Παρασκευή 7 Απριλίου 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ (με 47 θέματα προς συζήτηση...)

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Άμφισσα   06 / 04  /2017          
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                                  ΠΡΩΤΗ   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
          ___
Αριθ. πρωτ. 7326
                             
ΠΡΟΣ : 1) κ. Δήμαρχο Δελφών , 2) κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Δελφών,  3)  κ.κ. Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Δελφών .
4)Υπαλλήλους Δήμου, εισηγητές θεμάτων
                                                         
ΚΟΙΝ .: α) Βουλευτή Φωκίδας, κ. Ηλία Κωστοπαναγιώτου, β) Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας, κ. Ευάγγελο Κατσαγούνο,  γ) Γεν. Γραμματέα Δήμου, κ. Ηλία Θεοφάνη, δ)ΜΜΕ
Παρακαλούμε όπως την     10 η   Απριλίου  2017,  ημέρα  Δευτέρα    και ώρα   18.00΄  προσέλθετε  στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, πλατεία  Ησαϊα, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα:
 1. (1 η ) Τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2017 – Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Δελφών. (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 3. Έγκριση έκθεσης 4 ου  τριμήνου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 4. Έγκριση επιχορήγησης Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δήμου Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 5. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 6. Διαγραφή βεβαιωμένων τελών Ηλεκτροφωτισμού – Καθαριότητας και ΤΑΠ. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κων Υπηρεσιών).
 7. Έγκριση χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων σε αναξιοπαθούσες οικογένειες της ΔΚ Γαλαξιδίου από το Κεφάλαιο Αυτ/λούς Διαχείρισης-Κληρ. Ν.ΜΑΜΑ, για τις ημέρες του Πάσχα. (Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
 8. Λήψη απόφασης για παροχή έκτακτου οικονομικού βοηθήματος σε αναξιοπαθούσες οικογένειες από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληρ/μα Νικ.Μάμα. . (Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
 9. Χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων από Κληροδότημα ΧΡ.ΜΑΧΑΙΡΑ (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη).
 10. Έγκριση Απολογισμού έτους 2016 Κληροδοτήματος Ε.ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη).
 11. Έγκριση Απολογισμού έτους 2016 Κληροδοτήματος ΧΡ.ΜΑΧΑΙΡΑ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη).
 12. Έγκριση Απολογισμού έτους 2016 Κληροδοτήματος Ν.ΣΕΒΒΑ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη).
 13. Έγκριση Απολογισμού έτους 2016 Κληροδοτήματος Λ.ΜΟΣΚΑΧΛΑΪΔΗ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη).
 14. Έγκριση Απολογισμού έτους 2016 Κληροδοτήματος Κ.ΠΑΠΑΒΙΕΡΟΥ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη).
 15. Έγκριση υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα COPERNICUS Emergency Management Services– Risk & Recovery Mapping (EMS – RRM). (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος).
 16. Έγκριση πρόσληψης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής. (Εισηγήτρια: κ. Ευσταθία Καρανάσου, προϊσταμένη Τμ. Διοικ/κής Μέριμνας).
 17. Ανανέωση συμβάσεων και προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού περιόδου 2017-2018 για το Δήμο Δελφών, ατόμων που απασχολούνται σε προγράμματα – ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ (Παιδικοί Σταθμοί). (Εισηγήτρια: κ. Ευσταθία Καρανάσου, προϊσταμένη Τμ. Διοικ/κής Μέριμνας).
 18. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού περιόδου 2017-2018 για το Δήμο Δελφών – Δημοτικά Ωδεία. (Εισηγήτρια: κ. Ευσταθία Καρανάσου, προϊσταμένη Τμ. Διοικ/κής Μέριμνας).
 19. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού περιόδου 2017-2018 για το Δήμο Δελφών ενός (1) ΠΕ ιατρού εργασίας και ενός (1) ΔΕ αρχιμουσικού. (Εισηγήτρια: κ. Ευσταθία Καρανάσου, προϊσταμένη Τμ. Διοικ/κής Μέριμνας).
 20. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού περιόδου 2017-2018 για το πρόγραμμα ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ. (Εισηγήτρια: κ. Ευσταθία Καρανάσου, προϊσταμένη Τμ. Διοικ/κής Μέριμνας).
 21. Τροποποίηση της αριθ. 443/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγήτρια: κ. Ευσταθία Καρανάσου, προϊσταμένη Τμ. Διοικ/κής Μέριμνας).
 22. Σύσταση επιτροπών παραλαβής έργων (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
 23. Έγκριση 1 ου  ΑΠΕ και 1 ου  ΠΚΝΤΜΕ του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
 24. Έγκριση 1 ου  ΑΠΕ και 1 ου  ΠΚΝΤΜΕ του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
 25. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
 26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΕΠΙΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΔ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
 27. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΩΡΙΔΑΣ. (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).
 28. Έγκριση αιτήματος Γυμναστικού Συλλόγου Ιτέας και καταβολή επιχορήγησης στον Γ.Σ. Ιτέας. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
 29. Έγκριση δαπάνης για την εκδήλωση «Παγκόσμιας ημέρας χορού». (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).
 30. Επί αιτήματος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής σχετικά με το εξωκλήσι του Κοσμά του Αιτωλού στη θέση ΆΡΓΟΣΤΗΛΙΑ΄ΤΚ Δροσοχωρίου. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 31. Διοργάνωση τριήμερου καλλιτεχνικού φεστιβάλ σε συνεργασία με την Εταιρεία Μέριμνας & Αποκατάστασης Ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, συγχρηματοδοτούμενο από το Ίδρυμα Ιωάννη Φ. Κωστόπουλου. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 32. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την τέλεση εκδήλωσης στην ΤΚ Ελαιώνα. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 33. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τις εκδηλώσεις της Επετείου της Απελευθέρωσης του Κάστρου των Σαλώνων (10 η  Απριλίου 1821). (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 34. Έγκριση τροποποίησης του προγράμματος κλειστού γυμναστηρίου ΧΡ.ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος , Αντιδήμαρχος
 35. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για εορταστικές εκδηλώσεις στη Δ.Ε. Δελφών. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 36. Επί αιτήματος του Ελληνικού Ομίλου Τριάθλου και Αθλημάτων μεγάλης Διάρκειας «Ο ΕΥΧΙΔΑΣ», για την πραγματοποίηση του 18 ου Ευχίδειου Άθλου στις 12,13 & 14 Μαϊου 2017. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 37. Τοποθέτηση ποιμνίων στις δημοτικές βοσκές της Δ.Κ. Δεσφίνας για το έτος 2017. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
 38. Έγκριση συμμετοχής και διάθεση πίστωσης των δράσεων που θα υλοποιηθούν  στα πλαίσια της Διεθνής Μέρας Μουσείων 2017 από το Ναυτικό & Ιστορικό Μουσείο Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
 39. Περί καθορισμού θέσεων υδρονομέων στις Τ.Κ. Γραβιάς, Καστελλίων και Μαριολάτας της Δ.Ε. Γραβιάς για την αρδευτική περίοδο 2017. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γεωργίου, Αντιδήμαρχος).
 40. Διοργάνωση εορτασμού επετείου ιστορικής μάχης στο «Χάνι της Γραβιάς» της 8 ης  Μαϊου 1821 στην ΤΚ Γραβιάς και έγκριση διάθεσης πίστωσης. . (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γεωργίου, Αντιδήμαρχος).
 41. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τον εορτασμό της «10 ης  Απριλίου 1943» εις μνήμη του ολοκαυτώματος Βουνιχώρτας. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
 42. Έγκριση παραχώρησης αίθουσας αμφιθεάτρου Γυμνασίου Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δ.Σ.)
 43. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την συμμετοχή τους στην Επιτροπή Τουρισμού της Π.Ε. Φωκίδας της Περιφέρειας Στ.Ελλάδας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 44. Λήψη απόφασης κατά τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 για την διατήρηση του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Δελφών με την επωνυμία: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Γαλαξιδίου», ως αυτοτελούς. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 45. Λήψη απόφασης  για την μεταφορά των αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου  Φωκίδας στο Δήμο Δελφών  (άρθρο 28 Ν.2738/99) και τη σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δελφών» και έδρα την Δημοτική Κοινότητα Ιτέας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 46. Ενημέρωση του Συμβουλίου σχετικά με το  1 ο   Παραδοτέο της Μελέτης Αξιολόγησης του Κόστους Διαχείρισης ΑΣΑ Δήμου Δελφών που εκπονείται από την ΕΠΤΑ ΑΕ για λογαριασμό του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 47. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Τ.Κ. Επταλόφου της Δ.Ε. Παρνασσού του Δήμου Δελφών. (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγητής: κ. Ιωάννης Γεωργίου, Αντιδήμαρχος).
                                                 Ο  Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου                                                                                                              
                                            ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ        

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου