Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΤΕΑΣ : ΣΥΖΗΤΕΙΤΑΙ (δεν ανακοινώνεται...) ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ


 ΙΤΕΑ 2/10/2019
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΤΕΑΣ
                                                           
                                                                ΠΡΟΣ
Αριθμ. Πρωτ. : οικ./20156                   κ.κ. Συμβούλους Κοινότητας Ιτέας
........

                                                           ΚΟΙΝ. : ........

Παρακαλούμε όπως στις 8 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 προσέλθετε στην Ιτέα και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Ενότητας Ιτέας Δήμου Δελφών, σε δημόσια τακτική δημόσια συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010, με θέμα ημερήσιας διάταξης.

  1. Σύνταξη Τεχνικού Προγράμματος Κοινότητας Ιτέας Δήμου Δελφών έτους 2020.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Ιτέας
ΛΥΤΡΑΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου