Κυριακή 23 Απριλίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ : "Ψιλικά Οικοδομών"...


Μιλάμε για έργα!...

   Ήταν 18-7-2016 όταν εσυνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας και ανάμεσα στις τόσες δύσκολες αποφάσεις τις οποίες επήρε σε εκείνη την αλήστου μνήμης συνεδρίασή του, ήταν και μια για 4 (τέσσερις) απ’ ευθείας αναθέσεις έργων (ΑΔΑ : 6ΒΥΘΩ9Θ-25Δ). Και περιγράφουμε έτσι εκείνη την συνεδρίαση, διότι είχε παρευρεθεί και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητος Ιτέας Τεντ Γουώρθ, ο οποίος χωρίς την σύμφωνη γνώμη (ούτε καν την συνεδρίαση) του Τοπικού Συμβουλίου της Ιτέας και είχε ψηφίσει θετικά για την αύξηση των τελών καθαριότητος την οποία είχε επιβάλει ο Δήμαρχος.
Μία όμως από αυτές τις απ’ ευθείας αναθέσεις (η μικρότερη) και τις οποίες είχε εισηγηθεί στο σύνολό τους ο προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δελφών, ήταν επί λέξη :

Μετά από έναν μήνα (16-8-2016) και σε εφαρμογή αυτής της αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και με την 303/2016 ομόφωνη απόφασή της ενέκρινε την “Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ επί της οδού Καραΐσκάκη και Μεταμορφώσεως” στην Ιτέα. Οι παρόντες και εγκρίναντες ήσαν :
  
Ιδού και η απόφαση (ΑΔΑ : 7ΡΤΦΩ9Θ-ΑΞ9) της Οικονομικής Επιτροπής  :
   Όμως, όπως είναι γνωστό, η οδός Καραϊσκάκη, τέμνοντας καθέτως την οδό Μεταμορφώσεως στην Ιτέα, δημιουργεί 4 (τέσσερις) γωνίες, με συνέπεια οι τέσσερις γωνίες των πεζοδρομίων των δυο τεμνομένων οδών, να έχουν δυο προσόψεις η κάθε μια, επί των δυο οδοστρωμάτων. Ήτοι σύνολον 8 (οκτώ) προσφερόμενα σημεία για δημιουργία κλίσεως (ράμπες για ΑΜΕΑ) ανάμεσα στα πεζοδρόμια και τα οδοστρώματα. Η απόφαση όμως, δεν αναφέρει 8 ράμπες αλλά απλώς “ράμπα”. Η δε εισήγηση του προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας, δεν περιγράφει ποιο πεζοδρόμιο έχει ανάγκη από αυτή την ράμπα, εάν είναι μόνον μία...
Έτσι λοιπόν, ο κατασκευαστής-ανάδοχος του “έργου”, θα έπρεπε να αποφασίσει από μόνος του (φανταζόμαστε), ποια πλευρά (και ποιου πεζοδρομίου) θα ήταν η “τυχερή”, προκειμένου να αποκτήσει την αξίας 430 ευρώ ράμπα...
Και αυτό έκανε! Αποφάσισε ότι το μεγαλύτερο κυκλοφοριακό φορτίο ΑΜΕΑ, το δέχεται το νότιο πεζοδρόμιο της Καραϊσκάκη, από την δυτική πλευρά της Μεταμορφώσεως. Ή μήπως του το υπέδειξαν;...

Βεβαίως υπάρχει και μια μικρή λεπτομέρεια : Ένα αμαξίδιο π.χ. με επιβάτη  ΑΜΕΑ, ας υποθέσουμε ότι εδιάλεξε το σωστό πεζοδρόμιο να κινηθεί (το πως ευρέθη επάνω στο πεζοδρόμιο, δεν μας αφορά τώρα), όπου έχει κατασκευασθεί η ράμπα. Και κατερχόμενο στο οδόστρωμα προκειμένου να περάσει στο απέναντι πεζοδρόμιο, διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη ράμπα από απέναντι. Τότε, τι θα πρέπει να κάνει;... (Να μην αναφέρουμε εμείς...)

Αφαίρεσαν την πέτρινη μετώπη του πεζοδρομίου προς το οδόστρωμα. Έδωσαν πρόχειρη κλίση στα ήδη υπάρχοντα πλακίδια του πεζοδρομίου. Έφυγαν.
Πόση ώρα να έκαναν; Πρόσθετα υλικά δεν εχρησιμοποιήθησαν. Πάντως το κόστος είναι 430 ευρώ.

Για την ιστορία και μόνον, παραθέτουμε φωτογραφίες των τεσσάρων γωνιών-πεζοδρομίων της διασταυρώσεως των οδών Καραϊσκάκη με Μεταμορφώσεως, εκ των οποίων μόνον η μία εδέχθη προ δυο μηνών, τον ..."καλωπισμόν", έναντι 430 ευρώ.
Οι φωτογραφίες είναι από το φθινόπωρο του 2016 και η πρώτη απεικονίζει την  επιλεγείσα γωνία, στο πεζοδρόμιο της οποίας έμελλε να κατασκευασθεί το "έργον"...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου