Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ο Δήμος Δελφών, στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014  (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α') όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 24 του Ν.4304/2014 (ΦΕΚ 234/23-10-2014 τεύχος Α'), ανακοινώνει τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).
Στον ανωτέρω νόμο ορίζεται ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2014 (τελευταία εργάσιμη Παρασκευή 28 Νοεμβρίου) και περιλαμβάνει τις πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες οφειλές προς το Δήμο μέχρι και την 30η  Οκτωβρίου 2014.
Ο αριθμός των δόσεων κυμαίνεται από 24 έως 100, ανάλογα με το ύψος της οφειλής.
Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Πλατεία Κεχαγιά) για την Δημοτική Ενότητα Άμφισσας και στα αποκεντρωμένα γραφεία οικονομικών θεμάτων των άλλων επτά (7) Δημοτικών Ενοτήτων.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία οικονομικών θεμάτων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου καθώς και στην Διεύθυνση Οικονομικών  Υπηρεσιών-Τμήμα Ταμείου  (Υπεύθυνοι Επικοινωνίας κ. Κουτσογιαννοπούλου Ιωάννα, τηλ. 2265350047,κ. Υψηλάντη Δήμητρα, τηλ. 2265350032 &  Νικολάου Πάσχος, τηλ.2265350040).Από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου