Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014

ΤΟ Λ.Μ. ΑΡΑΧΩΒΑΣ, ΑΝΑΖΗΤΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ


Το Λ.Μ.Α., ψάχνεται...

Συγκέντρωση και ψηφιοποίηση πρωτότυπου αρχειακού υλικού από το Λαογραφικό Μουσείο Αράχωβας

    Το πρωτότυπο αρχειακό υλικό αποτελεί πολύτιμη πηγή άντλησης πληροφοριών για την ιστορία και λαογραφία ενός τόπου. Έτσι, με σκοπό τη διάσωση και αξιοποίηση
πολύτιμων στοιχείων για την ιστορία και λαογραφία της Αράχωβας, το Λαογραφικό Μουσείο Αράχωβας αναζητά παλαιές φωτογραφίες από την Αράχωβα, τους κατοίκους και τις δραστηριότητές τους, έγγραφα (προικοσύμφωνα, επιστολές, επιστολικά δελτάρια, ιδιωτικά ή δημόσια συμφωνητικά, στρατιωτικά έγγραφα), βιβλία, εφημερίδες, καθώς και κάθε άλλο φωτογραφικό, ζωγραφικό ή γραπτό τεκμήριο για τη ζωή στην Αράχωβα κατά τις παρελθούσες δεκαετίες.
   Το Λαογραφικό Μουσείο Αράχωβας αναλαμβάνει υπεύθυνα να ψηφιοποιήσει το υλικό αυτό και να το επιστρέψει στον κάτοχό του στο ακέραιο. Αντίστοιχα, σε περιπτώσεις δωρεών, το Μουσείο αναλαμβάνει να καταγράψει, συντηρήσει και φυλάξει το υλικό αυτό στη συλλογή του, καθιστώντας το προσβάσιμο στον κάθε ενδιαφερόμενο. Μέρος του υλικού αυτού θα χρησιμοποιηθεί με διαφόρους τρόπους στην προετοιμαζόμενη μόνιμη έκθεση, όπως και στις περιοδικές εκθέσεις του Μουσείου.  
   Για τη δωρεά ή το δανεισμό αρχειακού υλικού με σκοπό την ψηφιοποίηση και αξιοποίησή του από το Λαογραφικό Μουσείο Αράχωβας μπορείτε να αποστείλετε σχετικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Μουσείου: 
info@arachovamuseum.gr και
mouseioarachovas@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου