Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ : ΠΕΡΙ ''ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΔΗΜΑΡΧΩΝ''


                                       ΑΜΦΙΣΣΑ,  10.03.2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                    
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ                        
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                     
   


Α.Δ.Τ.:  11/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΘΕΜΑ: «Ενεργοποίηση της συμμετοχής του Δήμου Δελφών στο «Σύμφωνο Δημάρχων»


Ένας από τους βασικούς στόχους της δημοτικής μας αρχής προωθείται ουσιαστικά με την κατάθεση προς έγκριση του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο της 16ης.03.2015.
Με την έγκριση του σχεδίου αυτού ο Δήμος Δελφών θα επανέλθει στον κύκλο των ενεργών μελών του «Συμφώνου Δημάρχων», απ’ το οποίο έχει τεθεί σε προσωρινή αναστολή συμμετοχής λόγω μη έγκαιρης κατάθεσης του σχεδίου.
Η συμπερίληψη του Δήμου Δελφών στη μικρή σχετικά ομάδα ελληνικών Δήμων που θα έχουν εγκεκριμένο Σ.Δ.Α.Ε. και θα αποτελούν ενεργά μέλη του Συμφώνου Δημάρχων, μας δίνει σημαντικά πλεονεκτήματα στην προσπάθεια για την αναζήτηση χρηματοδοτήσεων σε παρεμβάσεις ενεργειακής εξοικονόμησης σε κτιριακές υποδομές και κοινόχρηστους χώρους, που αποτελούν κεντρική στόχευσή μας για τα επόμενα χρόνια.
Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία της τοπικής αυτοδιοίκησης (περισσότεροι από 2.000 Δήμοι της Ε.Ε.), με βάση την οποία κάθε συμμετέχων Δήμος δεσμεύεται εθελοντικά στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα όριά του. Με τη δέσμευση αυτή επιδιώκεται η επίτευξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% έως το 2020. 
Στα πλαίσια της προσπάθειας για την προώθηση της βιώσιμης (αειφόρου) ενέργειας συντάχθηκε και το αντίστοιχο Σχέδιο Δράσης του Δήμου Δελφών, που θα κατατεθεί τελικά προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η σύνταξη του υποβαλλόμενου Σχεδίου βασίζεται στην έρευνα της συνδημότισσάς μας, κ. Λεμονιάς (Λένιας) Δ. Σκούτα κατά την εκπόνηση της διπλωματικής της εργασίας για την σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.), στην οποία νέα επιστήμονα ο Δήμος Δελφών απευθύνει πολλά συγχαρητήρια και την ευχαριστεί θερμά.
Το Σχέδιο Δράσης για την Βιώσιμη (Αειφόρο) Ενέργεια του Δήμου Δελφών τίθεται από σήμερα σε ηλεκτρονική διαβούλευση στην ιστοσελίδα του Δήμου Δελφών (http://www.dimosdelfon.gr, banner ηλεκτρονική διαβούλευση, προτάσεις ανοιχτές σε σχολιασμό) για παρατηρήσεις από τους συνδημότες μας, έως την κατάθεση του για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 16ης Μαρτίου 2015.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Ο Δήμαρχος Δελφών
Αθανάσιος Ηλ. Παναγιωτόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου