Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016

ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Η ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΗΣ

                                  ΑΜΦΙΣΣΑ, 15.07.2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διεύθυνση: Πλατεία Κεχαγιά
Τ.Κ. : 331 00 Άμφισσα
Τηλέφωνο: 2265350027
FAX: 2265350021

Α.Δ.Τ.: 55/2016

ΘΕΜΑ: “ Διαβούλευση για τη νέα Κυκλοφοριακή Μελέτη Άμφισσας”

Ο Δήμος Δελφών κι η Δ.Ε. Άμφισσας εκκινούν τις διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης για την Κυκλοφοριακή Μελέτη της πόλης. Η διαβούλευση θα διενεργηθεί σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο το Σχέδιο Μελέτης τίθεται σε Ηλεκτρονική Διαβούλευση μέσω ειδικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του δήμου μας, dimosdelfon.gr, η οποία θα διαρκέσει από τη Δευτέρα 18 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016. Θα ακολουθήσει κατά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου το δεύτερο στάδιο, η Ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση σε ακριβήημερομηνία και χώρο που θα ανακοινωθούν μετά το πέρας της Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης.

Η νέα Κυκλοφοριακή Μελέτη Άμφισσας και η δημόσια διαβούλευση γύρω από αυτήν αποτελεί σημαντική προγραμματική δέσμευση της δημοτικής Αρχής. Εναρμονίζεται πλήρως με τις πλέον σύγχρονες κατευθύνσεις για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, οι αρχές της οποίας είναι ζωτικής σημασίας επιλογή και ανάγκη για το δήμο μας και για την πόλη της Άμφισσας ειδικότερα, ενώ αποτελεί κι ένα πρώτο βήμα προς την υλοποίηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για την έδρα του Δήμου Δελφών.

Βασικοί άξονες που διέπουν τη νέα Κυκλοφοριακή Μελέτη είναι ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, η επιφύλαξη προτεραιότητας για τους πεζούς, ο περιορισμός της χρήσης αυτοκινήτων, η δραστική βελτίωση της ποιότητας ζωής για τους κατοίκους αλλά και τους επισκεπτόμενους την πόλη, η τόνωση της εμπορικής κίνησης και η αναβάθμιση της κοινωνικής ζωής με στόχευση .τη δημιουργία ενός αξιοβίωτου ιστορικού κέντρου της πόλης της Άμφισσας για όλους.

Την ευθύνη και την εκπόνηση της νέας Κυκλοφοριακής Μελέτης Άμφισσας έχει ο Τοπογράφος-Μηχανικός Msc Συγκοινωνιολόγος κ. Ιωάννης Λίγκας, επικεφαλής της ομάδας μελέτης στην οποία περιλαμβάνονται και οι κες Μαυροπούλου Ελένη, Πολιτικός Μηχανικός και Μπαλιώτη Βασιλική, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Η ομάδα μελέτης σχεδίασε και εκπόνησε τη νέα Κυκλοφοριακή Μελέτη σε συνεργασία με κλιμάκιο του του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Ινστιτούτου Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.). με επικεφαλής την κα. Μ. Μποϊλέ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Πολιτικό Μηχανικό με εξειδίκευση στη συγκοινωνιολογία

Το Ι.ΜΕΤ. αποτελεί έναν από τους πλέον βασικούς ερευνητικούς οργανισμούς στον τομέα των μεταφορών στη χώρα μας. Μετα ξύ του Ι.ΜΕΤ. και του Δήμου Δελφών έχει υπογραφεί Μνημόνιο συνεργασίας, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το Ινστιτούτο έχει συνάψει ανάλογα μνημόνια με σειρά δήμων σε όλη την Ελλάδα, όπως οι δήμοι Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς, καθώς και με περιφέρειες.

----------------------------------------------------------------------------

Γραφείο Τύπου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου