Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ!... ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ;...

                                                                                                     ΑΜΦΙΣΣΑ 13.03.2015
                                                   ΑΡΙΘΜ. ΠΡ. 6358

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

                                   ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών
                                   ΚΟΙΝ.: κ. Δήμαρχο Δελφών


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠEΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος (άρθρο 70, Ν. 3852/2010).

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στην Άμφισσα (πλατεία Κεχαγιά), την 19η.03.2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 70 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07.06.2010) :

  1. Υποβολή προτάσεων για τη σύνταξη τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη, Πρόεδρος Επιτροπής)


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΙΛΑΛΑ - ΤΣΑΚΙΡΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

Πίνακας αποδεκτών

--
Μέλη

κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος.

κ. Μαίρη Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος .

κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Δημ. Σύμβουλος.

κ. Χαράλαμπος Παναγιωτόπουλος, Δημ. Σύμβουλος.

κ. Χρυσούλα Σεγδίτσα Πονήρη, Δημ. Σύμβουλος.

κ. Παναγιώτα Κασούτσα, Δημ. Σύμβουλος.

κ. Γεώργιος Δρακάκης, Δημ. Σύμβουλος.

κ. Γεώργιος Ιωσηφίδης, Δημ. Σύμβουλος.
Κ. Παγώνα Αραβαντινού, Ειδ. Συνεργάτης
Κ. Παναγιώτης Λάιος, « «
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου