Παρασκευή 24 Απριλίου 2015

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ

 
                   ΑΜΦΙΣΣΑ, 24.04.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Α.Δ.Τ.: 18/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΘΕΜΑ: Δυνατότητα ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών προς τον Δήμο Δελφών, έως τις 26.05.2015, στα πλαίσια του Ν. 4321/2015.Ο Δήμος Δελφών, στα πλαίσια του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/21.03.2015 τεύχος Α') «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας», ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το ν. 1337/1983.
Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση, η 26η Μαΐου 2015 (άρθρο 6 παρ. 1 Ν. 4321/2015).
Συγκεκριμένα:
Α. Στη ρύθμιση του Ν. 4321/2015 υπάγεται το σύνολο των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015 προς ΟΤΑ α' και β' βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το ν. 1337/1983.


Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.


Γ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 1 του Ν. 4321/2015 πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.


Δ. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ


Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (Πλ. Κεχαγιά) για τη Δημοτική Ενότητα Άμφισσας και στα αποκεντρωμένα γραφεία οικονομικών θεμάτων των άλλων επτά (7) Δημοτικών Ενοτήτων.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία οικονομικών θεμάτων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου καθώς και στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών-Τμήμα Ταμείου (Υπεύθυνοι Επικοινωνίας κ. Κουτσογιαννοπούλου Ιωάννα, τηλ. 2265350047,κ. Υψηλάντη Δήμητρα, τηλ. 2265350032 & Νικολάου Πάσχο, τηλ.2265350040).

------------------------------------------------------------------------------------------------
Εκ του Γραφείου Τύπου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου