Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Άμφισσα 23 / 11 /2015
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
___
Αριθ. πρωτ. 29960

ΠΡΟΣ: 1) κ. Δήμαρχο Δελφών, 2) κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Δελφών, 3) κ.κ. Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Δελφών.
4)Υπαλλήλους Δήμου, εισηγητές θεμάτων
ΚΟΙΝ.: α) Βουλευτή Φωκίδας,κ. Ηλία Κωστοπαναγιώτου, β) Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας, κ. Κων/νο Μίχο, γ) Γεν. Γραμματέα Δήμου, δ)ΜΜΕ

Παρακαλούμε όπως στις 27 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00΄ προσέλθετε στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, πλατεία Ησαϊα, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την παραλαβή της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ». (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Ροπακάς, προϊστάμενος Δ/νσης Δόμησης).
 2. Λήψη απόφασης για την παραλαβή της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ». (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Ροπακάς, προϊστάμενος Δ/νσης Δόμησης).
 3. Λήψη απόφασης για την παραλαβή της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΕΩΝ». (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Ροπακάς, προϊστάμενος Δ/νσης Δόμησης).
 4. Λήψη απόφασης για παραλαβή της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΠΣ ΙΤΕΑΣ – ΚΙΡΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΤΕΑΣ». (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Ροπακάς, προϊστάμενος Δ/νσης Δόμησης).
 5. Υιοθέτηση ψηφίσματος της Συνέλευσης των κατοίκων των Τοπικών Κοινοτήτων των Δ.Ε. Παρνασσού- Γραβιάς – Καλλιέων για το Αστυνομικό Τμήμα Γραβιάς. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος).
 6. Λύση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Δελφών» (Ο.Κ.Α.Δ.Δ.) (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Διοικ/κών Υπηρεσιών).
 7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή). (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 8. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 9. Έγκριση εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων του Κληροδοτήματος Νικολάου Σέββα (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
 10. Λήψη απόφασης υλοποίησης μελετών & υπηρεσιών ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
 11. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για το έργο:"‘Πλακόστρωση πεζοδρόμου από παιδική χαρά έως Μαϊάμι ΔΚ Ιτέας". (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
 12. «Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2016 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληρ/μα Νικολάου Μάμα» (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή).(Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
 13. «Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2016 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληρ/μα Α. & Μ. Μιχαλοπούλου». (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή).(Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
 14. «Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2016 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληρ/μα Ιωάννη Αναστασόπουλου». (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή) (Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
 15. «Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2016 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληρ/μα Λ.Νικολοπούλου». (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή). (Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
 16. Έγκριση παράτασης της από 31.07.2015 προγραμματικής σύμβασης με τίτλο ΄Μελέτη για το Στρατηγικό Σχεδιασμό ανάπτυξης του ελαιώνα της Άμφισσας και των όμορων περιοχών του Δήμου Δελφών΄ μεταξύ του Δήμου Δελφών, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου και του Ελαιουργικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 17. Ακύρωση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ συνεργαζομένων Δήμων και Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου για ενδιάμεση διαχείριση απορριμμάτων. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 18. Έγκριση προτάσεων για την υλοποίηση Προγραμμάτων «Άθληση για όλους» στο Δήμο Δελφών περιόδου 2015-2016». (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
 19. Λήψη απόφασης για τον τρόπο διαχείρισης αστικών αποβλήτων στη Δ.Ε. Παρνασσού. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος)
 20. Έγκριση παραχώρησης της υπόγειας αίθουσας του Δημαρχείου (πλατεία Κεχαγιά) σε Συλλόγους. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 21. Λήψη απόφασης (επανεξέταση) « Επί αιτήσεως εταιρείας Energy Trading A.E για χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης Ανεμολογικού Ιστού στις περιοχές Στενά πηγάδια, Πόρτες-Κορυφή, Πόρτες. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
 22. Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με την προτεινόμενη αναδιάρθρωση Αστυνομικών Τμημάτων του Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).Η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΙΛΑΛΑ - ΤΣΑΚΙΡΗ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου