Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

70 ΦΩΚΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ"


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές του ν.Φωκίδας»
Η Φωκίδα εντάχθηκε, στο μεγαλύτερο τμήμα της, στο έργο με τίτλο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας
και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ» και συγκεκριμένα στο Lot 2 (περιοχή όπου εντάσσεται η Στερεά Ελλάδα) με ανάδοχο την εταιρεία ειδικού σκοπού RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΕΣ (ΙΝΤΡΑΚΑΤ). Εντός του έτους, διαβεβαίωσε η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, αναμένεται και η υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.
Τα 70 χωριά που εντάχθηκαν φαίνονται στο συνημμένο αρχείο.
Ηλίας Κωστοπαναγιώτου
Βουλευτής ν. Φωκίδας ΣΥΡΙΖΑΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου