Τρίτη 10 Μαρτίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ : ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΑΜΦΙΣΣΑ, 10.03.2015
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Α.Δ.Τ.: 11/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΘΕΜΑ: «Δημόσια διαβούλευση του σχεδίου δράσης για τη Βιώσιμη (Αειφόρο) Ενέργεια του Δήμου Δελφών».

Ο Δήμος Δελφών συμμετέχει στην πανευρωπαϊκή κίνηση «Το Σύμφωνο των Δημάρχων» και δεσμεύεται εθελοντικά για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα όριά του. Με τη δέσμευση αυτή επιδιώκεται η επίτευξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% έως το 2020. Στα πλαίσια της προώθησης της βιώσιμης (αειφόρου) ενέργειας συντάχθηκε το Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια του Δήμου Δελφών, το οποίο θα κατατεθεί προς έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η σύνταξη του Σχεδίου βασίστηκε στην έρευνα της κ. Λεμονιάς Δ. Σκούτα, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Δήμου, για την εκπόνηση της διπλωματικής της εργασίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, για τη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.).
Ο Δήμος Δελφών ευχαριστεί θερμά την κ. Σκούτα για την παραχώρηση της έρευνάς της.
Το Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη (Αειφόρο) Ενέργεια του Δήμου Δελφών τίθεται σε ηλεκτρονική διαβούλευση, έως την κατάθεσή του για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 16ης Μαρτίου 2015.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Δήμαρχος Δελφών
Αθανάσιος Ηλ. Παναγιωτόπουλος

1 σχόλιο: