Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΝ

           ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(ΠΕ19-ΠΕ20)

1ο ΕΚ Άμφισσας

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 

15.00-20.00


Το ΙΤΥΕ-Διόφαντος στα πλαίσια της Δράσης Α8: «Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης» της πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ1, θα
 πραγματοποιήσει εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΠΕ19 & ΠΕ20) σε
 αντικείμενα που αφορούν στην υποστήριξη των υποδομών ΤΠΕ του Σχολείου,
 σε συνεργασία με τη Δ.Δ.Ε. Ν. Φωκίδας, και σε συνδιοργάνωση με τον Σχολικό
 Σύμβουλο Πληροφορικής κ. Ηλιάδη Κοσμά.
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο 1ο ΕΚ Άμφισσας την Πέμπτη 13
 Νοεμβρίου 2014 από τις 15:00 έως τις 20.00. Το πρόγραμμα του σεμιναρίου θα
 περιλαμβάνει παρουσίαση της πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ και δύο εργαστήρια (workshops). Το
 πρώτο εργαστήριο θα περιλαμβάνει την χρήση και αξιοποίηση Διαδραστικών Πινάκων
 στη μαθησιακή διαδικασία. Το δεύτερο εργαστήριο θα αναφέρεται στον τρόπο
 σύνδεσης και λειτουργίας των σχολικών εργαστηρίων πληροφορικής καθώς και την
 υποστήριξη τους από τους εκπαιδευτικούς πληροφορικής. Ακολουθεί παράρτημα στο
 οποίο αναφέρεται το αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου.


Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο
 http://training.sch.gr/ (είσοδος με τους προσωπικούς κωδικούς λογαριασμού
 ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο).


Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης στους
 συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς.
Παράρτημα


ΩΡΑ
Εισηγήσεις – Εργαστήρια

15:00 – 16:00
Η πράξη «Στηρίζω» για την αναβάθμιση και υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας Εισηγήτρια : Αμαλία Φωκά
16:00 - 18:00
Εργαστήριο - Διαδραστικοί Πίνακες
  • Περιγραφή των βασικών εργαλείων του πίνακα (αποθήκευση video, εικόνας, κ.λπ.)
  • Διαδικασία Προσανατολισμού Διαδραστικού Πίνακα (calibration)
  • Παρουσίαση μαθήματος μέσω ψηφιακού διαδραστικού βιβλίου του Ψηφιακού Σχολείου (http://ebooks.edu.gr/2013/) με τη βοήθεια υπογραμμίσεων των μαρκαδόρων του πίνακα και άνοιγμα διαδραστικών εφαρμογών στο εμπλουτισμένο βιβλίο μαθητή
  • Λογισμικό για τη δημιουργία διαδραστικού υλικού
  • Χρήση template για δημιουργία διαδραστικής δραστηριότητας
Εισηγήτρια : Αμαλία Φωκά

18:00 – 20:00

Εργαστήριο - Υποστήριξη ΣΕΠΕΗΥ
  • Τρόπος σύνδεσης και λειτουργίας ΣΕΠΕΗΥ
  • Δημιουργία domain
  • Πολιτικές Χρηστών
  • Περιορισμός Πρόσβασης σε ιστοσελίδες
  • Δυνατότητες αναβάθμισης εξοπλισμού ΣΕΠΕΗΥ
Εισηγητής : Νίκος Παλιάτσας

1 «Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω» - Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου