Σάββατο 7 Μαρτίου 2015

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ : ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (Άρθρο Αναγνώστου μας)« Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ »
Τα τελευταία χρόνια η επιστημονική κοινότητα και οι απλοί πολίτες έχουν βρεθεί μπροστά σε μεγάλες αλλαγές στο περιβάλλον και στο κλίμα της γης .Οι πληροφορίες που αφορούν την τρύπα του όζοντος ,του φαινομένου του θερμοκηπίου και της αύξησής της θερμοκρασίας του πλανήτη είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές το τελευταίο διάστημα .
Από το 1994 και την διάσκεψη του Κιότο, όπου υπογράφηκε το αντίστοιχο πρωτόκολλο για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, μέχρι σήμερα παρατηρούμε ότι λίγα έχουν αλλάξει στο πώς να αντιμετωπίσουμε αυτές τις αλλαγές και στον τρόπο που τις επηρεάζουμε προς το χειρότερο.
Οι παράγοντες που επηρεάζουν το κλίμα είναι πολλοί . Κύριος παράγοντας θεωρείται η ηλιακή ακτινοβολία, και τι ποσοστό περνάει στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας καθώς και ποιο είδος ακτινοβολίας όπως η υπεριώδης η οποία είναι ιδιαίτερα επιβλαβής για τον άνθρωπο .Ωστόσο ο άνθρωπος δεν μπορεί να παρέμβει στην ηλιακή δραστηριότητα την οποία τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε να παρατηρεί και δεν μπορεί να γίνει καμία πρόβλεψη για το πόσο θα επηρεάσει το κλίμα τα επόμενα χρόνια .
Άλλος παράγοντας είναι το ποσοστό του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα .Ένα μεγάλο ποσοστό προέρχεται από ανθρώπινες δραστηριότητες και κάποιο ποσοστό από φυσικές αιτίες αλλά δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια πόσο από αυτό μένει στην ατμόσφαιρα και πόσο επιστρέφει στην γη και στους ωκεανούς και με ποιες διαδικασίες .Έτσι δεν μπορούμε να αναφερθούμε και σε πρόβλεψη με ακριβή στοιχεία στο πόσο θα αυξηθεί η θα μειωθεί αυτή η εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και πόσο θα επηρεάσει στην κλιματική αλλαγή.
 
Μεγάλο ρόλο στο κλίμα της γης παίζουν και οι ωκεανοί που καλύπτουν και το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας της, οι θάλασσες μπορούν να καθυστερήσουν την αύξηση της θερμοκρασίας καθώς απορροφούν μέρος της αλλά δεν γνωρίζουμε με τι ρυθμό καθώς εξαρτάται από την πίεση στα βάθη των ωκεανών και στα ενδιάμεσα στρώματα του νερού . Επίσης προσλαμβάνουν και ποσοστά διοξειδίου του άνθρακα απ’ την ατμόσφαιρα αλλά δεν γνωρίζουμε πόσο μπορούν να αντέξουν μέχρι να θερμανθούν αρκετά ώστε να βοηθήσουν στην αύξηση της θερμοκρασίας, τα διάφορα θαλάσσια ρεύματα επίσης που διατρέχουν όλους τους ωκεανούς ,αν επηρεαστούν , μπορούν να συμβάλουν και αυτά στη αλλαγή της θερμοκρασίας καθώς μεταφέρουν θερμότητα από το ένα μέρος στο άλλο και αποθηκεύουν διοξείδιο του άνθρακα .
Αλλαγές στο είδος των νεφώσεων στην περιεκτικότητα των υδρατμών επηρεάζουν και αυτές το κλίμα, υψηλές συγκεντρώσεις υδρατμών μεγάλες ποσότητες αεριών του θερμοκηπίου ο σχηματισμός πυκνών ή λεπτών νεφώσεων και ο αριθμός τους μπορούν να θερμάνουν ή να ψύξουν την ατμόσφαιρα και να επηρεάσουν το κλίμα .
Ένα μεγάλο μέρος κλιματικής αλλαγής παίζει και το λιώσιμο των πάγων στις αρκτικές και ανταρκτικές περιοχές στους πόλους της γης και η αποκόλληση μεγάλων παγετώνων που βοηθάει στην αύξηση τις στάθμης της θάλασσας και στην άνοδο της θερμοκρασίας .
Τέλος ένα μεγάλο μέρος στις κλιματικές αλλαγές παίζει η ατμοσφαιρική ρύπανση . Η συγκέντρωση αερίων όπως διοξείδιο του θείου στο βόρειο ημισφαίριο από τις βιομηχανίες μπορεί να καθυστερήσει την αύξηση της θερμοκρασίας ψύχοντας αυτό το κομμάτι της ατμόσφαιρας . Ακόμη η καύση βροχοδασών , καύση ξύλων για θέρμανση σε τζάκια εκλύουν σωματίδια καπνού που μπορεί να ψύξει την ατμόσφαιρα ωστόσο έχουν κακές συνέπειες στην υγεία του ανθρώπου και άλλων ζωντανών οργανισμών η ανακύκλωση είναι ένα δραστικό μέτρο αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος υπέρ της προστασία του πλανήτη μας, έχει ευεργετικές συνέπειες για το περιβάλλον αφού αποφεύγουμε την παραγωγή νέων υλικών και αυτό έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα την σημαντική μείωση των ρύπων που απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα, είναι πολύ απλό και σπουδαίο και δεν απαιτεί ιδιαίτερο κόπο από εμάς παρά μόνο καλή θέληση ώστε να κάνουμε μια σωστή διαλογή των οικιακών μας απορριμμάτων σε αυτά που υπάρχει η δυνατότητα να ανακυκλωθούν από τα υπόλοιπα και στην συνέχεια να τα απορρίπτουμε με σύνεση, ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης υπάρχου σε πολλά σημεία σήμερα κοντά μας για να μας εξυπηρετήσουν ώστε να βάλουμε και εμείς το δικό μας λιθαράκι σε ένα τόσο σημαντικό θέμα.
Η επιστημονική κοινότητα μελετά και προσπαθεί να κατανοήσει αυτά τα δεδομένα και να βρει νέους τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος της ρύπανσης του περιβάλλοντος και να προβλέπει πιθανές μεταβολές θερμοκρασίας και τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου της στο ποσοστό που μπορούμε για να συνεχίσουμε να ζούμε χωρίς επικίνδυνες συνέπειες για το περιβάλλον και για εμάς .


Πλ - ηροφορημένος Πολίτης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου