Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2016

Γ.Π.Σ. ΙΤΕΑΣ : ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΤΥΧΗ ΤΟΥ (αμαρτωλού) ''ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ'' ΠΟΝΗΜΑΤΟΣ!...


 Ήλθε και έδεσε...
   Σύμφωνα με τα γραφόμενα στο πιο κάτω αναδημοσιευόμενο Δελτίο Τύπου της Δημοτικής Παρατάξεως του Παναγιώτη Ταγκαλή, κάποιος θα πρέπει να ''πληρώσει'' για αυτό το ανεπιτυχές (μέχρι στιγμής) πείραμα (κόσμημα!...) σε βάρος της Ιτέας.
Προ διμήνου περίπου από αυτό εδώ το blog, είχαμε επισημάνει ότι, χρειάζεται τουλάχιστον ένα οκτάμηνο διεργασιών για να φτάσει η οριστική Μελέτη να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ.  Αλλά όμως, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ, θα έπρεπε να έχουν περατωθεί τα πάντα έως την 31η Δεκεμβρίου 2015.  Διαφορετικά...
*********************************************
ΑΜΦΙΣΣΑ 8.1.2016
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ - «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΠΙΔΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Έντονη είναι η ανησυχία για την τύχη της ‘ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ Γ.Π.Σ. ΙΤΕΑΣ-ΚΑΙ ΚΙΡΡΑΣ’ για όλους όσους πληροφορηθήκαν, από την αρμόδια για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ υπηρεσία της Περιφέρειας, ότι ‘σε περίπτωση που προκύψει η ανάγκη συνέχισης της πράξης μετά από τη λήξη της επιλεξιμότητας των δαπανών την 31.12.2015, οι υπόλοιπες δαπάνες για την ολοκλήρωση της πράξης θα πρέπει να καλυφθούν αποκλειστικά από πόρους του Δικαιούχου, Δήμου Δελφών’
Με δεδομένο ότι εκκρεμεί η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η γνωμάτευση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και φυσικά οι τυχόν διορθώσεις κατά τον έλεγχο από την Προϊσταμένη αρχή-Περιφέρεια, δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα:
Ποιος μελετητής θα υποστηρίξει τα παραπάνω θέματα και όσα προκύψουν μέχρι την πολυπόθητη έκδοση του σχετικού ΦΕΚ, με δεδομένο ότι έχει λήξει η σύμβαση;
Πως θα πληρωθεί ο παραπάνω μελετητής;
Τι ποσό έχει λάβει μέχρι στιγμής ο μελετητής του παραπάνω έργου;
Οι πολίτες θα επιβαρυνθούν με πρόσθετο κόστος για την περάτωση της μελέτης;
Τα ερωτήματα είναι εύλογα και αναμένουν υπεύθυνες απαντήσεις, όχι μόνο για το Χωροταξικό σχεδιασμό της Δ.Ε. Ιτέας, αλλά και για τις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες (π.χ. Δ.Ε. Γαλαξιδίου) για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί σχετικό ΦΕΚ

Επισυνάπτεται το υπ’ αριθμόν 6583/17.12.2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου