Παρασκευή 16 Μαΐου 2014

Η ''ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ'' ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ''ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ''


Συμβόλαια Εκλογής
ή
Εκλογές Συμβολαίου

   Το ποιοί έχουν ''ανακατευθεί'' με τις υποθέσεις  ''Πολεοδομία''  και   ''Τουμπανάρια'',  είναι γνωστοί.  Το ποιοί διεκδικούν την ψήφο μας σε αυτές τις Αυτοδιοικητικές εκλογές, επίσης είναι γνωστοί.  Εκείνοι όμως, οι οποίοι δεν είναι γνωστοί, είναι όσοι από αυτούς πιστεύουν, ότι εμείς δεν ''γνωρίζουμε''.  Και ότι η εξουσία και η διαχείριση του δημοσίου χρήματος, είναι δικαίωμά τους, μη ελεγχόμενο.

    Στις 20-10-2003 ο Συμβολαιογράφος Ιτέας Αριστείδης Παπαλάϊος, συντάσσει το υπ' αρ. 8.078 Συμβόλαιο Γονικής Παροχής Ακινήτου, με συμβαλλόμενους όπως αναφέρει τους :

- Παναγιώτη Καλτσή,
- Κονδυλία-Λύδια Καλτσή του Παναγιώτη και
- Παναγιού χήρα Γεωργίου Κουμπλή.
Ο πρώτος των συμβαλλομένων μεταβιβάζει στην δεύτερη, ένα αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του όπως αναφέρει, εκτάσεως 22.737,41 τ.μ. στην τοποθεσία ''Τουμπανάρια'' του Παρνασσού. Το Συμβόλαιο συνοδεύεται από Τοπογραφικό Διάγραμμα με την σφραγίδα ενός εξ Ιτέας Τοπογράφου Μηχανικού, όπου ως γειτνιάζουσες με το εν θέματι ακίνητο, αναφέρονται ιδιοκτησίες των :
- Παναγιούς χήρας Γεωργίου Κουμπλή
- Μισερλή Α. και
- Αγνώστου ιδιοκτήτη, χέρσος αγρός.
Στο συγκεκριμένο τοπογραφικό δεν αναφέρεται καν αγροτικός δρόμος και η τοποθέτηση του αγροτεμαχίου, είναι κατά ένα μεγάλο ποσοστό, εντός της Β' Ζώνης του Δελφικού Τοπίου.  Συμπίπτει δε απολύτως, σύμφωνα με μαρτυρίες άλλων Τοπογράφων, με τους χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού.
Η ''βαρύνουσα'' σχέση της αναφερόμενης ως συμβαλλόμενης, αλλά και ''γειτόνισσας''  Παναγιούς χήρας Γ. Κουμπλή στο συγκεκριμένο Συμβόλαιο, είναι η παρακάτω περιγραφόμενη στις γραμμές του Συμβολαίου, ως ενός απλού και μη έχοντος αξιώσεις παρατηρητή.  Τίποτε άλλο.Στις 5-11-2003, έγινε και η μετεγγραφή του Συμβολαίου στο Υποθηκοφυλάκιο Δελφών.

Ακολούθως, στις 29-12-2003 (δυο ημέρες πρό της αλλαγής χρόνου), ο ίδιος Συμβολαιογράφος με το υπ' αρ. 8134 Συμβόλαιο, διορθώνει το προηγούμενο της Γονικής Παροχής (αρ. 8.078) και από 22.737,41 τ.μ. η έκταση του αγροτεμαχίου μειώνεται στα 20.034,57 τ.μ.  Εμφανίζεται δε και ένας ''οφιοειδής'' αγροτικός δρόμος να διασχίζει το αγροτεμάχιο, όπως αποτυπώθηκε στο νέο Τοπογραφικό Διάγραμμα με ημερομηνία Δεκεμβρίου του 2003, με φερόμενον ως συντάκτη, τον Τοπογράφο Νικόλαο Φουσέκη.  Τελείως συμπωματικά δε, το αγροτεμάχιο κατά ένα μεγάλο ποσοστό εμφανίζεται εκτός της Β' Ζώνης του Δελφικού Τοπίου.  Ενώ παράλληλα και ως δια μαγείας, εξαφανίζονται οι γειτνιάσεις και τα σύνορα με την ιδιοκτησία της Παναγιούς χήρας Γ. Κουμπλή και ο περιβάλλων το αγροτεμάχιο χώρος, ονομάζεται ''Δημόσια Δασική Έκταση''...  Η συμβαλλόμενη (γιατί άραγε;) αλλά και γειτόνισσα Παναγιού χήρα Γ. Κουμπλή, απλά είχε ''αναγνωρίσει'' μεν, αλλά και διακριτικά ''αποχωρήσει'' δε και από το Τοπογραφικό και από το Συμβόλαιο...
    Όμως, στο διορθωτικό Συμβόλαιο (αρ. 8134/29-12-2003), αναφέρεται ότι στο Τοπογραφικό Διάγραμμα (Φουσέκη), υπάρχει θεώρηση από το Δασαρχείο Άμφισσας και ότι συνοδεύεται από το υπ' αρ. 5502/24-12-2003 έγγραφο της ίδιας Υπηρεσίας.  Δηλαδή, γίνεται μια προσπάθεια ''νομιμοποίησης'' του Τοπογραφικού από το Δασαρχείο, χωρίς όμως να ελεγχθεί η εγκυρότητά του.Παραθέτουμε την απόφαση του Δασαρχείου για τον χαρακτηρισμό της συγκεκριμένης έκτασης, αφού σημειώσουμε ότι :
-  Η Κονδυλία-Λύδια Καλτσή, ''ζήτησε'' την απόφαση του Δασάρχη  για τον χαρακτηρισμό Δασική ή μη Δασική για την περιοχή του ενδιαφέροντός της, στις 19-12-2003 και αυτή εκδόθηκε στις 19-12-2003, δηλαδή αυθημερόν!!!...
-  Ο αρ. πρωτ. της απόφασης είναι 5458/19-12-2003Η τελευταία παράγραφος όμως του εγγράφου, είναι αυτή η οποία ''βοά'' ότι, για να είναι έγκυρη και οριστική η απόφαση του Δασαρχείου, θα έπρεπε να περάσουν 2 (δυο) μήνες από την δημοσίευσή της στις εφημερίδες.  Συνεπώς, δεν ήταν δυνατόν να ''κοσμεί'' ή να επικυρώνει κανένα Τοπογραφικό ή άλλο έγγραφο έως ότου καταστεί ισχυρή και νόμιμη.Το οποίον σημαίνει ότι, μετά τις 19-12-2003 (ημ. εκδόσεως της απόφασης), θα έπρεπε η απόφαση να έχει δημοσιευθεί στις εφημερίδες οι οποίες περιγράφονται και να υπάρξει και ο ενδιάμεσος χρόνος των 2 (δυο) μηνών για τις ενστάσεις κ.λ.π..
Αν υποτεθεί ότι το σύνολο των δημοσιεύσεων έγινε ακαριαία, δηλ. στις 20-12-2003 (την επομένη ημέρα), και στο δίμηνο το οποίο θα ακολουθούσε, δεν υπήρχε καμμία ένσταση, τότε η συγκεκριμένη απόφαση θα γινόταν οριστική και θα ήταν δυνατόν να βεβαιώνει την ισχύ της, επί Τοπογραφικών Διαγραμμάτων, με ημερομηνία μεταγενέστερη της 20-2-2004.

Ο ίδιος Συμβολαιογράφος, παρ' ότι στην Διόρθωση (29-12-2003) αναφέρει το θεωρημένο από το Δασαρχείο Τοπογραφικό και γνωρίζοντας την απόφαση του Δασάρχη, συνέταξε την ίδια ημέρα (29-12-2003) τα Συμβόλαια της κατάτμησης του αγροτεμαχίου της Καλτσή, ''μοιράζοντας'' τα 20.034,57 τ.μ. , σε 5 (πέντε) μικρότερα οικόπεδα των 4.000 τ.μ. περίπου το καθένα.  Και τα οποία πλέον, όλα είχαν επαφή με τον ''δημιουργηθέντα'' αγροτικό δρόμο!...  και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, αναφέρονται όλα ως άρτια και οικοδομήσιμα...
Βεβαίως, ο Συμβολαιογράφος και ο κάθε Συμβολαιογράφος, δεν προβλέπεται και δεν είναι δυνατόν να ελέγχει την γνησιότητα και την ακρίβεια των Τοπογραφικών Διαγραμμάτων, τα οποία του προσκομίζονται και τα λαμβάνει υπ' όψιν του για τα Συμβόλαια.  Τα διαβάζει όμως και καταλαβαίνει το τι γράφουν, ειδικά όταν είναι θεωρημένα από τα Δασαρχεία και το αναφέρει και αυτός στα Συμβόλαια. Δηλαδή, ξέρει...  Εξ άλλου, υπάρχει και η Πολεοδομία, η οποία ως γνωστόν, είναι φραγμός στις πάσης φύσεως ''ατασθαλίες'' και παραβάσεις και κατά τον δικό της έλεγχο, θα εγκρίνει ή θα ακυρώσει Συμβόλαια και Τοπογραφικά.  Συνήθως έτσι γίνεται.  Και στην Φωκίδα.
Το ότι δε σε αυτά τα Συμβόλαια βεβαιώνεται ότι τα πωλούμενα αγροτεμάχια, είναι εκτός αρχαιολογικού χώρου, είναι μια άλλη ιστορία, η εξέλιξη της οποίας γράφεται στο Εφετείο της Λαμίας.

Ερώτηση : Θα ήταν δυνατόν να γίνουν αυτά τα Συμβόλαια, με ημερομηνία μικρότερη της 20ης Φεβρουαρίου του 2004 σε άλλο Συμβολαιογραφείο;
Εμείς προσωπικά, πιστεύουμε πώς ναί, θα ήταν δυνατόν να συνταχθούν.

Η εξήγηση :
Σύμφωνα με την τότε ισχύουσα νομοθεσία, άρτιο και οικοδομήσιμο ήταν ένα αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου πόλεως, εάν και εφ' όσον, ήταν εκτάσεως τουλάχιστον 4.000 τ.μ. και είχε μια κάποια, έστω και ελάχιστη επαφή με καταγεγραμμένον δρόμο.  Έστω αγροτικόν.  Από την 1-1-2004 όμως, αυτό θα άλλαζε και θα γινόταν, ναι μεν η έκτασή του να είναι τουλάχιστον 4.000 τ.μ., αλλά η επαφή του με δρόμο, να είναι τουλάχιστον σε μήκος 25 μέτρων.  Αυτό εσήμαινε ότι το αγροτεμάχιο των 20.034,57 τ.μ. μέσα στο 2004, δεν θα ήταν άρτιο και οικοδομήσιμο (στην καλύτερη των περιπτώσεων να έκτιζε 220τ.μ.), ενώ με την κατάτμηση και την μικρή έστω επαφή με κάποιον δρόμο μέσα στο 2003, είχε την δυνατότητα για συνολική ανοικοδόμηση, 1.000 τ.μ....  Θα έχανε δηλαδή αυτήν την δυνατότητα (συνεπώς και την αξία του) για λίγες μόνον ημέρες...
Πώς το έλεγε ο Σπύρος Καλογήρου ;  ''Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη...''

Το ποιοί έχουν ''ανακατευθεί'' επαναλαμβάνουμε, με τις υποθέσεις ''Πολεοδομία'' και ''Τουμπανάρια'', είναι γνωστοί.  Το ποιοί διεκδικούν την ψήφο μας σε αυτές τις Αυτοδιοικητικές εκλογές, επίσης είναι γνωστοί.  Εκείνοι όμως, οι οποίοι δεν είναι γνωστοί, είναι όσοι από αυτούς πιστεύουν, ότι εμείς δεν ''γνωρίζουμε''.  Και ότι η εξουσία και η διαχείριση του δημοσίου χρήματος, είναι δικαίωμά τους, μη ελεγχόμενο.
Δυστυχώς, για τα ''Τουμπανάρια'', οι κατηγορούμενοι είναι μόνον 4 (τέσσερεις).  Ακόμη...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου