Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015

ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΜΦΙΣΣΗΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ'ΑΠΤΥΞ'Η ΤΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

         
                             ΑΜΦΙΣΣΑ, 24.07.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Α.Δ.Τ.: 36/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΘΕΜΑ: Υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τον Στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης του ελαιώνα της Άμφισσας.

Σήμερα, 24/07/2015 υπογράφηκε από τον Δήμαρχο Δελφών κ. Αθανάσιο Παναγιωτόπουλο και τον Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεώργιο Παπαδούλη στην Πρυτανεία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η Προγραμματική Σύμβαση με τίτλο: «Μελέτη για το Στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης του Ελαιώνα της Άμφισσας και των όμορων περιοχών του Δήμου Δελφών» μεταξύ του Δήμου Δελφών, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ελαιουργικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Άμφισσας.
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τεσσάρων (4) μηνών αρχομένης από την 31η/07/2015, έχει ως στόχο την προστασία και ανάδειξη του Ελαιώνα της Άμφισσας και των όμορων αυτού περιοχών, μέσω της ανάπτυξης ενός ενιαίου στρατηγικού σχεδιασμού, ο οποίος θα καταλήγει σε συγκεκριμένο πρακτικό «οδικό χάρτη» δράσεων και ενεργειών που θα διατρέχουν το σύνολο των τομέων της οικονομικής δραστηριότητας (καλλιέργεια ελιάς, αγροτουρισμός, γαστρονομία, προώθηση προϊόντων κ.λπ.) και θα αξιοποιηθούν όλα τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία (Π.Δ.Ε., Σ.Ε.Δ. κ.λπ.).
Πρόκειται στην πραγματικότητα για την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού γύρω από τον Ελαιώνα της Άμφισσας, την αντιμετώπιση των προβλημάτων του και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του με τη συμμετοχή και τη συνεργασία των παραγωγών και των συναρμόδιων υπηρεσιών.
Ακολουθώντας τις αρχικές μας δεσμεύσεις, κινούμαστε συστηματικά και αποφασιστικά για την επιτυχία του εγχειρήματος της αναβάθμισης του Ελαιώνα της Άμφισσας σε μια στενή συνεργασία μ’ έναν κορυφαίο επιστημονικό φορέα της Χώρας, που θα συνδράμει στην οργάνωση του σχεδίου συνολικής διαχείρισης του Ελαιώνα, δεδομένης της ύψιστης προτεραιότητας που έχουμε δώσει στα παραγωγικά θέματα της περιοχής μας. Στην πορεία υλοποίησης του σχεδίου θα εκδίδονται συνεχείς ενημερώσεις για τους ελαιοκαλλιεργητές αλλά και για κάθε ενδιαφερόμενο, προκειμένου ο τελικός σχεδιασμός να συμπεριλάβει όλες τις χρήσιμες και συνάδουσες με το βασικό σκεπτικό προτάσεις.

-------------------------------------------------------------------------------------------
Γραφείο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου