Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2017

ΤΙ ΛΕΕΙ ΕΔΩ Η Ε.Υ.Δ.Α.Π. ΚΥΡΙΕ ΔΗΜΑΡΧΕ;...


Στην υγειά μας βρε παιδιά...”

    Η Ε.Υ.Δ.Α.Π. με την αναδημοσιευόμενη πιο κάτω από εμάς ανακοίνωσή της στις 23-12-2016, δίνει το Χριστουγεννιάτικο “δώρο” της στους μετόχους της, από την εκμετάλλευση του φυσικού, δημοσίου και κοινωνικού αγαθού του ύδατος, μέρος του οποίου προέρχεται και από την Φωκίδα.
Σύμφωνα δε με την ίδια την ανακοίνωση, θα δοθεί ως μέρισμα ανά μετοχή, το ποσό των 0,38 ευρώ, σε όλους τους κατόχους μετοχών της Ε.Υ.Δ.Α.Π. κατά την 29η Δεκεμβρίου 2016.

   Το εάν μια εταιρεία η οποία διαχειρίζεται (εμπορεύεται) φυσικό, κοινωνικό και δημόσιο αγαθό, το οποίο δεν παράγει η ίδια, έχει το δικαίωμα να διανέμει μέρος των αποθεμάτων της (σε χαλεπούς καιρούς) προς τους μετόχους της, είναι κάτι το οποίο άπτεται πέραν της νομιμότητος, πρωτίστως την ηθική διάσταση του θέματος στην χώρα των δημοσίων συσσιτίων, των αστέγων, των ανέργων και των προσφύγων. Και αυτό ελέγχεται μόνον από την Κεντρική Διοίκηση, η οποία όμως προσπαθεί εναγωνίως να μας πείσει ότι προασπίζεται το “δικαίωμά” της στο να μοιράζει “καθρεπτάκια” και φρούδες υποσχέσεις προς τους πένητες συμπατριώτες μας.
Όπως φαίνεται από τον πιο κάτω παρατιθέμενο πίνακα της συνθέσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, επί του συνόλου των 106.500.000 μετοχών, αντιστοιχούν 40.470.000 ευρώ ( 106,5 εκ, μετοχές χ 0,38 ευρώ μέρισμα). Και εμείς το μόνον το οποίο είμαστε σε θέση να κάνουμε, είναι να ευχηθούμε : “Καλοφάγωτα!...”

   Στην ανακοίνωση της διανομής του μερίσματος από την εταιρεία, δεν υπάρχει ίχνος αναφοράς για αντισταθμιστικά οφέλη προς την υδατοπαραγωγό Φωκίδα. Έστω και έτσι, για το θεαθήναι, ή για το καλό του νέου έτους.

Κύριε Δήμαρχε, 
Εκτός από Παρουσιάσεις Βιβλίων, από Τιμητικές Απονομές, από Ευχές και από “Χρόνια Πολλά”, μήπως έχεις την ευχαρίστηση (ευαισθησία), να μας ειπείς και για κάτι, οτιδήποτε, το οποίο να προέκυψε από τις ενέργειές σου προς την Ε.Υ.Δ.Α.Π. ;... Για τα προτεινόμενα αντισταθμιστικά οφέλη της εταιρείας προς τον Δήμο Δελφών, βεβαίως βεβαίως...
Είμαστε “όλο αυτιά”. Να περιμένουμε;... 

*************************************


***************************************** 

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

23/12/2016
ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με την παρ. 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 23ης  Δεκεμβρίου 2016, αποφάσισε την διανομή μερίσματος προηγούμενων χρήσεων (2012, 2013) ποσού 0,38 ευρώ ανά μετοχή μεικτό.
Το ποσό μερίσματος των 0,38 ευρώ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10%  σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4389/2016 (όπως ισχύει σήμερα), ήτοι 0,038 ευρώ ανά μετοχή, και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,342 ευρώ ανά μετοχή.
Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2016, ενώ η ημερομηνία αποκοπής είναι η Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2016.
Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2017 από την πληρώτρια τράπεζα «Τράπεζα Πειραιώς», ως ακολούθως:
1.    Μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.  για τους μετόχους που έχουν εξουσιοδοτήσει του Χειριστές τους για την είσπραξη.
2.   Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.
3.    Για όσους εκ των μετόχων για διαφόρους λόγους δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς.
Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή για πέντε (5) έτη (ήτοι μέχρι την παραγραφή του) και πραγματοποιείται με τη κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή- Σ.Α.Τ.), την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου,  είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι κύριοι μέτοχοι να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Μετοχολογίου  της ΕΥΔΑΠ (Τηλ. 210 214 4479), κ. Χρήστος Αντερριώτης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου