Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020

ΑΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Κ.ΑΛ.Ο. ΦΩΚΙΔΟΣΆμφισσα, 6 Φεβρουαρίου 2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εκδήλωση ενημέρωσης του προσωπικού του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Δελφών για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Το Κέντρο Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Νομού Φωκίδας πραγματοποίησε την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020 εκδήλωση ενημέρωσης του προσωπικού του Τμήματος Κοινωνικής
Προστασίας, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Δελφών σχετικά με την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. Σκοπός της ενημέρωσης ήταν η αύξηση της αναγνωρισιμότητας της Κ.Αλ.Ο. από τα στελέχη του Δήμου και η διερεύνηση των πεδίων συνεργασίας.
Αρχικά, έγινε Εισαγωγή στην Κοινωνική Οικονομία, τις Γενικές Αρχές και το Θεσμικό πλαίσιο και παρουσιάστηκαν παραδείγματα καλών πρακτικών. Στη συνέχεια, το προσωπικό ενημερώθηκε σχετικά με τη λειτουργία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Στήριξης και ακολούθησε συζήτηση για τις δυνατότητες συνεργασίας με σκοπό την προώθηση της απασχόλησης. Σε αυτό το πλαίσιο, συμφωνήθηκε η τοποθέτηση έντυπου ενημερωτικού υλικού σχετικά με την Κ.Αλ.Ο. και σχετικά με τις υπηρεσίες του Κέντρου Στήριξης, στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Δελφών.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Κέντρα Στήριξης της Κ.ΑΛ.Ο.». Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014- 2020».


Το Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας Νομού Φωκίδας στεγάζεται στην οδό Ανδρούτσου 5, Άμφισσα Φωκίδας και λειτουργεί κάθε Δευτέρα & Πέμπτη 08:00 – 20:00 και Τρίτη, Τετάρτη & Παρασκευή 08:00 – 16:00.
Οι υπηρεσίες του Κέντρου παρέχονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους.
Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο τηλ. 2265 301627 και ηλεκτρονικά στο e-mail: kalo.fokida@gmail.com .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου