Πέμπτη 14 Ιουλίου 2016

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ : ''ΚΟΛΥΜΠΑΤΕ ΑΦΟΒΑ'' (να πίνουμε;...)

                                                                  Άμφισσα 14-07-2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Σχετικά με δημοσιεύματα που κυκλοφορούν τελευταία στο διαδίκτυο για την καταλληλότητα των ακτών κολύμβησης στις περιοχές των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων Ιτέας - Κίρρας- Γαλαξιδίου και Δεσφίνας, ανακοινώνουμε τα παρακάτω:
Έπειτα από δειγματοληψίες που πραγματοποίησε η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας, Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου, της Π.Ε. Φωκίδας, στις 7 Ιουνίου του 2016 και 4 Ιουλίου του 2016 από τις ακτές κολύμβησης των παραπάνω αναφερόμενων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, αυτές κρίνονται ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ για κολύμβηση διότι οι ευρεθείσες παραμετρικές τιμές, για τις οποίες ελέγχθηκαν, E. Coli (κολοβακτηρίδια cfu/100ml) και εντερόκοκκοι cfu/100ml, με παραμετρικές τιμές <500 και <200 αντίστοιχα είναι σύμφωνες με την Η. Π. 8600/416Ε108/Ε103/09 ΚΥΑ «Ποιότητα και μέτρα διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/7/ΕΚ.»
Οι αναλύσεις έγιναν στο Περιφερειακό εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Θεσσαλίας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου