Πέμπτη 27 Απριλίου 2017

ΤΑ "ΑΠΟΝΕΡΑ" ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΤΕΑΣ (επιστολή τριών Τ.Σ.)


Αστοχίες...
(στον κοινό στόχο)

   Όπως από ημερών είχε αναγγελθεί, εχθές το βράδυ θα εσυνεδρίαζε το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητος Ιτέας, με αρκετά και ενδιαφέροντα θέματα, αλλά με κυρίαρχο (και λόγων των ημερών), αυτό της δημιουργίας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Δελφών, με έδρα την Ιτέα.
    Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι, κατά το προτελευταίο Τοπικό Συμβούλιο (30 Νοεμβρίου 2016) οι 4 (τέσσερις) Τοπικοί Σύμβουλοι από κοινού, είχαν καταθέσει στον πρόεδρο του Συμβουλίου επιστολή, με την οποία ζητούσαν να μεταφερθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών, το αίτημά τους για την έναρξη των διαδικασιών προκειμένου να ιδρυθεί το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο του Δήμου, με έδρα την Ιτέα.

   Αυτή η αρραγής στάση των τεσσάρων (ανεξαρτήτως παρατάξεων) Τοπικών Συμβούλων, υπέστη κατά τα φαινόμενα κάποιους κλυδωνισμούς, με αποτέλεσμα, στο εχθεσινό Τοπικό Συμβούλιο και με δεδομένη την απουσία του ενός Συμβούλου (Ιωάννης Λύτρας) εκτός της περιοχής μας, να υπάρξει το εξής φαινόμενο :

-     Να έχει σταλεί προ τον πρόεδρο Τέντ Γουώρθ, η παρακάτω δημοσιευόμενη από εμάς επιστολή υπογεγραμμένη από τους τρεις Τοπικούς Συμβούλους, αλλά ο πρόεδρος να αρνείται την γραπτή δήλωση του απουσιάζοντος Συμβούλου (Ιωάννης Λύτρας), ο οποίος αποδέχεται  ότι έχει συν-υπογράψει την επιστολή των τριών και ότι ψηφίζει θετικά την υιοθέτησή της από το Τοπικό Συμβούλιο.
-    Να έχει εμφανισθεί μια άλλη εισήγηση από τον τέταρτον Τοπικό Σύμβουλο Αναστάσιο Μέγκο και η οποία εισήγηση, παρ’ ότι δεν επραγματοποιήθη η συνεδρίαση του Συμβουλίου λόγω μη απαρτίας και δεν εσυζητήθη στο Συμβούλιο, εδημοσιεύθη σε blog της περιοχής μας.
-    Να μην εμφανισθούν οι άλλοι δύο υπογράφοντες την εχθεσινή επιστολή (Μαρία Καλπούζου και Νικόλαος Οικονόμου) και συνεπώς, ελλείψει απαρτίας, να αναβληθεί η συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου.

   Επί της διαδικασίας : 
   Εάν οι δύο εκ των τριών υπογραφόντων την επιστολή, επαρουσιάζοντο στην συνεδρίαση και ετίθεντο σε ψηφοφορία οι δύο εισηγήσεις (των Καλπούζου, Οικονόμου, Λύτρα η πρώτη και Μέγκου η δευτέρα), με δεδομένη την απόρριψη από τον πρόεδρο της θετικής ψήφου του απουσιάζοντος (Λύτρας), υπήρχε το ενδεχόμενο της ισοψηφίας (2-2). Αλλά σε αυτήν την περίπτωση, βαρύνει την μια πλευρά η ψήφος του προέδρου και βεβαίως, θεωρείται ως πλειοψηφούσα αυτή η εισήγηση.

Οι διαφορές ανάμεσα στις δυο εισηγήσεις, είναι ελάχιστες, λεπτές, δυσδιάκριτες, αλλά ταυτοχρόνως και ...αιτίες πολέμου, ανάμεσα σε δυο Κοινότητες.

Συμπέρασμα : Η (μικρο)πολιτική, μας “χαλάει”. Μας αποδιοργανώνει. Και αυτό είναι το τελευταίο το οποίο χρειάζεται η Ιτέα.

Κι ενώ είχαν ξεκινήσει όλα τόσο καλά και “μονιασμένα” για την υπόθεση του Λιμενικού Ταμείου της πόλεώς μας. Της Ιτέας μας...


Κι ακολουθεί και το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο, με το ίδιο θέμα...


*************************************

Μαρία Καλπούζου
Νικόλαος Οικονόμου
Ιωάννης Λύτρας
Σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας Ιτέας           
                                                                                 ΠΡΟΣ : Τον Πρόεδρο της Δ.Κ. Ιτέας 

ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την Σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με έδρα την Ιτέα.

Η ίδρυση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με έδρα την Ιτέα αποτελεί πάγιο αίτημα των κατοίκων και θα φέρει ανάπτυξη γενικότερα στο Δήμο, διότι το λιμάνι της Ιτέας έχει έντονη Τουριστική δραστηριότητα με κρουαζιερόπλοια τα οποία φέρουν επισκέπτες και διαθέτει μαρίνα τουριστικών σκαφών, έχει μεγάλη εμπορική δραστηριότητα λόγω των Βωξιτών και υπάρχουν επίσης δύο (2) αλιευτικά καταφύγια. Είναι η μοναδική πύλη εισόδου στην Στερεά Ελλάδα και πρόκειται να γίνει επίσης γραμμή υδροπλάνων. Το θέμα αυτό επίσης έχει περιληφθεί στο προεκλογικό πρόγραμμα της σημερινής Δημοτικής Αρχής, ότι θα προβεί η Δημοτική Αρχή σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ίδρυση «Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Δελφών» με έδρα την Ιτέα».
H αναγκαιότητα σύστασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ανάγεται στις αρμοδιότητες και υπηρεσίες των οποίων περιλαμβάνονται η διοίκηση και εκμετάλλευση των χώρων της ζώνης λιμένα, καθώς και η κατασκευή και συντήρηση των αναγκαίων λιμενικών έργων και αναφέρουμε τους κάτωθι σοβαρούς λόγους:
  1. Το λιμάνι της Ιτέας για το οποίο έχει ξεκινήσει η διαδικασία εκπόνησης του Master plan  (Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο Λιμένα).
  1. Το έργο εκβάθυνσης του Λιμένος και διαμόρφωσης της παραλιακής ζώνης.
  2. Η εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού και εν γένει καθαριότητας.
  3. Η προώθηση της ολοκληρωμένης μελέτης διαμόρφωσης της παραλίας την οποία έχουν συντάξει δωρεάν τα Μεταλλεία και είναι έτοιμη προς ένταξη για χρηματοδότηση σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ.
  4. Η έλλειψη Τεχνικής Υπηρεσίας και Διοικητικού Προσωπικού στο σημερινό Λιμενικό Ταμείο δεν το υποστηρίζουν για να λειτουργήσει ως προς τις βασικές του δομές και λειτουργίες, πόσο μάλλον να διενεργήσει δημόσιους διαγωνισμούς εκτέλεσης έργων και εν γένει ανάπτυξης της περιοχής μας.
  5. Η μαρίνα της πόλης δεν αναβαθμίζεται ως προς τις παροχές της στα σκάφη που ελλιμενίζονται.
  6. Η αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από καιρικές συνθήκες.
  7. Η αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από καιρικές συνθήκες, επίσης είναι δυσχερής.
Επομένως λαμβάνουμε την σημερινή Απόφαση για την ίδρυση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με έδρα την Ιτέα και ζητάμε να εισαχθεί άμεσα στο αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο 27-04-2017 και να αναγνωστεί. Επίσης μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία προτείνουμε ο Δήμος να υπογράψει Προγραμματική σύμβαση με το Λιμενικό Ταμείο Ιτέας με τους όρους, ότι θα υποστηρίζει το υπάρχον Λιμενικό Ταμείο με ανθρώπινο δυναμικό, υπηρεσίες και μηχανήματα για την αντιμετώπιση των αναγκών και την υλοποίηση των έργων.
Εάν τυχόν υπάρχουν σκέψεις και προθέσεις να μην έχει έδρα το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο στην Ιτέα, προτείνουμε να μείνει η κατάσταση ως έχει, διότι θα προκύψουν έντονες αντιδράσεις από όλους τους φορείς της πόλης και θα είναι η μεγαλύτερη αδικία σε βάρος της Ιτέας.

Οι Σύμβουλοι
Μαρία Καλπούζου
Νικόλαος Οικονόμου
Ιωάννης Λύτρας                                                                                                                              

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου