Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Άμφισσα 28 / 01 /2016
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
___
Αριθ. πρωτ. 2131

ΠΡΟΣ: 1) κ. Δήμαρχο Δελφών, 2) κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Δελφών, 3) κ.κ. Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Δελφών.
4)Υπαλλήλους Δήμου, εισηγητές θεμάτων
ΚΟΙΝ.: α) Βουλευτή Φωκίδας,κ. Ηλία Κωστοπαναγιώτου, β) Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας, κ. Κων/νο Μίχο, γ) Γεν. Γραμματέα Δήμου, δ)ΜΜΕ

Παρακαλούμε όπως την 1η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00΄ προσέλθετε στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, πλατεία Ησαϊα, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα:


 1. Ενημέρωση και λήψη αποφάσεων σχετικά με το Νοσοκομείο Άμφισσας. (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή, εισηγητής κ. Αλέξανδρος Κυριακίδης, Δημ. Σύμβουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Υγείας).
 2. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016. (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή, εισηγητής κ. Δήμαρχος).
 3. Διαγραφές οφειλών από τέλη ύδρευσης & Αποχέτευσης α) Δ.Ε. Παρνασσού β) Δ.Ε. Ιτέας γ) Δ.Ε. Γραβιάς και δ) Δ.Ε. Δελφών Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 4. Διαγραφή βεβαιωμένων τελών Τέλους Ακαθαρίστων Εσόδων έτους 2008 και τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 5. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση ελαιοκτημάτων του κληροδοτήματος Χρ.Μαχαιρά. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη).
 6. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση ελαιοκτημάτων του κληροδοτήματος Ευθ. Γιδογιάννου. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη).
 7. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2015, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. (Εισηγήτρια: κ. Αικατερίνη Καραδήμα, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. Γαλαξιδίου).
 8. Καθορισμός ωραρίου εργασίας προσωπικού του Δήμου Δελφών στους αθλητικούς χώρους του Δήμου. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Διοικ/κών Υπηρεσιών).
 9. Εγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του υποέργου 1 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ»» MIS 340059. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
 10. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Ι.Σ.ΓΑΤΟΥ –ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ – Λ.ΣΑΛΩΝΩΝ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ», καθορισμός τρόπου υλοποίησης του έργου και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΙΙ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» στον άξονα προτεραιότητας 05 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ» Ταμείο ΕΤΠΑ, σύμφωνα με την από 29.12.2015 πρόσκληση 08 α/α ΟΠΣ: 1216 της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
 11. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
 12. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων κάτω από 5.869,40 € (χωρίς ΦΠΑ) Δήμου Δελφών έτους 2016 (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
 13. Εγκριση σύναψης σύμβασης συνεργασίας του Δήμου Δελφών με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης Α.Ε. για τη συλλογή γυάλινων συσκευασιών (μπλε κώδωνες). (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).
 14. Ορισμός επιτροπής καθορισμού τιμήματος εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 15. Γνωμοδότηση σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 16. Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση Α΄/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων & Κινηματογράφων Π.Ε. Φωκίδας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος ).
 17. Αποδοχή αιτήματος του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών για τη διοργάνωση της ΄27ης Διεθνούς Ιστιοπλοϊκής Εβδομάδας Ιονίου 2016΄ στην Ιτέα. (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).
 18. Έγκριση πρότασης τροποποίησης της Υ.Α. ΥΠΠΟΤ /ΓΔΑΠΚ /ΑΡΧ /Α1/Φ43 /35829/1801 (ΦΕΚ147)/τ.ΑΑΠ/02.05.2012 κατόπιν αιτήματος του Αγροτικού Συλλόγου Ιτέας - Κίρρας. (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).
 19. Μετονομασία της Ανωνύμου Οδού 8 της Τ.Κ. Κίρρας σε Αναστασίας Καστρίτη (σχετ. η υπ’ αρ. 22/7/2015 Απόφαση Τ.Σ. Κίρρας). (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).
 20. Επί αιτήσεων για αποδοχή εθελοντικής εργασίας στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Ιτέας. (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).
 21. Επί της αριθ. 13/31/2015 απόφασης της Δ.Κ. Δεσφίνας με θέμα «Παραχώρηση δημοτικού χώρου για τη φύλαξη ευρημάτων». (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
 22. Τροποποίηση της αριθ. 294/2014 απόφασης Δ.Σ. με θέμα ΄ορισμός ενός Δ.Σ. για την συγκρότηση της 3μελούς επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς΄. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 23. Έγκριση αξιολόγησης δομών και υπηρεσιών του Δήμου Δελφών. (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή). (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 24. Επί προτάσεως σύναψης σύμβασης με το ΝΠΔΔ ΕΥΔΑΠ (παγίων). (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου