Κυριακή 22 Μαρτίου 2015

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ : ''ΨΑΡΕΥΟΝΤΑΣ'' ΣΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ


Εφ' όσον το θέλουν;...

   Με αφορμή την δημοσίευση της από 12-3-2015 Ανακοινώσεως της Δ.Ε. Δεσφίνας (την παραθέτουμε στο τέλος του άρθρου μας), την σχετική με την έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση επεκτάσεως κατά 30 θαλάσσια στρέμματα των ιχθυοκαλλιεργειών στην θέση ''Πρόσακος'', θα κάνουμε μια αποκαλυπτική ιστορική διαδρομή για το θέμα, μαζί με κάποιες παρατηρήσεις μας. 
Και απομένει πλέον στο Τοπικό Συμβούλιο της Δεσφίνας, στους Συλλόγους της Κοινότητος και στους κατοίκους, να καταλάβουν, εάν και κατά πόσον  υπήρξε κάποιος γνώστης των διαδικασιών και ''εσυμβούλευε'' την επιχείρηση, για την παράκαμψη αντιρρήσεων και τυπικών-γραφειοκρατικών εμποδίων.

Όσοι  όμως ''έλαβαν'' μέρος, σε αυτήν την χειραγωγημένη έγκριση, εξετέθησαν.  Και  περισσότερο από όλους, η παραιτηθείσα πλέον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος.  Αυτό το υποχείριο μιας ''άλλης πολιτικής'', όπως ανέφερε στην παραίτησή της, την οποίαν το ''δικό'' της καθεστώς την είχε χρίσει (λόγω προσόντων!...) αυτοκράτειρα του 1/4 της Ελλάδος!...  
Όμως, αυτά τα πράγματα στην πολιτική, δεν μένουν ούτε κρυφά, ούτε ατιμώρητα.  Υπάρχει δε και μια έκπληξη την οποίαν θα δημοσιεύσουμε λίαν συντόμως και η οποία ενδεχομένως να αιτιολογήσει το ''βιαστικόν'' και το ανορθόδοξο (επιεικώς) της υποθέσεως.

Επί του θέματος :
-  Στις 18-6-2014, μετά από τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές, η εταιρεία ''Ιχθυοκαλλιέργειες Αντίκυρας Ε.Π.Ε.'', υπέβαλε κατ' ευθείαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προς έγκριση, μια Μ.Π.Ε. για τα 40 θαλάσσια στρέμματα τα οποία θα χρησιμοποιούσε μετά από την παραχώρησή τους, για τις δραστηριότητές της.  Η εν λόγω Μ.Π.Ε. πρωτίστως έπρεπε να υποβληθεί προς έγκριση στην ''Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης'' της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.  Γεγονός το οποίο δεν έγινε τότε.
-  Στις 9-9-2014, συνέρχεται το Τοπικό Συμβούλιο Δεσφίνας  για να συζητήσει και να αποφανθεί επί εγγράφου της Δ/νσεως Αγροτικών Υποθέσεων της Περιφέρειας, με ημερομηνία 20-6-2014 (2 μόλις ημέρες μετά από την αίτηση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση...), σχετικά με την επέκταση της μονάδος ιχθυοκαλλιεργειών.  Το εσκεμμένα ελλιπές στα ''λαμβάνοντας υπ' όψιν'' του εγγράφου και η καθολική αντίδραση της τοπικής κοινωνίας, οδήγησαν στην ομόφωνη άρνηση του Τοπικού Συμβουλίου στο ενδεχόμενο επεκτάσεως των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε εκείνο το σημείο.
-  Στις 22-9-2014, συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών και υιοθετεί κατά πλειοψηφία την απόφαση του Τ.Σ. Δεσφίνας.
-  Στις 24-10-2014, με γνωστή την απόφαση του Δήμου Δελφών, η Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αποφασίζει ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ για την παραχώρηση των 30 επιπλέον στρεμμάτων, μη λαμβάνοντας υπ' όψιν της τίποτε!...
1-12-2014.  Φθάνει στην ''Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης'' της Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος προς συζήτηση, η Μ.Π.Ε., η οποία είχε υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση από τις 18-6-2014 (προ 6 μηνών) και ήδη με προέγκριση της παραχωρήσεως των 30 στρεμμάτων!...  Δεν συζητείται καν στην Επιτροπή...
-  Στις 22-1-2015, η Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εγκρίνει από μόνη της, χωρίς εισήγηση από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και μη λαμβάνοντας υπ' όψιν τις αποφάσεις του Δήμου Δελφών, την επίμαχη Μ.Π.Ε..  Την ίδια ημέρα 22-1-2015 (!)  γίνεται και η αίτηση από την εταιρεία στην Π.Ε. Φωκίδος, για την έγκριση της παροχής των 30 στρεμμάτων!... Δηλαδή, μετά την έγκριση της Μ.Π.Ε., εθεωρείτο δεδομένη και η έγκριση παροχής των 30 στρεμμάτων...
-  Την τελευταία ημέρα της παραμονής της στην Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης η Καλλιόπη Γερακούδη, ανάμεσα στις περίπου ...200 εγκρίσεις τις οποίες υπέγραψε, ήταν και η οριστική έγκριση παραχωρήσεως των 30 θαλασσίων στρεμμάτων στην θέση ''Πρόσακος'' Δεσφίνας.  Ήταν 4-2-2015...
-  Ακολούθησε η έγκριση για την παραχώρηση (δεν καταλαβαίνουμε τον λόγο), από τον Αντιπεριφερειάρχη στις 25-2-2015.

   Πέραν όμως όλων αυτών, υπάρχει και μια λεπτομέρεια, την οποία παραθέτουμε και ελπίζουμε ότι ο κος Αντιδήμαρχος της Δ.Ε. Δεσφίνας, να κάνει τουλάχιστον ένα τηλεφώνημα, για να μάθουμε όλοι μας το τι έχει γίνει.
Με δεδομένο ότι η Γερακούδη ''έφυγε'', ποιός είναι αυτός (εάν δεν το έχει κάνει ακόμη), ο οποίος θα αναλάβει να νομιμοποιήσει όλο αυτό το ...πανηγύρι;...

Δηλαδή : Από τις 4-2-2015 έως και τις 4-5-2015, κάποιος (όχι ο οποιοσδήποτε όμως) από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, θα πρέπει να υπογράψει την Σύμβαση παροχής των 30 στρεμμάτων στην εταιρεία.  Έχει υπογραφεί η Σύμβαση;...  Αμέσως;...

Θα ακολουθήσει όμως κι άλλος ''γύρος''  αναδείξεως του ευτελισμού θεσμών και νόμων από κάποιους εγκάθετους.
Σύντομα. Υπομονή...

                   ****************************************************ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                                   ΔΕΣΦΙΝΑ, 12 Μαρτίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΣΦΙΝΑΣ

τηλ: 22650-51204 – 51756-8

Φαξ: 22650-51456


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Επέκταση κατά 30 στρέμματα της μονάδας «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΠΕ»Η Δ.Ε Δεσφίνας έλαβε το με αριθμ.πρωτ:782/116232/20-6-2014 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Γ.Ε.Α Λαμία, με το οποίο ζητείτο η γνώμη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, επί αιτήσεως της εταιρείας ΙΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΠΕ για μίσθωση συνολικής έκτασης 40 στρεμμάτων στη θέση «Ποταμοί» Κόλπου Αντικύρας Δ. Δελφών Ν. Φωκίδας για μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας που θα προκύψει από επέκταση κατά 30 στρεμ. υφιστάμενης μονάδας 10 στρεμ. στην ίδια θέση.

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Δεσφίνας με την 3/6/9-9-2014 απόφασή του, εξέφρασε τη γνώμη και πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών επί αιτήσεως της εταιρείας ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΠΕ στη θέση ΠΟΤΑΜΟΙ Κόλπου Αντίκυρας Δ. Δελφών Ν. Φωκίδας ως κατωτέρω: Αρνήθηκε κατηγορηματικά την έγκριση της μίσθωσης 40 στρεμμάτων για επέκταση κατά 30 στρέμματα της υφιστάμενης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας 10 στρεμ. της εταιρείας ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΠΕ στη θέση ΠΟΤΑΜΟΙ Κόλπου Αντίκυρας Δ. Δελφών Ν. Φωκίδας. Πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά τις καταγγελίες των φορέων και κατοίκων περί ψευδών στοιχείων, να ελέγξει επισταμένως και διεξοδικώς τις καταγγελίες στις Περιβαλλοντικές Μελέτες της συγκεκριμένης Μονάδας, τα θέματα νομιμότητας στις εγκαταστάσεις της, θαλάσσιες και χερσαίες. Πρότεινε επίσης την άμεση μετεγκατάστασή της σε μη οικιστική περιοχή εάν αυτό απαιτηθεί.Το Συμβούλιο του Δήμου Δελφών με την 15/22-9-2014 απόφασή του υιοθέτησε ως έχει την απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας.

Παρά την αρνητική απόφαση τόσο του Συμβουλίου της Δ.Κ Δεσφίνας όσο και του Δήμου Δελφών….

1.- Στις 22 Ιανουαρίου 2015 με αριθμ.πρωτ:99/6312 αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 7ΘΘΘΟΡ10-ΚΣΜ) Απόφαση της Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με θέμα: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων: α) ενιαίας πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσίων Μεσογειακών Ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 40 στρεμμάτων, δυναμικότητας 877,5 τον/έτος (εκσυγχρονισμός και επέκταση της υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης 10 στρεμμάτων κατά 30 στρέμματα) στην θέση «ΠΟΤΑΜΟΙ Όρμου Αντικύρας», του Δήμου Δελφών Νομού Φωκίδας, β) συσκευαστηρίου, ετήσιας δυναμικότητας 877,5 τον (αύξηση της εγκεκριμένης δυναμικότητας των 350 τον/έτος) και άλλων χερσαίων εγκαταστάσεων υποστήριξης της μονάδας σε ιδιόκτητη χερσαία έκταση 1.503,49 τ.μ. στην ιδία θέση της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Ε.Π.Ε.»2.- Στις 4 Φεβρουαρίου 2015 με αριθμ.πρωτ:171/24398 αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: Β552ΟΡ10-Π3Τ) Απόφαση της Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με θέμα: Μίσθωση θαλάσσιας έκτασης 40 στρεμμάτων και χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για επέκταση κατά 30 στρέμ. υφιστάμενης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας 10 στεμ. της εταιρείας ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΠΕ στη θέση «Ποταμοί» Κόλπου Αντικύρας Δ. Δελφών Ν. Φωκίδας με νέα δυναμικότητα 877,5 τον. Θ.Μ.Ι./έτος.3.- Στις 25 Φεβρουαρίου 2015 με αριθμ.πρωτ:115/Θ.1 /83 αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6ΞΓΦ7ΛΗ-ΤΣ3) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας με θέμα: Άδεια επέκτασης και εκσυγχρονισμού συσκευαστηρίου ιχθύων της «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΠΕ», στην Δημοτική Ενότητα Δεσφίνας, του Δήμου Δελφών, Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.Με τις ανωτέρω αποφάσεις αγνοήθηκαν παντελώς οι γνώμες του Συμβουλίου Δ.Κ Δεσφίνας και Δήμου Δελφών καθώς και οι απόψεις όλων των φορέων και κατοίκων της Δεσφίνας, δεν λήφθηκε υπόψη ότι οι περιοχές Ποταμών και Βάλτου έχουν χαρακτηριστεί ως αναπτυσσόμενες οικιστικές περιοχές οι οποίες έχουν 110 και πλέον παραθεριστικές και μόνιμες κατοικίες και εξυπηρετούν λουομένους από όλη την ευρύτερη περιοχή.

Ο Δήμος Δελφών προκειμένου να αντιμετωπίσει το περιβαλλοντικό αυτό «έγκλημα» όρισε Δικηγόρο, που ήδη κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα και θα ασκήσει όλα τα νόμιμα ένδικα μέσα ώστε να ακυρωθούν οι ανωτέρω αποφάσεις.Στην περιοχή Τράχηλας Δ.Ε Δεσφίνας δραστηριοποιείται και άλλη μονάδα ιχθυοκαλλιεργειών. Όλη η περιοχή έχει υπαχθεί σε Περιοχή Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ).Προτείνεται λοιπόν η μετεγκατάσταση της εταιρείας ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΠΕ, ώστε να συσταθεί περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ), όπου θα μπορέσει να δραστηριοποιηθεί και γίνει βιώσιμη η εν λόγω εταιρεία χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα, όπως τα σημερινά .Ο Αντιδήμαρχος της Δ.Ε Δεσφίνας

Νεκτάριος Μίχος

2 σχόλια:

  1. ο κυριος Μίχος οφείλει να τεκμηριώσει το κείμενό του στηριζόμενος σε νομοθεσία και επιχειρήματα αλλιώς , άνθρακας ο θησυαρός.Εκτός αν είναι θέμα γιουχαρίσματος του όχλου.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ.. ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ???
    ΠΟΥ ΤΑ ΕΙΔΑΤΕ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΣΤΑ..ΠΟΤΑΜΙΑ ??

    ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ..ΑΠΟ ΛΟΓΙΑ..

    ΑπάντησηΔιαγραφή