Τρίτη 26 Ιουλίου 2016

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟ ΧΡΙΣΣΟ


Χρυσές θύμησες...


   Όταν η ψηλάφηση ιστορικών γεγονότων και τόπων και το αφούγκρασμα των αγχών μιας μικροκοι- νωνίας, με αδιάλειπτη και από πολλών αιώνων παρουσία στον συγκεκριμένο χώρο, γίνεται από ανθρώπους οι οποίοι εμεγάλωσαν, έζησαν κι ανάσαναν εκεί, τότε είναι σίγουρο ότι το ''συγκινη-σιακό'' φορτίο αυτού του πονήματος, θα συναγωνί- ζεται την αλήθεια και την ακρίβεια των περιγραφών.
Εάν δε και η αφηγηματική δυνατότητα του συγγραφέα, μαζί το ύφος γραφής του, έχουν τον ''τρόπο'' στο να κεντρίζουν το ενδιαφέρον και την προσοχή του αναγνώστη, τότε η ιστορική αναπαράσταση αυτής της κοινωνίας, έχει λόγους υπάρξεως. Και πρέπει να τύχει της προσοχής όλων.

Το Σάββατο 30 Ιουλίου 2016 στις 19:30', στο Εθνολογικό και Λαογραφικό Μουσείου Χρισσού, θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου της Χρισσαϊτισσας Άννας Σταφιδά με τίτλο ''Θύμησες από το ιστορικό Χρισσό''
Το ''όλον'' Χρισσό, θα πρέπει να είναι εκεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου