Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020

"ΔΕΛΦΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ" : ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ


«Δελφική Δημοκρατία»

ΚΑΤAΓΓΕΛΙΑ
Για κατάθεση πλασματικού Προϋπολογισμού Ταγκαλή
παράβασης καθήκοντος Προέδρου ΔΣ Δελφών

Κατά την προχθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ. και κατά την συζήτηση επί του προϋπολογισμού 2020, διαπιστώθηκε θεσμική εκτροπή και ευτελισμός των διαδικασιών του Δ.Σ. από την ίδια την Πρόεδρο του οργάνου κ. Πονήρη Σεγδίτσα, η οποία – προφανώς υπακούοντας τις εντολές του Δημάρχου - δεν έθεσε σε ψηφοφορία την εναλλακτική πρόταση της δημοτικής παράταξης «Δελφική Δημοκρατία», όπως ορίζεται εκ του Νόμου Κλεισθένη 4555/2018 (άρθρο 186 «Συζήτηση και ψήφιση προϋπολογισμού δήμων» παρ 9).
Διαπιστώνοντας ότι στον προϋπολογισμό 2020 δεν πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις σύννομης κατάρτισής του, όπως προβλέπεται από το Νόμο, υποβάλλαμε πρόταση προς συζήτηση, στα πλαίσια του θεσμικού πλαισίου, ως εξής:
Προκειμένου να μην είναι πλασματικός ο προϋπολογισμός Ταγκαλή,
απαιτείται και εισηγούμαστε διορθωτικά:
  1. Ενσωμάτωση του Τεχνικού Προγράμματος στον προϋπολογισμό, που αφορά έργα ΕΣΠΑ -ΟΣΚ - ΣΑΕ κλπ ως βασική προϋπόθεση κατάρτισης προϋπολογισμού.
  2. Αναγραφή των δαπανών υποχρεωτικά (πρόκειται για υποχρεωτικές δαπάνες) τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων (Πλατεία Θεάτρου κλπ).
  3. Ομαδοπoίηση των προμηθειών, εργασιών με σκοπό διαγωνιστική διαδικασία και τερματισμό «του πάρτυ των απευθείας αναθέσεων» (επίσημη προεκλογική ανακοίνωση Ταγκαλή).
  4. Αναγραφή των ανταποδοτικών εσόδων ανά Δ.Ε. με ανάπτυξη των λογιστικών κωδικών. Ούτως ώστε να είναι διακριτή η οικονομική συνεισφορά της κάθε Δημοτικής ενότητας στον Δήμο Δελφών.
  • Χωρίς αυτές τις διορθώσεις, ο προϋπολογισμός είναι πλασματικός και παράτυπος.
Μετά την πρόταση της Δημοτικής μας Παράταξης, πέραν της αλαζονικής συμπεριφοράς, ο δήμαρχος όχι μόνον δεν αποδέχτηκε τις επιβεβλημένες τροποποιήσεις αλλά δια της Προέδρου απαγόρευσε να τεθεί σε ψηφοφορία η πρόταση νομιμοποίησης του προϋπολογισμού.

Κατόπιν της σοβαρής παράβασης καθήκοντος στην οποία υπέπεσε η Πρόεδρος ΔΣ Δελφών, καθώς και του πλασματικού προϋπολογισμού Ταγκαλή, προσφεύγουμε αναλόγως και τον λόγο έχουν τα θεσμικά όργανα της πολιτείας.

Παράταξη «Δελφική Δημοκρατία»
Δήμου Δελφών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου