Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019

ΕΚΤΑΚΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΤΕΑΣ : ΠΕΡΙ (χρήσεως) ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ...


                                                                                    ΙΤΕΑ 21/10/2019
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΤΕΑΣ
Αριθμ. Πρωτ. : οικ. /21571                       ΠΡΟΣ
                                                                          κ.κ. Συμβούλους Κοινότητας Ιτέας
                                                                           ……..
                                                                    ΚΟΙΝ. :
                                                                            ..........
Παρακαλούμε όπως στις 22 Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 προσέλθετε στην Ιτέα και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Ενότητας, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 § 3 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης.

  1. Συζήτηση-γνωμοδότηση σχετικά με την διακοπή λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ιτέας για την χειμερινή περίοδο 2019-2020.

Η συνεδρίαση ύστερα από το υπ΄ αριθμ. 15/18-10-19 Δελτίο Τύπου του Γραφείου Δημάρχου είναι κατεπείγουσα λόγω του ότι το Κολυμβητήριο εξυπηρετεί προπονήσεις και αγώνες συλλόγου καθώς και πολίτες .
                                                                                 Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
της Κοινότητας Ιτέας

ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 σχόλιο: