Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014

ΔΕΛΦΟΙ : ΑΠΟΚΤΟΥΝ (επιτέλους!...) ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ

                                                   
                                     Άμφισσα 27/11/2014
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

                           ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ : Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης και Πράξη Εφαρμογής Σχεδίου Πόλεως Δελφών

   Στους άμεσους στόχους που έχουμε θέσει ως νέα Δημοτική Αρχή είναι και η ολοκλήρωση του Σχεδίου Πόλεως των Δελφών, οι εργασίες του οποίου έχουν καθυστερήσει 14 περίπου χρόνια και συγκεκριμένα από τον Αύγουστο του 2000.
Με την ανάληψη των καθηκόντων μας παραλάβαμε τη με αριθμό 1940/17.7.2014 εισήγηση της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Δελφών, σχετική με τις ενστάσεις που είχαν υποβάλει οι ιδιοκτήτες κατά του Β1 κεφαλαίου της μελέτης, η οποία όμως έχρηζε βελτιώσεων και παρεμβάσεων. Σε διάστημα μόλις 2 μηνών προβήκαμε στην τροποποίηση της εισήγησης με ευνοϊκότερους όρους, ως προς τις πολεοδομικές εφαρμογές και τις χρήσεις γης, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του νέου Νόμου 4269/2014.
Η νέα εισήγηση με αριθμό 2944/22.10.2014 συζητήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2014 στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και έγινε ομόφωνα αποδεκτή. Απομένει η έγκρισή της από το Δημοτικό Συμβούλιο και στη συνέχεια να προχωρήσει στην τελική διαβούλευση στο αρμόδιο Υπουργείο ΥΠΕΚΑ, ολοκληρώνοντας έτσι τον κύκλο των ενεργειών.
Συνεπώς το σχέδιο πόλης των Δελφών οδεύει προς την άμεση και οριστική αποπεράτωσή του και μαζί με την εκπόνηση του ΣΧΟΟΑΠ της Δημοτικής Ενότητας Δελφών θα δώσει οριστική λύση στις σύγχρονες απαιτήσεις των δυο οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Δελφών. Για το σκοπό αυτό άλλωστε εγγράφηκαν ποσά ύψους 50.000 € στον προϋπολογισμό του 2015.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος

Ο ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                  Ο ΚΑΘ’ΥΛΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Λουκάς Αναγνωστόπουλος                                                      Νικόλαος Μολιώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου