Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017

"ΠΟΛΙΤΕΣ" : ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ
                                                                                       Άμφισσα 13/2/2017
Τοποθέτηση για το Θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών οικονομικού έτους 2017»

      Κε Πρόεδρε του Δ.Σ. κυρίες & κύριοι σύμβουλοι
     Μας δίνεται σήμερα η δυνατότητα με αφορμή την συζήτηση για τον προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο η Δημοτική αρχή διοικεί τον Δήμο, τις επιτυχίες και τις αδυναμίες της. Ταυτόχρονα να αντιπαραβάλουμε την διαχείριση αυτή με την Κεντρική πολιτική διακυβέρνηση. Ταυτίζεται ή όχι με την κεντρική άσκηση πολιτικής; Διεκδικεί ή όχι από την Κυβέρνηση όσα ορίζει ο Νόμος αρχικά και όσα δίκαια απαιτεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση σε 1ο  βαθμό;
Α. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) / Καλλικράτης  
      Αναφέρουμε σύντομα μέσα σε ποιο περιβάλλον σήμερα κινούνται τα Οικονομικά των Δήμων, κάνοντας μια αποτίμηση ταυτόχρονα στο εάν έχει πετύχει η Διοικητική μεταρρύθμιση  του Καλλικράτη σύμφωνα με την οποία λειτουργούν οι Δήμοι.
Διότι η μεταρρύθμιση αυτή, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την οικονομική διαχείριση ενός Δήμου.
        Γνωστό σε όλους μας είναι  πως οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι (ΚΑΠ) αποτελούν ίσως το σημαντικότερο έσοδο των Δήμων  (που αποδίδονται σε αυτούς) προς εκπλήρωση της αποστολής τους.
       Οι πόροι που κατανέμονται στους ΟΤΑ με τον Ν.1828/1989 συνδέονται με την απόδοση συγκεκριμένων φορολογικών εσόδων και τελών, οι οποίοι όμως, έχουν παραμείνει στην κεντρική διοίκηση.
Το ποσό που θα επιμεριστεί στους Δήμους καθορίζεται πλέον με μετρήσιμα κριτήρια και το ύψος τους εξαρτάται από τη δυναμικότητα των συνδεόμενων φόρων και τελών. Όλοι μας καταλαβαίνουμε πως όταν η φοροδοτική ικανότητα του Έλληνα πολίτη έχει περιοριστεί, οι ΚΑΠ τείνουν μειούμενοι αρχικά και ελαττώνονται στην συνέχεια από μια σειρά περιοριστικές διατάξεις της Κεντρικής Διοίκησης.
Απόρροια της Οικονομικής καταστροφής που βιώνουμε, που με την σειρά της είναι απόρροια των Μνημονίων.
    Οι ΚΑΠ ποτέ δεν απέδωσαν τα έσοδα αυτά στο σύνολό τους Δήμους όπως προβλέπονταν με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η πρώτη γενιά, όπως ονομάστηκε, των παρακρατηθέντων – υπεξαιρεθέντων προς την Τ.Α. Η ρύθμιση το 2009, μετά από χρόνια διεκδικήσεων της Τ.Α. για επιστροφή των παρακρατηθέντων, απέδωσε τελικά  1,711 δις ευρώ (από τα 4,5δις σύμφωνα με υπολογισμούς που έπρεπε να αποδοθούν) και αποδόθηκαν από τον τακτικό Κρατικό προϋπολογισμό σε οκτώ ισόποσες δόσεις των 213,9 εκατ. Ευρώ ετησίως, έως και το 2016.
      Από το 2010 έως σήμερα, δεν υπήρξε καμία προσπάθεια νέας ρύθμισης για τους ΚΑΠ από τις Κυβερνήσεις της χώρας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η δεύτερη γενιά παρακρατηθέντων – υπεξαιρεθέντων.
     Οι κυβερνήσεις από το 2010 έως και σήμερα, επικαλούμενες τη δημοσιονομική συγκυρία, την παρατεταμένη ύφεση, τα μνημόνια, τις θεσμικές παρεμβάσεις όπως η εφαρμογή των ΜΠΔΣ, τις οριζόντιες περικοπές του κρατικού προϋπολογισμού , τα νέα μισθολόγια σε συνδυασμό με τη μείωση των κρατικών εσόδων, επέφεραν αρχικά το 2011 & 2012 μειώσεις στους  ΚΑΠ, της τάξης του 62%.
     Τα επόμενα χρόνια ως σήμερα έχουμε νέα μείωση που προσεγγίζει πλέον το  53% στα ήδη μειωμένα κατά 62% ποσά που αποδόθηκαν στους Δήμους της χώρας τα πρώτα χρόνια του Καλλικράτη.  Αυτό σημαίνει πως αθροίζοντας τις μειώσεις, το ποσοστό της απώλειας των ΚΑΠ προς τους Δήμους έχει υπερβεί το 80%!!!
       Σύμφωνα με τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το 2017, τα έσοδα από τους έμμεσους και άμεσους φόρους, η βασική πηγή άντλησης των ΚΑΠ, προβλέπεται πως θα αυξηθούν κατά 1δις 835εκ.€
       Στους άμεσους φόρους κυριαρχούν τα έσοδα από το Φόρο Εισοδήματος (19,5 % του φόρου για τους δήμους) και τον Ε.Ν.Φ.Ι.Α (11,3% για τους δήμους) ενώ στους έμμεσους φόρους συντριπτικά κυριαρχεί ο ΦΠΑ (12% για τους δήμους).
       Συγκεκριμένα στο νόμο 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες  διατάξεις»  προϋπολογίζεται το 2017 αύξηση των φορολογικών εσόδων και στους τρεις  φόρους που αποτελούν το χρηματοδοτικό καλάθι των ΚΑΠ.
        Σύμφωνα με τη έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), που συνοδεύει το νόμο, η αύξηση του ΦΠΑ από 23% σε 24% και όλες οι άλλες μεταβολές που επέβαλε το άρθρο 52 του νόμου, προϋπολογίζεται ότι θα προκαλέσουν νέα έσοδα ύψους 437 εκατ. €  
        Να σημειώσουμε ότι αν δεν αποδώσουν τα μέτρα που προβλέπει η κυβέρνηση και τα φορολογικά έσοδα κινηθούν στα πλαίσια του 2016 αυτό θα σημάνει ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΦΤΗ  και για τους Δήμους δηλαδή ρήτρα παρακράτησης 10% από 01/01/2017 που θα γίνει τον Ιούλιο του 2017.
     Η φετινή εγκύκλιος για τους δημοτικούς προϋπολογισμούς του 2017 επέβαλε να εγγραφούν τα ίδια ποσά όσον αφορά τους ΚΑΠ με το 2016. Παράλληλα συνεχίζεται και το 2017 η εφαρμογή της πολιτικής παρακράτησης – υπεξαίρεσης νομοθετημένων εσόδων της Τ.Α. Με τους πιο συντηρητικούς υπολογισμούς το ποσό που δικαιούνται οι δήμοι από την προβλεπόμενη αύξηση των φορολογικών εσόδων ξεπερνά τα 200 εκατ. Ευρώ.
   Ο Καλλικράτης (ν.3852/2010) «θεμελιώνει» εκ νέου την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση με πολύ λιγότερους δήμους σε όλη τη χώρα (από 1034 σε 325) που προβλέπονταν να αναλάβουν διευρυμένες αρμοδιότητες ιδίως από τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις στους τομείς όπως της παιδείας, της πρόνοιας, της κοινωνικής πολιτικής, της έκδοσης οικοδομικών αδειών.
  Οι στόχοι του «Καλλικράτη» ήταν:
  • ο περιορισμός των λειτουργικών δαπανών της αυτοδιοίκησης, με την μείωση των οικονομικών πόρων με την αιτιολογία της οικονομίας κλίμακας
  • η δημοσιονομική ανάταξη και «αναπτυξιακή» ώθηση
Σήμερα είναι φανερό ότι ο Καλλικράτης ήταν και παραμένει το όχημα των μνημονιακών πολιτικών στην αυτοδιοίκηση.
Το αίτημα για κατάργησή του και αναδιάρθρωση εκ βάθρων όλης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης παραμένει επίκαιρο.
Συμπέρασμα: Οι Δήμοι στα πλαίσια της υλοποίησης των μνημονίων έχουν υποστεί τεράστια περικοπή στο σύνολο των  πόρων τους, ενώ αντιστρόφως οι Δημότες τους υπερφορολογούνται.
Β. Προϋπολογισμός Δήμου ΔΕΛΦΩΝ 2017
-Παρατηρούμε στον Προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών για το 2017 το ποσό από τους ΚΑΠ είναι περίπου στα 4.847.069€ δηλαδή το 12% του συνόλου του. Ενώ το ποσό της επιχορήγησης για Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι στα 3.817.359,27 ποσοστό 10,02%.
-Διαβάζοντας τον προϋπολογισμό θετικό πρόσημο  έχει το σύνολο των εισπραχθέντων, με βάση το ποσό που είχε προϋπολογιστεί και είχε εγκρίνει με πλειοψηφία το Δ.Σ. το 2016.
Αυτό φανερώνει πως δυνατότητες για έναν ορθολογισμένο και πραγματικό προϋπολογισμό υπάρχουν, που όμως μπορούν να ακυρωθούν και ακυρώνονται μέσα στο Οικονομικό πλαίσιο το οποίο λειτουργούμε και λειτουργήσαμε ως Τοπική Αυτοδιοίκηση όλα τα προηγούμενα χρόνια.
-Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε αναλυτικά από τα στοιχεία της Οικονομικής Υπηρεσίας, τι αφορά το ποσό που ο Δήμος πληρώνει ως ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.
-Η ανάλυση των υπολοίπων εσόδων φανερώνει πως συνεχίζουμε να στηριζόμαστε στα γνωστά προγράμματα (ΕΣΠΑ κλπ) τα οποία περιμένουμε ως «Μάνα εξ ουρανού» κι ας αποδείχτηκε την τελευταία 7ετία πως είναι εκείνα τα οχήματα που εύκολα σε οδηγούν ως κράτος σε ομηρία, διότι είναι προγράμματα ιδιότυπου και σκληρού δανεισμού.    
Τα έξοδα του προϋπολογισμού δείχνουν την πολιτική θέληση της Δημοτικής Αρχής.
-Η μη συγκρότηση έστω για κάθε υπηρεσία του Δήμου χωριστά, της κάθε δαπάνης που αφορά το ίδιο αντικείμενο σε όλες τις Δ.Ε., δείχνει πως ο δρόμος των αναθέσεων είναι ο πιο εύκολος .
Το θέμα μας είναι όμως εδώ εάν είναι και ο πιο προσοδοφόρος για τον Δήμο.
Η αναγωγή ενός χρήσιμου εργαλείου για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων σε κυρίαρχο, αναφερόμαστε στην μόνιμη χρήση της ανάθεσης στα έργα και τις προμήθειες, καθιστά την λειτουργία του Δήμου προβληματική.
Ξεφεύγοντας από τις πάγιες ρητορείες πως αυτός είναι ο τρόπος (των αναθέσεων) να διαχειριστής χρήματα εύκολα χωρίς διάφορους περιορισμούς, ξεφεύγοντας επίσης από τον λαϊκισμό της ρήσης που υποστηρίζει το χτίσιμο των πελατειακών σχέσεων  μέσα από τις αναθέσεις, αυτό που είναι σημαντικό και φανερώνεται μέσα από την συγκεκριμένη πρακτική, είναι η αδυναμία των διοικούντων του Δήμου.
Κι αν τα πρώτα χρόνια δίναν τα περιθώρια για ανοχή από την μεριά μας, μιας και αρκετοί συνάδελφοι της Δημοτικής Αρχής ήταν νέοι, σήμερα μετά 2 χρόνια λειτουργίας του Δήμου, οι λόγοι αυτοί εκλείπουν.
-Οι συνεχείς αναμορφώσεις του Προϋπολογισμού μέσα στο 2016, απέδειξε πως η διοίκηση και φυσικά αναφερόμαστε στους επικεφαλείς Αντιδημάρχους, δεν έχουν κωδικοποιήσει τις ανάγκες του Δήμου και κυρίως δεν έχουν ανιχνεύσει την καθημερινότητα του δημότη. Αποτέλεσμα αυτής της αδυναμίας είναι οι συνεχείς αναμορφώσεις σε έκταση.
-Ταυτόχρονα τα προβλήματα την προηγούμενη χρονιά σε βασικούς τομείς της καθημερινότητας του Δήμου, όπως η Ύδρευση, η Αποχέτευση, τα Δίκτυα, οι Βιολογικοί, τα Απορρίμματα και αναφερόμαστε εδώ στις συνεχείς βλάβες και μάλιστα σε επαναλαμβανόμενες στο ίδιο σημείο (βλέπε Αποχετευτικό δίκτυο Γαλαξιδίου), αλλά και σε περιπτώσεις όπως η μακρόχρονη κατάσταση μη λειτουργίας εγκαταστάσεων (βλέπε Βιολογικός Ιτέας), αποτυπώνονται στον Προϋπολογισμό στους κωδικούς των Δαπανών-Εξόδων με τρόπο ξεκάθαρο.
-Επιβεβαιώνοντας έτσι με τον πιο απόλυτο τρόπο, όλα όσα ως Δημοτική παράταξη μέσα στο 2016 είχαμε αναδείξει ως βασικά προβλήματα. Όλα όσα είχαμε αναδείξει έχουν συμπεριληφθεί στους κωδικούς των Έργων, ή σε κωδικούς Συντήρησης και αναβάθμισης εγκαταστάσεων, που πρέπει να υλοποιηθούν μέσα στο 2017.
-Διαφαίνεται όμως ξεκάθαρα στον προϋπολογισμό, από τον κατακερματισμό αντιμετώπισης βλαβών σε σημαντικές υποδομές και σημαντικά Έργα πως δύσκολα θα βρει τρόπο η Δημοτική αρχή να ανταπεξέλθει στις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί. Αν μάλιστα υπολογίσουμε ένα σωρό αστάθμητους παράγοντες. Γιατί για παράδειγμα τα μηχανήματα και οι εγκαταστάσεις δεν ρωτάνε πότε και σε ποια στιγμή θα χαλάσουν.
-Εδώ λοιπόν χρειάζεται μια άλλη εφαρμογή και διαχείριση, μια άλλη πολιτική απόφαση, για έναν κεντρικό σχεδιασμό στους τομείς της ύδρευσης, των βιολογικών καθαρισμών κλπ. Που να ενοποιεί και να επιλύει συνολικά το ίδιο πρόβλημα που πρέπει να διαχειριστεί μια υπηρεσία του Δήμου για όλες τις Δημοτικές Ενότητες και όχι για κάθε μία ξεχωριστά. Κάνοντας έτσι οικονομία σε ανθρώπινους πόρους, σε υλικά και αναλώσιμα, αυξάνοντας την τεχνογνωσία, δημιουργώντας ένα μέγεθος που μπορείς να το διαπραγματευτείς και διαχειριστής σε πολλά επίπεδα, κάτι που είναι αδύνατο να γίνει όταν το έχεις κατακερματισμένο.
-Αντίστοιχο κατακερματισμός υπάρχει και στην προμήθεια καυσίμων, ανταλλακτικών, πρόσκληση για συντηρήσεις.
-Ενδιαφέρον διαπιστώνουμε στην προσπάθεια που διαφαίνεται πως θέλει και κάνει ο Δήμος στην κατεύθυνση της Τουριστικής προβολής. Κι εδώ να πούμε πως τα κονδύλια που δίνονται αν τα αθροίσεις είναι σημαντικά.
Εδώ θα λέγαμε πως τέτοιοι ειδικά στόχοι στις σημερινές οικονομικές συνθήκες απαιτούν πιο ευφάνταστη δράση, διαφορετική πολιτική σκέψη και κινήσεις.
Η ιδέα της Τουριστικής περιοχής, η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων του δικού σου τόπο και της Τουριστικής προβολής του, περνά αρχικά μέσα από την Τουριστική συνείδηση και μέσα από την δράση της Τοπικής κοινωνίας και εκεί πρέπει να στρέψει το βλέμμα της η δημοτική αρχή.
Θεωρούμε τα ποσά που περιγράφονται μέσα στον προϋπολογισμό σε διάφορους κωδικούς στις Δαπάνες για τον Τουρισμό, πως είναι αρκετά μεγάλα και αμφισβητούμε αν αυτά ανταποδώσουν τα αναμενόμενα.
-Η Τοπική κοινωνία, η γνώση της και η συμμετοχή της, αποδίδει με τον πιο χρήσιμο και πιο σίγουρο τρόπο το ικανό μέγεθος, για να αποχτήσει ένας τόπος συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως αυτό π.χ. της τουριστικότητας, που θα σε προσκαλεί. Η συμμετοχή στα συνέδρια και τα φόρουμ, η διαφήμιση στα περιοδικά, στον τύπο, στο διαδίκτυο, το έντυπο υλικό, η μελέτη αξιοποίησης του πρωτογενούς υλικού, είναι τα εργαλεία προώθησης σε αυτό που ήδη έχει γεννηθεί, σε αυτό που υπάρχει και μεγαλώνει.
Αποφασίζουμε για τους δημότες μας χωρίς αυτούς. Οι πιο πολλοί δεν έχουν αντιληφθεί τι δαπανάται, που δαπανάται, γιατί δαπανάται.
-Άρα απαιτείται εδώ όπως και σε άλλα αντίστοιχα θέματα, ένας τρόπος και μια μεθοδολογία μέτρησης των Δαπανών, μέτρησης των αποτελεσμάτων της Δαπάνης. Κι αυτό ισχύει για όλα τα θέματα.
Να αποκτήσουμε την δυνατότητα σύγκρισης της ωφέλειας που έχουμε από μια σειρά προϋπολογισμένες δαπάνες, και την δυνατότητα κατανόησης για μια σειρά δαπάνες που αποφασίζει η Δημοτική Αρχή.
-Ενδιαφέρον επίσης στον Προϋπολογισμό έχει και ο κωδικός που αρχίζει από τον αριθμ. 5 από 5111 έως και 5129 στα Έσοδα και θα τελειώσω με αυτό.  
Στους κωδικούς αυτούς παρουσιάζεται ένα χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα που μάλιστα στα Προταθέντα για το 2017 αυτό το χρηματικό υπόλοιπο φαίνεται να αυξάνεται. Γεννιέται ένα μεγάλο ερωτηματικό για αυτά τα χρηματικά υπόλοιπα. Πως σκέφτεται η Δημοτική Αρχή να τα αξιοποιήσει; Ποιος είναι ο λόγος που δεν τα αξιοποιεί;
      Κε Πρόεδρε κυρίες & κύριοι σύμβουλοι, νομίζουμε πως με αντικειμενικό & κριτικό τρόπο σταθήκαμε απέναντι στην σύνταξη του Προϋπολογισμού, αποδίδοντας μέσα από την ομιλία μας και πως αντιλαμβανόμαστε την πορεία και την πρακτική της Δημοτικής Αρχής και με πια λογική εμείς θα χειριζόμαστε τα θέματα και τα προβλήματα του Δήμου, στον λίγο χρόνο που έχουμε να αναπτύξουμε την Ζωή και την Λειτουργία του Δήμου για την επόμενη χρονιά. Τα θέματα που ο Προϋπολογισμός φέρνει την χρονιά που έρχεται θα αναλυθούν μέσα στα Δημοτικά συμβούλια  ακόμα πιο διεξοδικά όταν θα έρθει η ώρα να συζητηθούν.
Είναι φανερό πως και η φιλοσοφία που εμείς έχουμε για την αντίληψη των πραγμάτων και οι πρακτικές που θα ακολουθούσαμε για την λύση των προβλημάτων και της καθημερινότητας, είναι διαφορετικές από αυτές που έχει υιοθετήσει η Δημοτική Αρχή.
Για το λόγο αυτό δεν θα ψηφίσουμε τον Προϋπολογισμό, ψηφίζοντας ΚΑΤΑ το μοντέλο διοίκησης του Δήμου που προωθεί.    
         
  ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Αξίζει και να Ζεις και να Αγωνίζεσαι για Αυτόν.
   Δημοτική Κίνηση Πολιτών Δήμου ΔΕΛΦΩΝ
ΠΟΛΙΤΕΣ στο ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ.
   


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου