Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ''Γ.ΜΑΚΕΔΩΝ'' ΣΤΗΝ ΚΙΡΡΑ : (όζον;) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑΤι συμβαίνει με την Διαχείριση του κληροδοτήματος «Γεωργίου Π. Μακεδώνα» στην Κίρρα;…

Γιατί ενώ έπρεπε να έχει χαρακτηρισθεί, « Ως Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης» και να αποφέρει εισοδήματα στην Κοινότητα και στον Δήμο, έχει χρεωθεί με χιλιάδες ευρώ…;;;
  • Ποιός και πώς θα τα πληρώσει;
Στην Τοπική Κοινότητα Κίρρας της ΔΕ Ιτέας του Δήμου Δελφών βρίσκεται διώροφη πετρόκτιστη οικία με οικόπεδο, επί της οδού Αγ.Ιωάννου 55 Κίρρας Φωκίδος, το κλήροδότημα «Γεωργίου Μακεδώνα» με συγκύριο το Δήμο Δελφών, που αντιμετωπίζει πολλαπλά σημάδια χρονιοφθοράς και εγκατάλειψης.
Το μισό του κληροδοτήματος ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Φωκίδος και το άλλο μισό ανήκει στο Δήμο Δελφών από το έτος 2004…
Ο Δήμος από το 2013 όρισε δικηγόρους για πλήρη αποσαφηνισμό του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ακινήτου και αποφασίστηκε να προσφύγει στο Εφετείο Λάρισας…
Όμως ακόμη και μέχρι σήμερα εκκρεμεί η αποδοχή της κληρονομιάς και η μεταγραφή του στο αρμόδιο υποθηκοφυλάκειο σύμφωνα με την εντολή της Δ/νσης Εθνικών κληροδοτημάτων….
Είναι σαφές ότι η Διαχειριστική Επιτροπή περιφρονεί τις σαφείς εντολές της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και κωλυσιεργεί αναίτια την κατάθεση της αίτησης στην Εφετειακή έδρα της Λάρισας προκειμένου να αποτελέσει το κληροδότημα του Μακεδώνα «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» υπέρ της Τοπικής Κοινότητας Κίρρας , υπό τον όρο να διατίθενται τα εισοδήματα από την εκμετάλλευση της περιουσίας για την εκπλήρωση του σκοπού που όρισε ο διαθέτης «Γεώργιος Π.Μακεδώνας».
Αντί λοιπόν να γίνει αυτό, διαπιστώθηκε ότι η Διαχειριστική Επιτροπή πέραν αυτών των εκκρεμοτήτων ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΦΕΙΛΗ ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΑ με μία σειρά ενεργειών επί περιουσίας που δεν διαθέτει εισοδήματα και δεν εκπληρώνεται ο όρος του διαθέτη εδώ και πολλά έτη.


Δημιούργησε οικονομική οφειλή αφού εξουσιοδότησε την Γραμματέα της, -με την υπ αριθμ 4/11.04.2014 απόφαση να εκδώσει ΑΦΜ για κληροδότημα με ανύπαρκτα εισοδήματα εδώ και πολλά έτη και η ενέργεια αυτή δημιούργησε ταυτότητα οφειλής ποσού 2.860,35 ευρώ (ΦΑΠ, ΕΝΦΙΑ, προσαυξήσεις) , που αδυνατεί να εκπληρώσει! Μάλιστα τίθεται απέναντι στον συγκύριο Δήμο Δελφών που δεν καταβάλλει ΕΝΦΙΑ για το μερίδιό του!
Επίσης για την υποβολή αίτησης της διαχειριστικής επιτροπής του ανωτέρω κληροδοτήματος προς το Εφετείο Λάρισας για να αποτελέσει κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης υπέρ της Τ.Κ Κίρρας, Δ.Ε Ιτέας του Δήμου Δελφών ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ Η ΑΠΟΔΟΧΗ του ½ εξ΄ αδιαιρέτου ακινήτου και η μεταγραφή στα βιβλία Μεταγραφών του αρμοδίου Υποθηκοφυλακείου που εκκρεμεί…(Σχετικά αποδεικτικά έγγραφα της αποκεντρωμένης διοίκησης )
Όλα αυτά αποτελούν διαχειριστικό σκάνδαλο, διότι η Διαχειριστική Επιτροπή οφείλει εκ του Νόμου να υπηρετεί το κοινό όφελος σύμφωνα με την βούληση του δωρητή και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η αδιαφορία και η κωλυσιεργία στην διαχείριση πολύ περισσότερο η ζημία!
Κατόπιν αυτών, αιτούμαστε προς τις αρμόδιες Υπηρεσίας Εθνικών Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών κλπ την άμεση ενεργοποίηση των συναρμοδίων και την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για την συμμόρφωση της Διαχειριστικής Επιτροπής του κληροδοτήματος με την επιταγή των θεσμών και την βούληση του διαθέτη.
Σε διαφορετική περίπτωση να γνωστοποιήσετε στα μέλη της και να προβείτε στις εκ του Νόμου συνέπειες, που περιγράφονται αρκούντως στα καθήκοντά τους να υπηρετούν το κοινό καλό του τόπου και όχι να ζημιώνουν.


Γεώργιος Δρακάκης
Δημοτικός Σύμβουλος
Κάτοικος Κίρρας
Δήμου Δελφών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου