Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

ΔΗΜΟΙ ΔΕΛΦΩΝ, ΔΩΡΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ, ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ "ΟΥΤΟΠΙΑ"


Ο δημόσιος χαρακτήρας της Αλληλεγγύης

   Κατά την συνεδρίαση της 28ης Νοεμβρίου 2016 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών, ελήφθη μια ομόφωνη απόφαση για το υπ’ αρ. 1 θέμα της ημερη- σίας διατάξεως των προς συζήτηση θεμάτων. Επρόκειτο για μια πρόταση της οργανώσεως “ΟΥΤΟΠΙΑ”, την παρουσίαση της οποίας επραγματοποίησε το μέλος της οργανώσεως Χαρίλαος Πέτρου,
εντός της οποίας υπήρχαν επί μέρους θέσεις και αιτήματα για την συμπαράσταση και του Δήμου, σε δράσεις-συνεισφορές προς κοινωνικά ευάλωτες ομάδες συνανθρώπων μας.
   Το ίδιο εσυνέβη και κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωρίδος στις 16-12-2016 (7ον θέμα της ημερησίας διατάξεως), όπου και εκεί (κατά πλειοψηφία) απεφασίσθη η υιοθέτηση των θέσεων και υποστήριξη των δράσεων της “ΟΥΤΟΠΙΑ”.
Με το σκεπτικό της οργανώσεως, τάσσεται με απόφασή της, της 25ης Ιανουαρίου 2017 και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Φωκίδος.

Παραθέτουμε αποσπάσματα από την εισήγηση της “ΟΥΤΟΠΙΑ”, καθώς και τις 3 (τρεις) προαναφερθείσες αποφάσεις :

************************************************


Η εισήγηση και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών


Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δωρίδος


Η απόφαση των Αστυνομικών Υπαλλήλων Φωκίδος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου