Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015

Η ''ΑΛΚΥΩΝ'' ΓΙΑ ΤΟ Γ.Π.Σ. ΙΤΕΑΣΑΙΓΙΟ 18/3/2015

ΘΕΜΑ: ΘΕΣΕΙΣ ΑΛΚΥΩΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΠΣ ΙΤΕΑΣ

Το θέμα του ΓΠΣ της Ιτέας και γενικότερα του νοτίου τμήματος του Δήμου Δελφών είναι για την Ομοσπονδία μας θέμα πρώτης προτεραιότητας
για το σύνολο του Κορινθιακού Κόλπου για πολλούς λόγους ,
που ευχαρίστως σε επόμενη ευκαιρία να αναλύσουμε. Παρακολουθούμε το θέμα στενά και έχουμε κάνει και σχετικές παρεμβάσεις από το 2011. Κύριο σημείο αποτελεί η περιοχή με τις εγκαταστάσεις βωξίτη δυτικά της Ιτέας που μολύνουν τη θάλασσα και υποβαθμίζουν καθοριστικά μία από τις πιο αξιόλογες παραλιακές περιοχές,νευραλγικής σημασίας για την αναπτυξιακή προοπτική του συνόλου του Κορινθιακού. Έχουμε καταθέσει τις απόψεις μας κατά την συζήτηση του θέματος , στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (στην συζήτηση για την ΜΠΕ εγκαταστάσεων) και έχουμε παρέμβει στην δημόσια διαβούλευση της σύνταξης του Χωροταξικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας όπου οι θέσεις μας ήσαν ταυτόσημες με τα αρχικά συμπεράσματα της επιστημονικής ομάδας των μελετητών. Η πρότασή μας αφορούσε στο παραγωγικό μοντέλο της περιοχής και στις εγκαταστάσεις βωξίτη της Ιτέας δεδομένου ότι η ανάγκη για θαλάσσια μεταφορά του βωξίτη της εταιρίας S&B ικανοποιούνταν μόνο από τις εγκαταστάσεις αυτές (όπως κάνουμε σαφές από το 2011 και την παρέμβασή μας στο ΚΑΣ). Οι τελευταίες εξελίξεις , είναι ακόμη ευνοϊκότερες για την Ιτέα , μιας και η νέα εταιρία (Elmin-Kerneos) που εξαγόρασε την ΕΥΡΩΠΑΙΚΉ ΒΩΞΊΤΕΣ (πρώην S&B) έχει ήδη εν λειτουργία σκάλα φόρτωσης σε άλλη περιοχή. Σας αποστέλλουμε συνημμένα , την τελευταία παρέμβασή μας για το Χωροταξικό της Στερεάς Ελλάδας (Ιανουάριος 2014) και με στόχο πάντα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την Ιτέα , τον Δήμο Δελφών και τον Κορινθιακό Κόλπο θα θέλαμε να συμπληρώσουμε τα ακόλουθα:

I ) Σύμφωνα με μία σειρά αποφάσεων που έχουμε (Π.Δ. του 1976, αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων του 2004 και 2009, τις αναφορές στο προηγούμενο ΓΠΣ κ.λπ.) η Ιτέα είναι τουριστικής προτεραιότητας και δεν έχουμε πληροφορίες ότι αυτό έχει τροποποιηθεί με άλλη πρόσφατη απόφαση. Η τοποθέτησή μας , λαμβάνει σαν δεδομένο πως η μικρή εδαφική περιφέρεια της Ιτέας , είναι Τουριστικής προτεραιότητας και αυτό αποτελεί και το βασικό κριτήριο του σχεδιασμού του ΓΠΣ.

II ) Σύμφωνα με την Χωροταξική Νομοθεσία του 2014 , κατά την σύνταξη Χωροταξικών σχεδίων, επισημαίνεται η ανάγκη να επιλύονται άμεσα τα προβλήματα που προκύπτουν στην περίπτωση που Δήμοι χωροθετούν στις όμορες περιοχές , ασύμβατες δραστηριότητες. Αυτό αναδεικνύει ακόμη περισσότερο το πρόβλημα γειτνίασης ασύμβατων δραστηριοτήτων όπως στην προκειμένη περίπτωση η υπό τουριστική ανάπτυξη Ιτέα με τις εγκαταστάσεις βωξίτη οι οποίες ανήκουν κατά ένα μέρος στην αρμοδιότητα του ίδιου του ΓΠΣ Ιτέας και κατά το υπόλοιπο στον ΓΠΣ Άμφισσας.

III ) Σύμφωνα με τα συμπεράσματα κατόπιν των σχετικών επαφών μας με εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εφόσον μία μελέτη χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκά κονδύλια όπως τα Δημοτικά και Περιφερειακά Χωροταξικά που εκπονούνται στην Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πλήρη αρμοδιότητα ελέγχου των παραμέτρων υλοποίησης των μελετών αυτών και δικαίωμα παρέμβασης. Οι μελέτες εκπονούνται κάτω από συγκεκριμένες προδιαγραφές. Δεδομένου του παραγωγικού μοντέλου μίας περιοχής και των προτεραιοτήτων του, η βέλτιστη χρήση περιοχών , η θέση και έκταση χωροθέτησης δραστηριοτήτων δεν προβλέπεται να είναι αποτέλεσμα πολιτικών διαβουλεύσεων-αποφάσεων αλλά να προκύπτει σαν αποτέλεσμα-πόρισμα των επιστημονικών εργασιών που χρηματοδοτείται εξ άλλου από τα Ευρωπαϊκά κονδύλια ακριβώς για αυτό τον λόγο. Δεν είναι αποδεκτό πολιτικές αποφάσεις να ανατρέπουν πλήρως το επιστημονικά ορθό. Το βάρος των ορθών ή μη αποφάσεων στην επιστημονική τους διάσταση , δεν το φέρουν οι τοπικοί πολιτικοί. Κατά την σύνταξη δε του νέου ΓΠΣ, ο μελετητής δεν έχει καμία νομική δέσμευση να χαρακτηρίσει μεταλλευτική μια περιοχή επειδή εκεί προϋπάρχει μία σχετική δραστηριότητα (ακόμη και αν αυτή έχει κανονική άδεια) εάν σύμφωνα με τα συμπεράσματα την νέας μελέτης δεν πρέπει να συνεχισθεί αυτό. Για αυτό ακριβώς τον σκοπό πληρώνεται. Να αποφανθεί τι πρέπει να αλλάξει για το καλό της περιοχής.

IV ) Στην περιοχή των εγκαταστάσεων βωξίτη στην Ιτέα η μέχρι σήμερα επίσημη Νομοθετημένη χρήση δεν είναι η μεταλλευτική. Αν αυτό συμβεί με το νέο ΓΠΣ, θα είναι η πρώτη φορά που κάποιοι θα το αποφασίσουν επίσημα. Ακόμη και αν η περιοχή ήταν χαρακτηρισμένη μεταλλευτική και οι προϋπάρχουσες εγκαταστάσεις είχαν νόμιμη άδεια αλλά κρίνεται με το νέο ΓΠΣ ότι για το καλό της Ιτέας η χρήση αλλάζει, η προϋπάρχουσα δραστηριότητα δεν κλείνει. Την προσαρμογή σε βάθος χρόνου την ρυθμίζει η σχετική Ελληνική Νομοθεσία και με αυτόν τον τρόπο τα ΓΠΣ και οι τοπικές οικονομίες εξελίσσονται.

V ) Σε διεθνές επίπεδο η υπεραξία των τουριστικών περιοχών ταυτίζεται με την θέα. Στην παραθαλάσσια δε Ελλάδα , με την θέα προς την θάλασσα. Η θάλασσα αποτελεί το κύριο συγκριτικό πλεονέκτημα της Ιτέας. Οι αρχικά προτεινόμενες από τον μελετητή Τουριστικές περιοχές του ΓΠΣ Ιτέας , αφορούσαν ακριβώς αυτές τις διαθέσιμες εκτάσεις δυτικά της Ιτέας στα πρανή της Κεφαλής και του κόλπου Λαρνάκι , μόνο που αυτό ήταν ασύμβατο με το να χαρακτηρίζεται ταυτόχρονα και μεταλλευτική περιοχή . Στην κατάληξη της Β1 φάσης η μεταλλευτική πρόταση επικράτησε , εντελώς παράδοξα , της τουριστικής , ως καλύτερης χρήσης για τις παραθαλάσσιες και ορατές περιοχές δίπλα στην πόλη .Η τουριστική περιοχή μετατοπίστηκε κυρίως (σε ποσοστό 80% της συνολικής προτεινόμενης έκτασης) πίσω από τον λόφο των Αγίων Αναργύρων με θέα στον ελαιώνα και όχι στην θάλασσα!! Η πρόσφατη τεκμηρίωση της θέσης του αρχαίου Ιπποδρόμου Δελφών «δεσμεύει» την περιοχή για την περαιτέρω ανάδειξη του χώρου ως τμήματος του συνόλου του ιερού των Δελφών και αποκλείεται εκ των πραγμάτων η χρήση της εν λόγω περιοχής για «τουριστικές εγκαταστάσεις» . Έτσι , αναδεικνύεται , κατά την άποψή μας , ως μονόδρομος πλέον η αρχική και ορθή πρόταση των μελετητών για τουριστικές περιοχές στις εκτάσεις των πρανών της «Κεφαλής» και της περιοχής «Λαρνάκι» με θέα την θάλασσα και τον μη χαρακτηρισμό των εγκαταστάσεων στο Λαρνάκι - Κεφαλή ως μεταλλευτικές. Η πρόταση αυτή δεν αποκλείει κατά τα γνωστά την δυνατότητα ανάπτυξης εγκαταστάσεων φόρτωσης πλοίων εάν αυτό κριθεί άκρως απαραίτητο αρκεί αυτές να πληρούν τις ανάλογες προδιαγραφές. Οι νέες χρήσεις που θα δοθούν στις εκτάσεις που καταλαμβάνουν σήμερα οι εγκαταστάσεις βωξίτη που είναι ορατές στην προσέγγιση της Ιτέας από την θάλασσα και κατά την διέλευση της Εθνικής Οδού, θα πρέπει να είναι υποστηρικτικές της Τουριστικής δραστηριότητας και της ανάδειξης της Ιτέας όπως για υποδομές σε σχέση με τον Πολιτισμό, με αναφορά στο Δελφικό Τοπίο, χώρους εκδηλώσεων κ.λ.π..

Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία.

Με Τιμή,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου