Τρίτη 28 Ιουλίου 2015

Κ.Ε.Δ.Ε. : ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ + ΕΣΠΑ = ΤΕΛΜΑ...


                                     ΑΜΦΙΣΣΑ, 28.07.2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Α.Δ.Τ.: 37/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΘΕΜΑ: Ενημέρωση από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας για διακοπή πληρωμών έργων του ΕΣΠΑ.


Δελτίο τύπου εξέδωσε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας σχετικά με τη διακοπή πληρωμών των έργων του ΕΣΠΑ που έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα στους Δήμους. Συγκεκριμένα, στο από 27.07.2015 Δελτίο Τύπου της η ΚΕΔΕ αναφέρει:

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Επιστολή για τη διακοπή πληρωμών των έργων του ΕΣΠΑ, που οδηγεί σε διακοπή εργασιών των έργων των Δήμων και τους εργολήπτες στον Τειρεσία, απέστειλε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γεώργιος Πατούλης στους Υπουργούς Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Νικόλαο Βούτση και Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας & Τουρισμού κ. Γεώργιο Σταθάκη.
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ στην επιστολή του αναφέρει ότι «λόγω της υποχρηματοδότησης των υλοποιούμενων έργων του ΕΣΠΑ 2007- 13 από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), οι εργοληπτικές εταιρίες έχουν προχωρήσει σε διακοπή εργασιών για το σύνολο σχεδόν των εκτελούμενων έργων των Δήμων».
Τονίζει επίσης ότι «πολλές εργοληπτικές εταιρίες έχουν εκδώσει επιταγές, βάσει των αναληφθεισών δεσμεύσεων που απορρέουν από τις ήδη υπογραφείσες συμβάσεις, με αποτέλεσμα λόγω της μη ύπαρξης χρηματοδότησης, οι επιταγές αυτές να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες. Άμεση συνέπεια αυτής της εξέλιξης είναι η ένταξη των εταιριών αυτών στο Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ) (Τειρεσίας), όπου καταχωρούνται δεδομένα που αφορούν σε ακάλυπτες (σφραγισμένες) επιταγές, απλήρωτες (κατά τη λήξη τους) συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή κλπ, από φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, βάσει του Ν.Δ. 1923. Το φαινόμενο αυτό τείνει να λάβει πολύ μεγάλες διαστάσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα».
Τέλος ζητά από τα δύο Υπουργεία να ενεργήσουν αρμοδίως προκειμένου οι εργοληπτικές εταιρίες που υλοποιούν έργα Δήμων συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ 2007-13 και έχουν εκδώσει επιταγές, βάσει των σχετικών συμβάσεων, οι οποίες έχουν καταστεί ακάλυπτες/απλήρωτες, να μην εντάσσονται στο Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ) (Τειρεσίας), καθότι αυτό δεν αποτελεί δική τους ευθύνη αλλά οφείλεται στη μη ύπαρξη χρηματοδότησης από το ΠΔΕ.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Γραφείο Τύπου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου