Τρίτη 28 Απριλίου 2015

ΔΗΜΟΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ : ΞΑΝΑ, ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της 4ης  / 2015 Έκτακτης Συνεδρίασης

Καλείστε εκ νέου  στην εξ αναβολής 4η / 2015 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας  τη Δευτέρα   4  Μαΐου  2015  και ώρα 11:00 π.μ.  στα γραφεία της,
Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου στη  Λαμία με
                                          
ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Διαμόρφωση προτάσεων της ΠΕΔ / ΣΕ εν όψει του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ , 7 – 9 Μαΐου 2015 στη Χαλκιδική.
2.    Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου υπ. αριθμ. 41 / 20 – 4 - 2015, για την κατεπείγουσα ρύθμιση μεταφοράς ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδας.
3.    Ορισμός Εκπροσώπων της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας σε Επιτροπές και Φορείς σύμφωνα με σχετικές ισχύουσες διατάξεις και κατ΄εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 17, του Π.Δ. 75 / 2011 ( ΦΕΚ 182 / 22-8-2011 ).
4.    Ανακοινώσεις

                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                          της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας


                                                                            ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
                                                                              Δήμαρχος Ορχομενού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου