Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019

Η "ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε." ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD LEADER


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ –ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΚΗΣ Α.Α.Ε – ΟΤΑ
H «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Α.Ε – ΟΤΑ» (ΑΝΦΩΑΕ) ενημερώνει ότι, την 21η Οκτωβρίου 2019 και ώρα 15:00 έληξε η 1η Πρόσκληση ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών προτάσεων από τους ενδιαφερόμενους για το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD LEADER Μ.19 του ΠΑΑ 2014-2020.
Το ιδιωτικό επενδυτικό ενδιαφέρον για το εν λόγω πρόγραμμα μπορεί να χαρακτηριστεί ως πάρα πολύ μεγάλο αφού συνολικά κατατέθηκαν 52 επενδυτικές προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού περίπου 10,42 εκ ευρώ και αιτούμενης δημόσιας δαπάνης (επιδότησης) περίπου 6,22 εκ ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η προκηρυγμένη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη της 1ης Πρόσκλησης για ιδιωτικές επενδύσεις του Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER ανερχόταν στα 2,45 εκ ευρώ, διαπιστώνεται περίπου 2,5 φορές υπερκάλυψη του διαθέσιμου ποσού της δημόσιας Δαπάνης (διαθέσιμης επιδότησης).
Η Διοίκηση της ΑΝΦΩΑΕ ευχαριστεί τους υποψήφιους ιδιώτες επενδυτές για το μεγάλο ενδιαφέρον τους, γεγονός το οποίο οφείλεται και στην διαρκή προσπάθεια που κατέβαλαν τα στελέχη της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) το προηγούμενο χρονικό διάστημα για την ενημέρωση - ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού για το Τοπικό Πρόγραμμα. Επιπλέον υπόσχεται ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια διεκδίκησης κατανομής επιπλέον πόρων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για την κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων υποβληθέντων επενδυτικών προτάσεων, η υλοποίηση των οποίων θα συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της περιοχής μας.
Η ΟΤΔ επίσης ενημερώνει ότι, στην ιστοσελίδα της anfok.gr έχει αναρτηθεί αναλυτικός πίνακας των υποβληθέντων προτάσεων και το προσεχές χρονικό διάστημα θα προχωρήσει στην αξιολόγηση- βαθμολόγηση των επενδυτικών προτάσεων και θα ενημερώσει εκ νέου τον τοπικό πληθυσμό με ανακοίνωσή της σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης - κατάταξης των υποψηφίων προς ένταξη επενδυτών στο πρόγραμμα.
Για την ΟΤΔ
Ο Γεν. Δ/ντής & Συντονιστής                             Ο Πρόεδρος του Δ.Σ & της ΕΔΠ
του Τ.Π CLLD LEADER της ΑΝΦΩΑΕ            του ΤΠ CLLD LEADER της ΑΝΦΩΑΕ
       Χρήστος Γάτος                                                       Ευάγγελος Κατσαγούνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου