Παρασκευή 21 Απριλίου 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ ΑΠΟΠΕΙΡΑ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΗΣ" ΠΡΩΤΙΑΣ : ΤΗΝ ΣΥΝ-ΥΠΑΡΞΗ 2 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (Γαλαξειδίου & Ιτέας)Άμφισσα  21/04/2017          
                                        ΠΡΩΤΗ   
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
          ___
Αριθ. πρωτ. 8640
                             
ΠΡΟΣ 
1) κ. Δήμαρχο Δελφών , 2) κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Δελφών,  3)  κ.κ. Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Δελφών .
4)Υπαλλήλους Δήμου, εισηγητές θεμάτων
                                                         
ΚΟΙΝ .: α) Βουλευτή Φωκίδας, κ. Ηλία Κωστοπαναγιώτου, β) Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας, κ. Ευάγγελο Κατσαγούνο,  γ) Γεν. Γραμματέα Δήμου, κ. Ηλία Θεοφάνη, δ)ΜΜΕ
Παρακαλούμε όπως την     27 η   Απριλίου  2017,  ημέρα  Πέμπτη    και ώρα   19.00΄  προσέλθετε  στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, πλατεία  Ησαϊα, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα:
 1. 1. Λήψη απόφασης κατά τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 για την διατήρηση του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Δελφών με την επωνυμία: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Γαλαξιδίου», ως αυτοτελούς. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 2. 2. Λήψη απόφασης  για την μεταφορά των αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου  Φωκίδας στο Δήμο Δελφών  (άρθρο 28 Ν.2738/99) και τη σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δελφών» και έδρα την Δημοτική Κοινότητα Ιτέας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 3. 3. Διαγραφές οφειλών. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 4. 4. Έγκριση πρακτικού-προσφοράς για την εκμίσθωση ακινήτου κληροδοτήματος Παπαβιέρου. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
 5. 5. Έγκριση προμήθειας αυτοκινήτου (ψυγείου) για μεταφορά ευπαθών προϊόντων του Κοινωνικού Παντοπωλείου. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 6. 6. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην συμβολή των οδών Ζουμά και Μοσκαχλαϊδή στην ΔΚ Άμφισσας της ΔΕ Άμφισσας του Δήμου Δελφών (αίτημα κ. Ηλία Παπαθεοχάρη). (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 7. 7. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Δεδούση στην ΔΚ Άμφισσας της ΔΕ Άμφισσας του Δήμου Δελφών (αίτημα κ.Κων.Τσώνου). (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 8. 8. Διοργάνωση εορτασμού επετείου ιστορικής μάχης στο «Χάνι της Γραβιάς» της 8 ης  Μαϊου 1821 στην ΤΚ Γραβιάς και έγκριση διάθεσης πίστωσης. . (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γεωργίου, Αντιδήμαρχος).
 9. 9. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την αθλητική εκδήλωση 6 ος  Διεθνής Αγώνας Δρόμου ΔΟΛΙΧΟΣ ΔΕΛΦΟΙ-ΟΛΥΜΠΙΑ 255  χλμ. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
 10. 10. Λήψη διευκρινιστικής απόφασης (επί της αριθ. 7/17/2016 απόφασης ΔΣ) για τη γνωμοδότηση εμπράκτου δικαιώματος σε αγρόκτημα στην περιοχή ΚΟΥΜΟΥΛΙΑ της ΔΕ Δεσφίνας. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
 11. 11. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Τ.Κ. Βάργιανης  της ΔΕ Γραβιάς του Δήμου Δελφών. (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγητής: κ. Ιωάννης Γεωργίου, Αντιδήμαρχος).
 12. 12. Τροποποίηση του ποσοστού διάθεσης κοινόχρηστων χώρων στην κεντρική πλατεία της Τ.Κ.  Επταλόφου. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γεωργίου, Αντιδήμαρχος).
 13. 13. Καθορισμός αριθμού θέσεων υδρονομέων στην Τ.Κ. Κίρρας. (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).
 14. 14. Έγκριση παραχώρησης χώρου στέγασης του Σταθμού  Τουριστικής Αστυνομίας Δελφών και του Αστυνομικού Τμήματος Γραβιάς. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 15. 15. Έγκριση χορηγίας για την έκθεση Σπ.Λύτρα. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 16. 16. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκδήλωση «4 η  Ρουμελιώτικη Κουζίνα 2017» στην Δ.Κ. Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
 17. 17. Ενημέρωση του Συμβουλίου σχετικά με το  1 ο   Παραδοτέο της Μελέτης Αξιολόγησης του Κόστους Διαχείρισης ΑΣΑ Δήμου Δελφών που εκπονείται από την ΕΠΤΑ ΑΕ για λογαριασμό του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

                                                   Ο  Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου                                                                                                              
                                            ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου