Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020

Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Σ.Χ.Ο. ΙΤΕΑΣ - ΚΙΡΡΑΣ (Πρόσκληση)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Σύμφωνα με το Καταστατικό άρθρο 13 του Σ.Χ.Ο Ιτέας-Κίρρας καλούνται τα μέλη του Συλλόγου σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 19-02-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 και 30 μ.μ στα Γραφεία του Συλλόγου και με θέματα ημερησίας διάταξης τα εξής..
  1. Εκλογή Προεδρείου της Συνέλευσης .
  2. Εγγραφή – διαγραφή μελών.
  3. Απολογισμός πεπραγμένων έτους 2019 .
  4. Οικονομικός απολογισμός 2019.
  5. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.
  6. Συζήτηση – έγκριση – απαλλαγή του Δ.Σ .
Αν δεν επιτευχθεί απαρτία σύμφωνα με το Καταστατικό με παρόντες το ¼ των ταμειακώς εντάξει η συνέλευση επαναλαμβάνεται σε 7 ημέρες την ίδια μέρα και ώρα με τα ίδια θέματα χωρίς νέα ειδοποίηση , οπότε θεωρείται έγκυρη με οποιονδήποτε αριθμό παρισταμένων μελών.
        Ο Πρόεδρος                                       Ο Γ. Γραμματέας

ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΧΑΡ.                          ΚΟΥΦΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου