Παρασκευή 9 Μαΐου 2014

Ο ''ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ'' ΤΩΝ ''ΥΠΟ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ'' ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝΗ Ευρηματικότητα 
για το ''success story''

**************************

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ    Άμφισσα 9-5-2014 ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ      Αρ. Πρωτ. : 50           ΔΕΛΦΩΝ & ΔΩΡΙΔΑΣ
( Mέλος της Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α.)
                                                     ΠΡΟΣ: 1) Δήμο Δελφών
                                                                        Δ/νση: Ρήγα Κοντορήγα – 12 
                                                                       ► κ. Δήμαρχο Δελφών
                                                                           Τ.Κ. 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ 
                                                                       ► κ. Πρόεδρο Δ. Σ. Δελφών
                                                                            Γραφεία τους
                                                                   2) Δήμο Δωρίδος
                                                                       ► κ. Δήμαρχο Δωρίδος
                                                                       ► Πρόεδρο Δ. Σ. Δωρίδος
                                                                            Γραφεία τους
                                                      ΚΟΙΝ:       ► Π.O.E. – O.T.A.
                                                                        ► Μέλη του Συλλόγου
                                                                        ► Tοπικό Τύπο & Ιστοσελίδες
                                                                           ανάρτησης Δελτίων τύπου &
                                                                           ανακοινώσεων

ΘΕΜΑ : Κατεπείγουσες συγκλήσεις Δημοτικών Συμβουλίων.
ΣΧΕΤ: Η αριθμ. 12/2014 απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας.

Κύριοι,
Η δικομματική συγκυβέρνηση ύστερα από την προσπάθεια χαρακτηρισμού χιλιάδων υπαλλήλων ως «επίορκων» καθώς και του «πλεονάζοντος» προσωπικού που δεν έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα, προσπαθεί να επιβάλλει στη δημόσια διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, το νέο σύστημα της «συγκριτικής αξιολόγησης» των υπαλλήλων (Ν. 4250/2014) υποχρεώνοντας τουλάχιστον το 15% των εργαζομένων κάθε χρόνο να θεωρούνται ανεπαρκείς, με βαθμολογική και μισθολογική υποβάθμιση, κινδυνεύοντας άμεσα με διαθεσιμότητα-απόλυση , δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό, μια νέα δεξαμενή υπό απόλυση υπαλλήλων.
Η επιβολή της υποχρεωτικής και αυθαίρετης ποσόστωσης (25% άριστοι, 60% μέτριοι και 15% ανεπαρκείς), ο περαιτέρω επιμερισμός ανά οργανική μονάδα και η χρησιμοποίηση των προϊσταμένων για να αξιολογήσουν υποχρεωτικά, με προκατασκευασμένα αποτελέσματα τρόπο , όλους τους άλλους υπαλλήλους ,στρεβλώνει κάθε έννοια «αντικειμενικής» και «δίκαιης» κρίσης. Και αυτό γιατί κι αν υπάρχουν πολλοί «ισάξιοι» υπάλληλοι στην ίδια οργανική μονάδα, ο αξιολογητής που προΐσταται αυτής, δεσμεύεται από τις διατάξεις του νόμου να εξαιρέσει οπωσδήποτε κάποιους.
Ήδη η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής (Β΄ Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών, Τμήμα Νομοτεχνικής Επεξεργασίας σχεδίων και προτάσεων Νόμων) , έχει εκφράσει τον προβληματισμό της ως προς την συνταγματικώς κατοχυρωμένη στο άρθρο 103 παρ.7 εδ. β΄ του Συντάγματος αρχή της αξιοκρατίας, δεδομένου ότι η βαθµολογία που προτείνεται να λαµβάνει κάθε υπάλληλος δεν θα συναρτάται προς την ατοµική του αξία, τις ικανότητες και τις επιδόσεις του κατά την άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, αλλά προς το προκαθορισμένο ποσοστό ανά κλίµακα βαθμολόγησης.
Τα παραπάνω φυσικά αποτελούν επαρκή λόγο για την προσφυγή εκατοντάδων χιλιάδων αξιολογούμενων υπαλλήλων στη Δικαιοσύνη.

Για τους ανωτέρω λόγους, ζητούμε:
1. ΕΚΤΑΚΤΗ σύγκλιση των Δημοτικών Συμβουλίων Δελφών και Δωρίδας και με αποφάσεις σας να γνωστοποιήσετε τη μη εφαρμογή της «συγκριτικής αξιολόγησης» στην Τοπική Αυτ/ση που προβλέπει ο Ν. 4250/2014, ώστε οι κ.κ. Δήμαρχοι να μην προχωρήσουν στην έκδοση μέχρι 30 Ιουνίου 2014 της προβλεπόμενης Απόφασης ,για τον επιμερισμό των ποσοστών , διότι θα χρησιμοποιηθεί για την μισθολογική «καθίζηση» των πολλών εργαζομένων υπέρ της μισθολογικής εξέλιξης των… «ολίγων και αρεστών» , θα οδηγήσει σε κατάλυση της συλλογικής προσπάθειας, σε μεγαλύτερη αποσύνθεση των υπηρεσιών διευκολύνοντας την παραπέρα συρρίκνωση και εκχώρηση τους στους ιδιώτες, και περαιτέρω υποβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους Δημότες .
2. Καλούμε τους υποψηφίους κ.κ. Δημάρχους Δήμων Δελφών και Δωρίδας να πάρουν δημόσια θέση κατά της «συγκριτικής αξιολόγησης» των εργαζομένων και κυρίως, όσους λόγω της θέσης τους εμπλέκονται με αυτή, να απέχουν από κάθε σχετική διαδικασία. Κανείς να μην θέσει την υπογραφή του σε μία προδήλως αντισυνταγματική διαδικασία, συμμετέχοντας σε απολύσεις συναδέλφων και διακινδυνεύοντας να βρεθεί αντιμέτωπος με δεκάδες προσφυγές εις βάρος του.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

            Σπυρίδων Λύτρας                                                    Νικόλαος ΔημολάςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου