Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016

ΧΡΕΙΑΖΟΜΕΘΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ!... (κι αρώματα...)

           ΑΜΦΙΣΣΑ, 27.07.2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διεύθυνση: Πλατεία Κεχαγιά
Τ.Κ. : 331 00 Άμφισσα
Τηλέφωνο: 2265350027
FAX: 2265350021

Α.Δ.Τ.: 59/2016

ΘΕΜΑ: “ Συνάντηση Δημάρχου Δελφών με μέλη του ερευνητικού εργαστηρίου της Φαρμακευτικής Σχολής Αθηνών”


Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε πριν λίγες μέρες στο Δημαρχείο της Άμφισσας ανάμεσα στο Δήμαρχο Δελφών Θανάση Παναγιωτόπουλο και τις κες Αργυροπούλου και Βουγογιαννοπούλου, μέλη του ερευνητικού εργαστηρίου της ομάδας του Προέδρου της Φαρμακευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών καθηγητή κ. Σκαλτσούνη στην οποία συμμετείχαν κι οι αντιδήμαρχοι Νικ. Μολιώτης και Μ. Ανδρεοπούλου.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η αμοιβαία επωφελής σύμπραξη των δύο πλευρών, η σύναψη πρωτοκόλλου συνεργασίας αρχικά και προγραμματικής σύμβασης στη συνέχεια ανάμεσα στο Δήμο Δελφών και τη Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε σχετικές δράσεις και πρωτοβουλίες του δήμου μας.

Τη συνάντηση απασχόλησαν δύο τομείς, η παραγωγική διαχείριση των υποπροϊόντων του ελαιώνα της Άμφισσας και η αξιοποίηση των αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών που ενδημούν στην περιοχή του Παρνασσού.

Ειδικότερα, και αναφορικά με το πρώτο σκέλος, εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από πλευράς των ερευνητριών της Φαρμακευτικής Σχολής για την αξιοποίηση των υποπροϊόντων του ελαιώνα, όπως ο κατσίγαρος και τα φύλλα της ελιάς για την παρασκευή εκχυλίσματος για χρήση σε καλλυντικά και συμμπληρώματα διατροφής. Στο πλαίσιο αυτό προτάθηκε από το Δήμαρχο Δελφών η δυνατότητα ιδιωτικής επένδυσης και συζητήθηκε η κατασκευή στο ΒΙΟ.ΠΑ. Άμφισσας μονάδας μικρής βιομηχανικής κλίμακας με αντικείμενο την επεξεργασία των υποπροϊόντων του ελαιώνα μέσα από την εκμετάλλευση των επιδοτούμενων προγραμμάτων του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και τη συμμετοχή επενδυτικών σχημάτων από εταιρείες που έχουν επιδείξει σοβαρό σχετικό ενδιαφέρον, και με τελική στόχευση τη δημιουργία κύκλου "δελφικών προϊόντων".

Οι κες Αργυροπούλου και Βουγογιαννοπούλου θα υποβάλουν σε σύντομο χρονικό διάστημα μελέτη σε επιστημονικό και οικονομοτεχνικό επίπεδο καθώς και ολοκληρωμένη πρόταση που θα αφορά στο κόστος εξοπλισμού και λειτουργίας της υπό εξέταση βιομηχανικής μονάδας.

Ως προς την αξιοποίηση των αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών του Παρνασσού συζητήθηκε και αποφασίστηκε η έρευνα κι η αξιοποίηση της τοπικής χλωρίδας, η ενημέρωση των καλλιεργητών της περιοχής κι η υποβολή προτάσεων ιδιωτικής επένδυσης μέσα από τη συμπερίληψή τους στα πλαίσια του CLLD LEADER Οίτης-Παρνασσού, στο οποίο συμμετέχουν οι Δ.Ε. Παρνασσού και Γραβιάς.

Για τη δραστική ενημέρωση και υποβοήθηση των καλλιεργητών των αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών της περιοχής αποφασίστηκε η διενέργεια στις αρχές Σεπτεμβρίου κύκλου σεμιναρίων στην Πολύδροσο από τη Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών υπό την επιμέλεια της ομάδας του καθηγητή κ. Σκαλτούνη. Επίσης, εξετάστηκε και η συμβολή του Δήμου Δελφών για πιθανή πιλοτική καλλιέργεια τέτοιων φυτών σε έκταση ιδιοκτησίας του στην περιοχή.

----------------------------------------------------------------------------------

Γραφείο Τύπου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου