μελλοντικής επέκτασης του σχεδίου πόλης, υπάρχει δέσμευση σε ακτίνα 200 μέτρων και απαγορεύεται η οικοδόμηση.
Η επέκταση δεν είναι στο άμεσο μέλλον, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι τα κοιμητήρια δεν απομακρύνονται ΠΟΤΕ.
-Η περιοχή γύρω από τον λόφο των Αγίων Αναργύρων πού προορίζεται για μονάδες τριτογενούς τομέα (γραφεία επιχειρήσεων) δεν είναι η κατάλληλη χρήση . Να εξετασθεί αν οι ανάγκες αυτές είναι δυνατόν να χωρομετρηθούν μέσα στο υπάρχον αλλά και στο υπό επέκταση σχέδιο της πόλης.
Για όλες τις χρήσεις Γής οι προτεινόμενες είναι η υπάρχουσα κατάσταση και σε μερικές πού σας περιέγραψα το περιβάλλον υποβαθμίζεται χωρίς να υπάρχει λόγος.
Συμπερασματικά οι χρήσεις είναι συντηρητικές, και αποβλέπουν στην πρώτη εκδοχή δηλαδή της μηδενικής ανάπτυξης.
Λείπουν οι καινοτόμες ιδέες που θα δώσουν ώθηση στην πόλη μας
Τελειώνοντας ερωτώ
-Για τις προτάσεις που μας παρουσιάστηκαν ποια είναι η επιστημονική τους βάση δηλαδή από πού ξεκίνησαν και με τι δεδομένα.
Εμείς το τονίζω σαν Συμβούλιο της Ιτέας δεν ερωτηθήκαμε.
-Γιατί δεν περιμένουμε τις προτάσεις του μελετητή και με βάση αυτές τις προτάσεις θα κάνουμε την διαβούλευση. Πρόκειται για το στάδιο Β1 όπου θα υπάρχουν και οι προτάσεις των μελετητών.
-Αν έρθουν οι προτάσεις του μελετητή και μελετώντας τες θελήσουμε να αλλάξουμε σενάριο θα μπορέσουμε;
Στο σημείο αυτό υπενθυμίζω ότι στην παρουσίαση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου στην αίθουσα του ισογείου από τους μελετητές , παρουσία του κ. Δημάρχου και πολλών από εμάς, τονίσθηκε ότι αυτό πού παρουσιάζεται είναι η υπάρχουσα κατάσταση και ΟΧΙ οι προτάσεις τους αυτές θα κατατεθούν με την ολοκλήρωση των προτάσεων τους.
Θανάσης Κουφάλης
Σύμβουλος Αντιπολίτευσης Δημοτικής Κοινότητας Ιτέας


-

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΤΗΣ ''ΕΣΤΙΑΣ'''Εκλεισε το ιστορικό βιβλιοπωλείο της Εστίας μετά από 128 χρόνια λειτουργίας

Έκλεισε χθες Σάββατο 30 Μαρτίου 2013 μετά από 128 χρόνια λειτουργίας το ιστορικό βιβλιοπωλείο της Εστίας στην οδό Σόλωνος 60 στο κέντρο της Αθήνας.

Το βιβλιοπωλείο άνοιξε το 1885 και μεταφέρθηκε πριν από 21 χρόνια από την οδό Σταδίου στην οδό Σόλωνος. Μάλιστα η μετακόμισή του ήταν η αιτία να μεταφερθούν πολλά βιβλιοπωλεία στον συγκεκριμένο δρόμο, και τελικά η περιοχή να γίνει αυτή με τα περισσότερα βιβλιοπωλεία στην πρωτεύουσα.

Απετέλεσε στέκι συγγραφέων και βιβλιόφιλων πολιτικών και δημοσιογράφων όλα τα χρόνια και μέχρι σήμερα.
Απο tanea.gr

Τί άλλο έχει σειρά;... Μα έτσι και αλλοιώς, δεν χρειαζόμαστε πιά το βιβλίο. Μας αρκεί ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής, ο Σεφ στην κουζίνα και ο Πρετεντέρης. Όλα τα υπόλοιπα είναι για τους παλιοκουλτουριάρηδες και τους ξενέρωτους. Ζήτω η τύφλα (μας)!... 

Σάββατο 30 Μαρτίου 2013


Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013

ΙΤΕΑ: ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ 12ου ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ RALLY ACROPOLIS


Εξήντα χρόνια συμπληρώνει φέτος το Ράλι Ακρόπολις και γι' αυτό το λόγο το ιστορικό του σκέλος, ο αγώνας που θυμίζει παλιές καλές εποχές, θα έχει εορταστικό χαρακτήρα.
Πρόκειται για το 12ο Ιστορικό Ράλι Ακρόπολις που θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 19 Μαΐου, που προσμετρά στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστορικών Ράλι στις κατηγορίες Sporting και Regularity και συγκεντρώνει και στις δύο κατηγορίες συμμετοχές με κύρος από όλη την Ευρώπη.
Η τελετή εκκίνησης θα πραγματοποιηθεί, ως συνήθως, κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, αλλά στο πλαίσιο του εορτασμού των γενεθλίων θα έχουμε άλλες δύο εκκινήσεις, στο πρότυπο άλλων εποχών αλλά και στο πρότυπο του Ιστορικού Μόντε Κάρλο. Συγκεκριμένα, όλοι οι αγωνιζόμενοι από τη βόρεια και δυτική Ευρώπη θα εκκινήσουν από τη Βερόνα της Ιταλίας, ενώ από το Βουκουρέστι της Ρουμανίας θα πάρουν εκκίνηση οι αγωνιζόμενοι από την κεντρική και την ανατολική Ευρώπη. Οι παραπάνω θα συναντηθούν με τους Έλληνες αγωνιζόμενους κάτω από τον Ιερό Βράχο, απ' όπου θα ξεκινήσουν τη μεγάλη περιπέτεια στις απαιτητικές και πανέμορφες διαδρομές της Στερεάς Ελλάδας.
Αμέσως μετά την εκκίνηση (15 Μαΐου) τα αυτοκίνητα της κατηγορίας Regularity θα ξεκινήσουν τον αγώνα τους την επομένη το πρωί από την Αθήνα με κατεύθυνση προς την Ιτέα, όπου τα πληρώματα θα διανυκτερεύσουν τόσο την Πέμπτη 16 όσο και την Παρασκευή 17 Μαΐου, για να επιστρέψουν και πάλι στην Αθήνα και την Ακρόπολη το Σάββατο 18 Μαΐου για την τελετή τερματισμού. Οι συμμετέχοντες στην κατηγορία Sporting θα έχουν ένα ασφάλτινο σκέλος την Παρασκευή 17 Μαΐου, το οποίο θα τερματίζει στην Ιτέα, και ένα χωμάτινο το Σάββατο 18 Μαΐου, που θα ξεκινά από την Ιτέα και θα τερματίζει στην Αθήνα. Η τελετή απονομής θα γίνει την Κυριακή 19 Μαΐου στο λόφο του Φιλοπάππου.
ΠΗΓΗ www.enet.gr

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ

Η ώρα μας...

   Το λατρεύω. Μου αρέσει και το διαβάζω. Το polydrososparnassou.blogspot.gr είπε να αλλάξουμε την ώρα το Σάββατο το βράδυ. Και αυτό θα κάνω, θα βάλω το ρολόϊ μου 1 ώρα μπροστά.
Και αφού το είπε το polydrosos, είναι σωστό.  Κάντε το όλοι σας. (Είναι δεν είναι σωστό....)

''ΚΑΤ'ΕΥΘΕΙΑΝ ΑΝΑΘΕΣΗ...'' Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

(η φωτό απο την ''ΚΑΡΤΕΡΙΑ'')

Οι Χριστουγεννιάτικες ευχές!!.... Συνέχεια
(μετά ...δώρου)

Προ 3 ημερών είχαμε δημοσιεύσει την απόφαση-έγκριση της Αντιδημάρχου κας Λαίνη-Κολιαλλή για την απ' ευθείας ανάθεση της δημιουργίας ιστοσελίδας (....όπως την περιγράφει) σε εταιρεία της Άμφισσας, με αμοιβή 20.000 ευρώ. Τα 2 μέλη της εν λόγω εταιρείας είναι οι γνωστοί ιδιοκτήτες του ιστότοπου amfissapress και το γεγονός από μόνο του εκτός από αγανάκτηση, προκάλεσε και θυμηδία στους επισκέπτες του blog, σε σημείο ώστε να δεχτούμε πλήθος μή δημοσιεύσιμων σχολίων, των οποίων το περιεχόμενο ήταν απο ειρωνικό και χλευαστικό, έως υβριστικό και απειλητικό. Μάλιστα είχαμε περιγράψει και την Μελέτη η οποία εισηγείται την δημιουργία της ιστοσελίδας και είχαμε δεσμευτεί ότι, όταν θα την παραλάβουμε απο την Δ/νση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, θα την δημοσιεύσουμε.
Σήμερα η εφημερίδα ''Ώρα της Φωκίδας'' επανέφερε το θέμα και μάλιστα έκανε και ένα βήμα παραπάνω : Ζήτησε απο την κα Λαϊνη να σχολιάσει το θέμα. Και πήρε την εξής καταπληκτική και αφοπλιστική απάντηση : ''Άνωθεν εντολή'' !!!... Προσέξτε τί είπε η γυναίκα η οποία εξελέγη απο την τοπική κοινωνία, πείθοντάς την ότι είναι ικανή για να φροντίσει την καλή λειτουργία των Δημοτικών Υπηρεσιών και την ανάπτυξη της Δημ. Ενότητας, παραδεχόμενη ότι δεν ήταν δική της η απόφαση : ''Άνωθεν εντολή''!!!...
Άραγε, ποιός να είναι ''άνωθεν'' της κας Αντιδημάρχου, ο οποίος να έχει την δυνατότητα και τον τρόπο να της επιβάλλει τέτοιου είδους επιλογές; Βεβαίως και αυτό δεν τιμά την ίδια και θα έπρεπε στον σχολιασμό της να κρατήσει και λίγο τα προσχήματα. Δυστυχώς για εμάς, αυτούς ψηφίσαμε. Να μοιράζουν το ανύπαρκτο Δημοτικό χρήμα σε ημετέρους και να ομολογούν ανερυθρύαστα την ύπαρξη καθεστώτος... Για την ιστορία και μόνον να αναφέρουμε (απο προσωπική αντίληψη) ότι εχθές, ημέρα Παρασκευή 28-3-2013, απο το σύνολο των φωτοτυπικών μηχανημάτων στα γραφεία της Δ.Ε. Ιτέας, λειτουργούσε μόνον ένα... Δεν υπήρχε μελάνι για τα υπόλοιπα!

Υπάρχει όμως μία ερώτηση για την κα Αντιδήμαρχο :
Εφ' όσον δεν ήταν δική της η απόφαση (και η οποία την εξέθεσε), είχε λόγους να ακολουθήσει ''άνωθεν εντολές'' και μάλιστα παραμονή των Χριστουγέννων ;

Φιλοσοφικό το ερώτημα. Σημασία έχει να μπορείς να κοιμάσαι με την συνείδησή σου να φορά πυζάμες και να κοιμάται δίπλα σου και να μήν είναι όρθια και να σε κοιτάζει αμίλητη όλο το βράδυ. Και ας μην το ξέρουν οι άλλοι. Αρκεί το ότι θα το ξέρεις εσύ.
Όσον αφορά τα μεγάλα προβλήματα της Δ.Ε. Ιτέας-Κίρρας, όπως θα έλεγε και ένας φίλος :
''Άφτο, καμάριμ, άφτο...''.

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Ε.& ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣΝα μαζευτούμε!!...

   Ότι έχει να κάνει με το καλό της Ιτέας και την ανάδειξή της, πρέπει να προβάλλεται και να υποστηρίζεται. Για αυτό, για την Κυριακάτικη εκδήλωση της Δημοτικής Ενότητας Ιτέας και της Βιβλιοθήκης μας, το σύνθημα είναι ένα :  Να μαζευτούμε όλοι !!!... 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΕΑΣ
Γραφείο Αντιδημάρχου
Ιτέα, 29 Μαρτίου 2013
Αρ. Πρωτ.: οικ
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κ.
Τηλέφωνο
Fax
e-mail
: Ηλ. Τρίγκα 47
: 33 200
:226535101-121-2
:2265351135
:antiditea@0696.syzefxis.gov.gr
Προς
: 1. ΜΜΕ
2. Διαδικτυακούς Τόπους
3. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις 23 Μαρτίου, για άλλη μια χρονιά, άνθρωποι απ’ όλο τον κόσμο διεκδίκησαν συνθήκες μιας καλύτερης ζωής. Φέτος το ελληνικό WWF εκτός από το σβήσιμο των φώτων για μια ώρα (EarthHour 60+), πρότεινε και μία σειρά δράσεων για μια καλύτερη ζωή. Η Βιβλιοθήκη Δ.Ε. Ιτέας, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, προσκαλεί, την Κυριακή 31 Μαρτίου 2013, τα παιδιά Ιτέας και Κίρρας να συμμετάσχουν σε μία από τις τρεις δράσεις που προτείνει το WWF:
α) «Πρασινίζω το μπαλκόνι μου», που εδώ γίνεται«Πρασινίζω την πόλη μου». Φέρνουμε γλαστράκια με λουλούδια και πρασινάδες σχηματίζουμε το 60+ και τα φυτεύουμε σε επιλεγμένους χώρους.
β) «Χρησιμοποιώ το ποδήλατό μου». Μετακινούμαστε με το ποδήλατό μας και σχηματίζουμε το 60+
γ) «Χαρίζω αντικείμενα που δεν χρειάζομαι». Φέρνουμε από ένα αντικείμενο που δεν χρειαζόμαστε (βιβλία, παιχνίδια, ρούχα, παπούτσια κ.λπ.) σχηματίζουμε το 60+ και η Δ.Ε. θα τα διαθέσει σε φορείς και πολίτες που τα χρειάζονται.
Τέλος, όλοι μαζί θα χορέψουμε το «Harlem Shake».
Φωτογραφίες και βίντεο από τις δράσεις θα «ανεβάσουμε» στον ειδικό χώρο «Μέρα των δεσμεύσεων για την Ώρα της Γης».
Οι δράσεις Θα γίνουν στον Μώλο- Προβλήτα την Κυριακή 31 Μαρτίου στις 11 π.μ.
Η Δημοτική Ενότητα Ιτέας και η Βιβλιοθήκη της συνεισφέρουν ουσιαστικά στην διεκδίκηση καλύτερης ποιότητας ζωής.


Η Αντιδήμαρχος Δελφών,
Δημοτικής Ενότητας ΙτέαςΠαναγιώτα Λαΐνη- Κολλιαλή

Η ΑΡΓΙΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε.....

Δεν είναι... πρωταπριλιάτικο ψέμα!

   Όταν ο ξεπεσμός συναντά την αναλγησία πίσω από μεγάλα γραφεία, τότε ναί, μιλάμε για την Ελλάδα του 2013. Την Ελλάδα των ανύπαρκτων αρχηγών, την λυπημένη και απελπισμένη Ελλάδα. 
''Εξ όνυχος τον λέοντα'' έλεγαν οι αρχαίοι.  Ελάτε λοιπόν να δείτε μιά μικρή και ασήμαντη ανακοίνωση (Δελτίο Τύπου), την οποία εξέδωσε την Πέμπτη 28-3-2013 ο Ο.Α.Ε.Ε. για να ειδοποιήσει μέσω διαδικτύου(!)  τους Συνταξιούχους του, για να καταλάβετε την μικρόνοια, την ελαχιστότητα και την αδιαφορία της Διοίκησής του, απέναντι στους απόμαχους επαγγελματίες.
                                ----------------------------------------------------


Δελτίο Τύπου 28/03/2013 - 28/3/2013

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ενημερώνει τους συνταξιούχους του ότι, 
επειδή η 29η Μαρτίου και η 1η Απριλίου 2013 είναι διεθνής διατραπεζική αργία, η πληρωμή των συντάξεων μηνός Απριλίου 2013 
θα πραγματοποιηθεί στις 3 Απριλίου 2013.
Η πληρωμή αυτή αφορά τους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ καθώς και τους συνταξιούχους των Τομέων (ΤΑΝΤΠ & ΤΕΑΑ). 
                                        -------------------------------------------------------------------
   
 Δηλαδή : Την Πέμπτη 28-3-2013 ο Ο.Α.Ε.Ε. ξαφνικά και εντελώς τυχαία, πληροφορήθηκε ότι την 
Παρασκευή (την επομένη ημέρα) 29-3-2013, καθώς και την Δευτέρα 1-4-2013, υπάρχει μιά διεθνής 
παρακαλώ, διατραπεζική Αργία και κατόπιν τούτου, αδυνατεί να καταβάλλει τις συντάξεις Απριλίου 
στους δικαιούχους....    Δεσμεύεται όμως ότι θα το κάνει την Τετάρτη 3-4-2013!!   Εννοεί ο Ο.Α.Ε.Ε. 
ότι οι Ελληνικές Τράπεζες, την Παρασκευή και την Δευτέρα (29/3 & 1/4) θα είναι κλειστές και ότι δεν 
μπορεί να συνεργαστεί με κλειστές Τράπεζες.  Θέλει όπως και να το κάνουμε και 1-2 μέρες για 
προετοιμασία, άρα λογικό είναι η πληρωμή να γίνει την Τετάρτη 3-4-2013.  
Αφήνει λοιπόν όλους αυτούς οι οποίοι κυριολεκτικά ''ξεροσταλιάζουν'' έξω απο τις Τράπεζες 
κάθε 1 του μήνα για να πάρουν τις Συντάξεις τους, να περάσουν όπως μπορούν, γιατί ανακαλύφθηκε 
μιά ...άγνωστη διατραπεζική αργία!! Τόσο απλά!
Για την ιστορία και μόνον, το Ι.Κ.Α. κατέβαλε τις συντάξεις στους δικαιούχους από την Πέμπτη 28/3.
Κουράγιο Συνταξιούχοι, κουράγιο Έλληνες...  


Ι'ΕΠΚΑ ΔΕΛΦΩΝ : Πρόσκληση

Με μεγάλη μας χαρά αναδημοσιεύουμε την πρόσκληση της Ι' ΕΠΚΑ Δελφών  απο την ''ΚΑΡΤΕΡΙΑ'' και να υπενθυμίσουμε ότι ειδικά ο δικός μας ο τόπος, είναι το μεγαλύτερο ''Οικομουσείο'' το οποίο υπάρχει, με πλήθος αρχαιολογικών χώρων, διαφορετικών Ιστορικών Ενοτήτων και Χρονικών Περιόδων, γεγονός το οποίο το καθιστά μοναδικό και ανεκτίμητο.
Όλοι λοιπόν εκεί στις 3-4-2013.


Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

Ι΄ ΕΠΚΑ ΔΕΛΦΩΝ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΟΜΙΛΙΑ
Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013

ΙΠΠΟΔΡΟΜΕΙΟ vs ΒΙ.ΠΕ.ΙΤΕΑΣ

(η φωτό απο το karteria1.blogspot.gr)

Όταν η ιστορία... αστειεύεται!

      Είναι απορίας άξιον, πώς μιά δράκα ανθρώπων, τόσο ανέμελα, τόσο πρόχειρα, τόσο βεβιασμένα και τόσο αδιάφορα, να αποφασίζουν για το μέλλον μιάς περιοχής, χωρίς να λάβουν υπ' όψιν τους, τους κατοίκους, το μελετητικό γραφείο το οποίο ασχολείται επί οκτάμηνο με το θέμα, τον εξώφθαλμο επιχειρηματικό προσανατολισμό της ευρύτερης περιοχής, την κραυγαλέα παραβίαση του Δελφικού Τοπίου, μα πάνω απ' όλα, την ίδια την πανάρχαια ιστορία αυτού του τόπου!
     Η αναφορά γίνεται στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών της 11-2-2013 για το θέμα της ''Διατύπωσης γνώμης προς το ΚΑΣ όσον αφορά στις χρήσεις γής εντός της Β' Ζώνης Προστασίας του Αρχαιολογικού Χώρου Δελφών''. Και πιό συγκεκριμένα για την απόφαση των Δημοτικών Συμβούλων όσον αφορά το μέλλον (το διηνεκές μέλλον) της περιοχής ΠΕΠΔ ΠΕ2, δηλαδή της τοποθεσίας ''Γωνιά''. Για την περιοχή ΠΕΠΔ ΠΕ1 (βορείως των Γαλλικών Μώλων), δεν γεννάται θέμα, γιατί εκεί τα προτεινόμενα είναι μόνον αστεία, ενώ για την ''Γωνιά'' είναι πάρα πολύ σοβαρά. Σοβαρά και επικίνδυνα.
    Έχουμε αναφερθεί προ ημερών για το θέμα του ιπποδρομείου του Κρισσαίου Πεδίου, για την παρουσίαση της μελέτης του αρχαιολόγου καθηγητή κου Πάνου Βαλαβάνη και για το σημείο όπου το τοποθετεί. Επαναλαμβάνουμε μόνον, ότι πρόκειται για την ''Γωνιά'', με έκταση από τον λόφο Γλά, έως την βόρεια πλευρά του λόφου των Αγίων Αναργύρων. Έχει δε αναγγελθεί και η εκ νέου παρουσίαση της μελέτης του από τον ίδιο, στις 12-5-2013 στην Ιτέα, ενώ το αμέσως επόμενο βήμα λογικά θα είναι η διενέργεια ανασκαφών στο σημείο.
   Και γεννάται το ερώτημα : Θα δώσει άδεια το Κ.Α.Σ. για ανασκαφές, οι οποίες κατά τα φαινόμενα θα αναποδογυρίσουν το ιστορικό, κοινωνικό και οικονομικό status της περιοχής μας, ή θα δώσει την άδεια για δημιουργία ΒΙ.ΠΕ. σε εκείνον τον χώρο; Και μάλιστα κατά πώς επροτάθει απο τις κες Λαίνη και Μπακολουκά, με δυνατότητα αλλαγή χρήσης, επέκταση και Φ/Β μονάδες στις σκεπές των ήδη υπαρχόντων κτηρίων στον άξωνα Ιτέας-Αμφίσσης;

Παραθέτουμε αποσπάσματα από την συγκεκριμένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για ενημέρωση και εξαγωγή συμπερασμάτων. Να σημειώσουμε μόνον 4 σημεία :
1.  Κατατέθηκαν στον Πρόεδρο του Δημ. Συμβουλίου 60 υπογραφές από συμπολίτες μας, με το αίτημα να μην συζητηθεί το θέμα, έως ότου καταθέσουν προτάσεις για το Γ.Π.Σ. Ιτέας οι Μελετητές. Το αίτημα απορρίφθηκε.
2.  Παρόντες στο 41μελές Δημ. Συμβούλιο ήσαν 30 Δημ. Σύμβουλοι. Εξ αυτών ψήφισαν 26 και οι ψήφοι ήσαν 15 ΝΑΙ και 11 ΟΧΙ.  (Δεν αναφέρονται Φουσέκης & Παναγιωτόπουλος)
3.  Από τους 15 ψηφίσαντες υπέρ της εισήγησης (περιλαμβανομένης και της ΒΙ.ΠΕ.) , οι 2 είναι εκλεγμένοι από την Δ.Ε. Ιτέας και
4.  Η ενημέρωση των Δημ. Συμβούλων με ανάγνωση της εισήγησης και προβολή διαφανειών
διήρκησε 20' (είκοσι λεπτά της ώρας)....

   Μετά από αυτό, τί να σχολιάσει κανείς για τα προτεινόμενα για τους Γαλλικούς Μώλους, για τις περιοχές ήπιας Τουριστικής Ανάπτυξης, για την τύχη του ''αγιόνερου'' και βέβαια για το ''νέο'' Κοιμητήριο Ιτέας....
Η Απόφαση

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
____
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.
3/11.02.2013 πρακτικό
συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου Δελφών.
...
...
Θέμα 2ο
«Διατύπωση γνώμης προς το Κ.Α.Σ., όσον αφορά στις χρήσεις γης εντός της
Β ́ Ζώνης Προστασίας του Αρχαιολογικού Χώρου Δελφών»
...
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
20 /11.02.2013
...
...
Β.6: ΠΕΠΔ ΠΕ «Περιοχή εγκατάστασης παραγωγικών δραστηριοτήτων και
επιχειρήσεων υποστήριξης της παραγωγικής δραστηριότητας»

Είναι περιοχές με ικανοποιητική έκταση στις οποίες μπορούν με όρους εκτός σχεδίου
(μέχρι την πολεοδόμηση τους) να εγκατασταθούν χαμηλής και μέσης όχλησης,
μονάδες μεταποίησης, επαγγελματικά εργαστήρια, χονδρεμπορίου κλπ.
Περιλαμβάνουν ή ταυτίζονται με διάφορες βιοτεχνικές – βιομηχανικές περιοχές που
ήδη υπάρχουν στην περιοχή υλοποιημένες. Η οριοθέτηση τέτοιων περιοχών κρίνεται
αναγκαία για να σταματήσει η απρογραμμάτιστη εγκατάσταση και επέκταση μονάδων
σε βάρος άλλων χρήσεων (κατοικία, γεωργική γη κ.λπ.).
Ορίζονται δύο περιοχές η ΠΕ1 δυτικά της Ιτέας και η ΠΕ2 βορειοδυτικά της Ιτέας
κατά μήκος της Επαρχιακής οδού Ιτέα – Άμφισσα.
...

Επιτρεπόμενες χρήσεις:
Γεωργικές αποθήκες, θερμοκήπια, υδατοδεξαμενές
Βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης,
Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής και μέσης όχλησης,
Κτήρια-εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου αποθήκευσης χαμηλής όχλησης,
και διαμετακόμισης
Κτίρια και εγκαταστάσεις μεταφορών, συντήρησης, επισκευής και ελέγχου
οχημάτων και παροχής βοήθειας οχημάτων
Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης
Πρατήρια υγρών καυσίμων, υγραερίου.
Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής
ως τμήμα των παραπάνω εγκαταστάσεων 2 έως 7 για την εξυπηρέτηση των
εργαζομένων σε αυτές επιτρέπονται οι χρήσεις:
Εστιατόρια
Αναψυκτήρια

Το Συμβούλιο αφού άκουσε τον Αντιδήμαρχο, τους άλλους ομιλητές και
έχοντας υπόψη του:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την ανωτέρω εισήγηση, με τις τροποποιήσεις – συμπληρώσεις του
Προέδρου κ. Παναγιωτόπουλου και της Αντιδημάρχου κ. Λαϊνη-Κολλιαλή.
Στην παρούσα απόφαση

Υπερψήφισαν οι Δ.Σ.:

Ι.Γεωργίου,                                      (Γραβιά)
Ε.Θάνος,                                           (Παρνασσός)
Α.Μανανάς,                                     (Γραβιά)
Α.Κορομπίλης,                                (Γραβιά)
Π.Ταγκαλής,                                    (Άμφισσα)
Δ.Μπουλούτας,                                (Δεσφίνα)
Ε.Μαρούτσος,                                                 (Ιτέα)
Δ.Κουτονιάς,                                    (Γαλαξείδι)
Μ.Τασιού-Γουργουρή,                    (Γαλαξείδι)
Ν.Ασημακόπουλος                          (Άμφισσα)
Β.Καραγιάννης,                               (Γαλαξείδι)
Χρ.Σεγδίτσα,                                    (Άμφισσα)
Ε.Μπακολουκά                                (Δελφοί)
Π.Λαϊνη-Κολλιαλή,                                        (Ιτέα)
Λ.Φάκος.                                           (Άμφισσα)

Κατεψήφισαν οι Δ.Σ. :

Γ.Μαλάμος,
Α.Γιαγκής,
Α.Καραχάλιος,
Λ.Αναγνωστόπουλος, Γ.Δρακάκης, Α.Μακρής, Γ.Μιχαλέας, Ν.Αραπόπουλος,
Ε.Βλαχοδημητρίου, Π.Μέγκος, Γ.Ιωσηφίδης,
διότι, όπως δήλωσαν, δεν υπάρχει στην
πρόταση η απαιτούμενη τεκμηρίωση.  

Ε.Ε. : Η ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΤΩΣΗ
                          
Ε.Ε. :    Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε!

Ο κυριώτερος και ισχυρότερος λόγος ο οποίος ήταν και το επιδιωκόμενο για την δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν το τρίπτυχο :
  • Ελεύθερη μετακίνηση κεφαλαίων
  • Ελεύθερη μετακίνηση κατοίκων και
  • Ελεύθερη μετακίνηση αγαθών
Απο την πρώτη και δειλή Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Ε.Κ.), στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.) και τέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), το τρίπτυχο αποτελούσε τον θεμέλιο λίθο για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και η εφαρμογή του ολοκληρώθηκε με την εφαρμογή της συνθήκης του SCENGEN. Βεβαίως είχε προηγηθεί η ένωση των τριών κρατών Βέλγιο-Ολλανδία-Λουξεμβούργο (BE.NE.LUX) των οποίων το ζητούμενο ήταν, ακριβώς η εφαρμογή του τριπτύχου στα σύνορά τους. Και όλα αυτά μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2008, έτος κατάρρευσης της Lehman Brothers και απαρχής της κρίσης.

Σήμερα, για πρώτη φορά απαγορεύτηκε επίσημα η μεταφορά κεφαλαίων εντός της Ε.Ε !!!...
Ήδη έχει δρομολογηθεί ο έλεγχος της μετακίνησης των εντός της Ε.Ε. κατοίκων και αναμένεται να ακολουθήσει ο έλεγχος της μεταφοράς αγαθών.

Και όλα αυτά, χωρίς την θέληση των 27 κυβερνήσεων, χωρίς την θέληση των λαών, παρά μόνον με την θέληση του ενός και μόνον κράτους. Εάν αυτό δεν είναι ΦΑΣΙΣΜΟΣ, τότε τί είναι;
Το ποιός εξέθρεψε και με ποιόν τρόπο επέβαλε τον Φασισμό στο παρελθόν είναι γνωστό.
Το πόσοι και με ποιόν τρόπο πλήρωσαν την φασιστική άποψη κάποιου, είναι επίσης γνωστό.
Το μόνο το οποίο μένει να διαπιστωθεί είναι, εάν εμείς μάθαμε κάτι απο την ιστορία και εάν θα αφήσουμε το αυγό του φιδιού να εκκολαυθεί ξανά.  

Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013

ΜΙΑ ΤΥΧΑΙΑ ΚΑΤ'ΕΥΘΕΙΑΝ...ΑΝΑΘΕΣΗ!


Οι Χριστουγεννιάτικες ευχές!!..

Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2012, εργάσιμη ημέρα και παραμονή της μεγάλης εορτής. Τα παιδιά κι όχι μόνον, έχουν από ενωρίς πλημμυρίσει τους δρόμους της πόλης ψάλλοντας τα κάλαντα, ενώ η υποτονική στα μαγαζιά κίνηση συνοδεύεται από τις μουσικές προτιμήσεις του ''υπεύθυνου'' στην Δημοτική Ενότητα Ιτέας, για την εορταστική ατμόσφαιρα των ημερών.
Κάποιοι όμως, ακόμα και αυτήν την ώρα, αντί να ασχοληθούν με τον εαυτό τους, την οικογένειά τους και με τις προετοιμασίες της μεγάλης εορτής, αφιερώνουν τον χρόνο τους για το κοινό καλό και την ενεργητικότητά τους, στην προσπάθεια για την ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου. Έτσι είναι και έτσι έγινε.
Στις 24 Δεκεμβρίου 2012 λοιπόν, η Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Ιτέας κα Λαϊνη, ως υπεύθυνη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Δελφών, ενέκρινε και υπέγραψε, την κατεπείγουσας (!) προτεραιότητας ανάθεση της ''Δημιουργίας ενοποιημένης διαδικτυακής παρουσίας (όπως λέει) του Δήμου Δελφών''. Και ήταν τόσον πιεστικά τα χρονικά περιθώρια για την ανάθεση του συγκεκριμένου έργου, ώστε ούτε κάν προλάβαιναν οι Υπηρεσίες του Δήμου να ζητήσουν προσφορές από ενδιαφερομένους και ειδικούς για θέματα του διαδικτύου επαγγελματίες. Μόνον σε μία επιχείρηση το είπαν και μόνον η ίδια επιχείρηση έκανε προσφορά. Κανείς άλλος!!..
Το όλον ζήτημα, για καθαρά τυπικούς λόγους, έπρεπε να στηρίζεται και στην τεκμηριωμένη ανάγκη του Δήμου Δελφών, για την δημιουργία του νέου ιστότοπου με ειδικές προδιαγραφές και σε μηδενικό χρόνο. Και αυτό λύθηκε με την σύνταξη της Μελέτης της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου, ο προϊστάμενος της οποίας την υπέγραψε στις 8-10-2012. Την συγκεκριμένη Μελέτη επικαλείται και η κα Λαϊνη στην έγκρισή της. Την Μελέτη αναζητήσαμε τόσον από την Δ/νση Προγραμματισμού, όσον και από τον Συντάκτη της, στον οποίον μας παρέπεμψαν, αλλά δυστυχώς δεν μας δίνουν αντίγραφό της, γιατί λέει, δεν έχουμε έννομο συμφέρον!!!... Βεβαίως και θα το ζητήσουμε και γραπτώς και θα περιμένουμε και την γραπτή απάντηση περί του...εννόμου συμφέροντος!!!
Χωρίς να είμαστε ειδικοί αλλά μετά από μιά πρόχειρη έρευνα αγοράς και μερικά τηλεφωνήματα σε 5 (πέντε) κατασκευαστές ιστοσελίδων εντός και εκτός περιοχής, ακούσαμε ότι μιά πάρα πολύ καλή και πλούσια ιστοσελίδα κοστίζει από 500 έως 1850 ευρώ. Τα ποσά επιβεβαίωσαν και αρκετοί επιχειρηματίες κάτοχοι ιστοσελίδων, εντός και εκτός περιοχής. Υπάρχει βεβαίως και το ενδεχόμενο, ο αιτούμενος από τον Δήμο ιστότοπος, να είναι ειδικών προδιαγραφών (συνεπώς και ειδικού κόστους), το οποίον όμως θα αποκαλυφθεί μόνον με την εμφάνιση και δημοσιοποίηση της Μελέτης της Δ/νσης Προγραμματισμού. Και αυτό θα κάνουμε με την παράδοσή της σε εμάς.
Έως τότε, όλοι μας θα μιλάμε για κατευθείαν ανάθεση έργου αξίας 20.000 ευρώ στην εταιρεία ΙΝΦΩΚ Ο.Ε., Τσίγκα 7 Άμφισσα, της οποίας μέλη είναι οι κ.κ. Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος και Ψιμούλης Δημήτριος. Στην ίδια διεύθυνση στεγάζεται και η εταιρεία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΦΩΚΙΔΑΣ, με μετόχους του ίδιους κ.κ. Παναγιωτόπουλο και Ψιμούλη, ιδιοκτησία της οποίας είναι, η ιστοσελίδα www.amfissapress.gr . Οι οικογενειακές σχέσεις και οι συγγένειες των δύο συνεταίρων, ούτε ενδιαφέρουν ούτε απασχολούν κανέναν. Αρκεί να μην είναι μοχλός επαγγελματικής αναρρίχησης και πλεονεκτικής πρόσβασης σε Δημοτικά προγράμματα.
Γιατί όπως λέει ένα παλαιό γνωμικό :
''Η γυναίκα του Καίσαρα, δεν πρέπει μόνον να είναι τίμια, αλλά να φαίνεται και σαν τίμια'' .
Και στις δύσκολες σημερινές στιγμές, αυτά είναι αυτονόητα πράγματα. Άλλως είναι παρεξηγήσιμα.
Η Απόφαση
------------------
                                                                             ΑΔΑ: Β4Μ1Ω9Θ-14Μ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ:ΦΩΚΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ:ΔΕΛΦΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δ/νση:Πλατεία Κεχαγιά-Άμφισσα
Τ.Κ. 33100
Πληροφορίες:Πασαλιμανιώτης
Τηλ.: 2265350049
Φαξ.: 2265350056
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
   ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 36800
   Άμφισσα 24/12/2012
ΘΕΜΑ: Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση για την
παροχή της εργασίας « Δημιουργία ενοποιημένης διαδικτυακής παρουσίας
Δήμου Δελφών».
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2.Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
3.Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
4.Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β)
απόφαση Υπουργού Οικονομικών
5. Την αριθ. 177/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της
πίστωσης
6. την από 08/10/2012 μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και
Πληροφορικής για την παροχή της υπηρεσίας «Δημιουργία ενοποιημένης
διαδικτυακής παρουσίας Δήμου Δελφών».
7. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή υπηρεσιών δημιουργία ενοποιημένης
διαδικτυακής παρουσίας του Δήμου Δελφών.
8. Την προσφορά της «ΙΝΦΩΚ ΟΕ»,ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΦΩΚΙΔΟΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, που εδρεύει στη
Άμφισσα Φωκίδος (Δ/νση: Τσίγκα 7), με ΑΦΜ: 800403417, ΔΟΥ: Άμφισσας.
9. Τον συνταχθέντα και ψηφισθέντα με την αριθμ 69/2012 Απόφαση του
Δ.Σ. προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών και αριθμό έγκρισης
842/80614-2/5/2012 Π.Σ.Ε. χρήσης 2012.
9. Το γεγονός ότι στον ΚΑ 15-6162.009, «Δημιουργία νέας ενοποιημένης
διαδικτυακής παρουσίας του Δ. Δελφών» υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση
ποσού #24.600,00# ευρώ.
11. Τις διατάξεις του Π/Δ 28/80 όπως ισχύει.
12. Την με αριθμό 16/12-1-2011 απόφαση του Δημάρχου Δελφών, περί
της μεταβίβασης της αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Οικονομικών υπηρεσιών
στην Αντιδήμαρχο Παναγιώτα Λαΐνη Κολλιαλή να υπογράφει όλα τα
έγγραφα που σχετίζονται με την άσκηση της παραπάνω αρμοδιότητας, καθώς
και με την με Αρ.Πρωτ. 15424/28-5-2012 απόφαση τροποποίησης της
παραπάνω απόφασης.
13. Την υπ ́αριθμ. 143/24-5-2012 απόφαση αναμόρφωσης του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Δελφών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Εγκρίνουμε την από 08/10/2012 μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού
Οργάνωσης και Πληροφορικής για την παροχή της υπηρεσίας «Δημιουργία
ενοποιημένης διαδικτυακής παρουσίας Δήμου Δελφών»
2. Αναθέτουμε απευθείας την δημιουργία ενοποιημένης διαδικτυακής
παρουσίας Δήμου Δελφών, στην «ΙΝΦΩΚ ΟΕ»,ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, που
εδρεύει στη Άμφισσα Φωκίδος (Δ/νση: Τσίγκα 7), με ΑΦΜ: 800403417,
ΔΟΥ: Άμφισσας, Τ.Κ. 33-100, έναντι αμοιβής είκοσι χιλιάδων ευρώ
(20.000,00) χωρίς Φ.Π.Α. σύμφωνα με την από 10/8/2012 μελέτη της
Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής.
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Λαΐνη-Κολλιαλή Παναγιώτα


Τρίτη 26 Μαρτίου 2013

ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ vs ΝΟΜΑΡΧΙΑ


Από το 2010 στο 2013 - Τί άλλαξε ;

    Το σημερινό άρθρο είναι προσφορά και εξαιρετική αφιέρωση του blog, στους κατοίκους απ' τα Καστέλλια, οι οποίοι με την στάση τους το τελευταίο δεκαήμερο, κυριολεκτικά δίδαξαν.

     Δημοσιεύουμε σήμερα 3 (τρείς) αποφάσεις του τελευταίου Νομαρχιακού Συμβουλίου του Νομού Φωκίδος, καθώς και τους συμμετέχοντες σε αυτό, το οποίο για όσους δεν ενθυμούνται να επαναλάβουμε :
-  Πραγματοποιήθηκε στις 21-12-2010 στην Άμφισσα, 4 (τέσσερεις) ημέρες πριν απ' τα Χριστούγεννα και μερικές ημέρες μετά από την ορκομωσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο έχει προέλθει από τις εκλογές του προηγούμενου Οκτωβρίου, για τον νέο ''Καλλικρατικό'' Δήμο Δελφών.
-  Τελευταίος Νομάρχης (ο και συγκαλών εκείνο το Νομ. Συμβούλιο) ο κος Νικόλαος Φουσέκης
-  Πρώτος Δήμαρχος του νέου Δήμου ο κος Νικόλαος Φουσέκης, ο οποίος παρ' ότι είχε προ ημερών ορκισθεί σαν Δήμαρχος, θεώρησε καλόν να μην αφήσει εκκρεμμότητες στην κλείνουσα Νομαρχία.
-  Σε εκείνο το Νομ.Συμβούλιο, το ενδιαφέρον είχε στραφεί σε εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις αρκετών  Μ.Π.Ε. οι οποίες είχαν υποβληθεί από τις γνωστές εξορυκτικές εταιρείες της περιοχής, ενώ οι ενστάσεις των παρευρισκομένων, είχαν ανεβάσει τους τόνους αντιπαράθεσης σε υψηλά επίπεδα.
Αλλά ο τότε Νομάρχης, ήταν ανένδοτος. 
Ανάμεσα στις πρός έγκριση Μ.Π.Ε. ήταν και αυτές τις οποίες δημοσιεύουμε σήμερα και έχουν σχέση με τα Καστέλλια, την Γραβιά, τον Αποστολιά και όλη την ευρύτερη περιοχή. Εγκρίσεις δόθηκαν τότε. 
Τι να έχει αλλάξει άραγε, μέσα σε 3 (τρία) χρόνια, από τους τότε εγκρίνοντες  και νυν  υπερασπιστές των κατοίκων και του περιβάλλοντος;
Τα σίγουρα όμως είναι 2 πράγματα :
1.  Τα ''χαρτιά'' δεν λένε ψέμματα και
2.  Ο Συνδυασμός της κας Γαζή, άν και παρών, δεν συμμετείχε στην συζήτηση. 

Οι Αποφάσεις
-------------------
 ----------
 --------
 --------