Παρασκευή 7 Απριλίου 2017

ΜΑΡΑΘΟΠΥΡΓΟΣ...


Μαραθιάς - Πύργος
(Συγκοινωνούντα δοχεία)

Δύο κοινότητες, ο Μαραθιάς και ο Πύργος (Καρούτια), σαν συγκοινωνούντα  δοχεία, μιας και οι εκ Πύργο καταγόμενοι μετοίκησαν στα 1960-70 στο Μαραθιά, αλλά και αντίστροφα μιας και οι μόνοι επισκέπτες και υποστηρικτές του Πύργου σήμερα, είναι οι ίδιοι άνθρωποι και οι απόγονοι τους.
   Δυστυχώς όμως ανάμεσα σε αυτές τις δύο κοινότητες υπάρχεικαι ένα εμπόδιο, που δημιουργεί προβλήματα συνεχώς. Τα διοικητικά όρια των δύο κοινοτήτων.
Ένα εμπόδιο που θα μπορούσε να είχε ήδη λυθεί από πολύ παλιά, όταν είχε προταθεί,πειραματικά, να γίνει η συγχώνευση σε μια κοινότητα, με ένα πρόεδρο και σαν κίνητρο δινόταν ο διπλασιασμός της κρατικής χρηματοδότησης. Επιπλέον όφελος που θα πρόκυπτε; Στον Καποδίστρια, υπήρξε  πρόβλεψη που έλεγε πως στις περιπτώσεις που είχε γίνει τέτοια συγχώνευση, ο Καποδιστριακός δήμος υποχρεωτικά είχε έδρα σε αυτή την κοινότητα. Ο πρώην δήμος Ευπαλίου δηλαδή θα είχε έδρα και δημαρχείο (που θα φτιαχνόταν) στο Μαραθιά, ή θα γινόταν άλλος δήμος αντί του Ευπαλίου, πχ τα παραλιακά χωριά, με έδρα το Μαραθιά. Τότε η ευκαιρία χάθηκε και μαζί με αυτήν και τα κίνητρα.
Το επόμενο πρόβλημα της μη συγχώνευσης εμφανίστηκε παράλληλα με τις ανεμογεννήτριες, όπου τα διοικητικά όρια, μοιράζουν με άδικο τρόπο τα ανταποδοτικά για έργα ανάμεσα στις δύο κοινότητες, όπου ο Μαραθιάς με τους 400-500 περίπου κατοίκους δικαιούται 10.000€ ενώ ο Πύργος με τους 2 κατοίκους 25.000€, με αποτέλεσμα, ενώ θα μπορούσαν εύκολα να αντιμετωπιστούν τα όποια προβλήματα καθημερινότητας των 400-500 κατοίκων, αυτό να μην γίνεται λόγω έλλειψης πόρων.
    Τελευταία ανέκυψε και νέο πολύ σημαντικό πρόβλημα που δεν θα υπήρχε αν οι δύο κοινότητες ήταν μία. Οι εκπτώσεις στους μετρητές του ηλεκτρικού, με βάση την Υπουργική Απόφαση ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/23840/23.12.2014 (ΦΕΚ Β’ 3497/2014),δίνονται μόνο στις κοινότητες όπου στα διοικητικά τους όρια είναι εγκατεστημένες οι ανεμογεννήτριες και όχι ο υποσταθμός. Επίσης, κατά τη διαδικασία προσδιορισμού των δικαιούχων οι Δήμοι στους οποίους επιμερίζονται τα ποσά, δυνάμει της ΑΠΕΗΛ/οικ.181851/09.08.2016 Απόφασης “Ανάρτηση Οριστικού Πίνακα …………”, ενημερώθηκαν για την ανάγκη επιβεβαίωσης των στοιχείων με το Α.Π. ΑΠΕΗΛ/οικ.183510/23.09.2016 έγγραφο. Η προθεσμία που είχε τεθεί για τους Δήμους ήταν η 30.09.2016. Επίσης στο link: 
φαίνονται και οι δικαιούχοι.  Έτσι οι 4 μετρητές ηλεκτρικού στον Πύργο θα μοιραστούν ένα σημαντικό ποσό, ενώ με συγχωνευμένες τις κοινότητες θα γινόταν μια πιο δίκαιη κοινωνικά μοιρασιά, με μικρές, αλλά υπολογίσιμες, την δύσκολη αυτή εποχή, εκπτώσεις σε όλους.
 Το πρόβλημα έχει διαγνωσθεί από παλιά, αλλά παρά τις παρεμβάσεις, είτε Συλλογικά είτε ατομικά, ποτέ δεν ξεκίνησε η ουσιαστικά η διαδικασία. Παρέμενε σε φιλολογικό ενδιαφέρον και προεκλογικές υποσχέσεις. Όμως πλέον, είναι επιτακτική ανάγκη να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και να γίνει η συγχώνευση. Άμεσα, μιας και με βάση τις διαδικασίες αν υπάρξει η παραμικρή καθυστέρηση, η συγχώνευση μπορεί να αναβληθεί για μετά τις επόμενες δημοτικές εκλογές, χάνοντας πολύτιμους πόρους, ή και να χαθεί οριστικά η ευκαιρία, αν αλλάξει ο Καλλικράτης.
   Όλοι, λοιπόν πρέπει άμεσα να απαιτήσουμε, να στηρίξουμε και να προωθήσουμε ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση από τους καθ’ ύλην αρμόδιους.
Αντιπρόεδρος
Θάνος Ασημάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου